Hotărârea nr. 564/2004

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal în Consiliul Local Municipal Iaşi al doamnei GIOSANU SORINA - MARILENA

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

 privind validarea mandatului de consilier municipal

 în Consiliul Local Municipal Iaşi al

doamnei  GIOSANU SORINA  - MARILENA  

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere opţiunea domnului RADU TERINTE - pentru funcţia parlamentară;

            Având în adresa Partidului Umanist din România (social - liberal) privind confirmarea calităţii de membru pentru doamna Giosanu Sorina, primul supleant pe lista consilierilor municipali  la alegerile locale din iunie 2004;

Având în vedere procesul - verbal întocmit de Comisia de validare;

            În temeiul art.32 şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

            ARTICOL UNIC :  Se validează mandatul de consilier municipal în Consiliul Local  Municipal Iaşi al doamnei GIOSANU SORINA - MARILENA.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR

       cons.Vasile Dumitriu                                          cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.564

din 28 decembrie 2004