Hotărârea nr. 515/2004

HOTĂRÂRE privind participarea Consiliului Local Iaşi la realizarea proiectului "Centrul Expoziţional Moldova " Iaşi - pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind participarea Consiliului Local Iaşi la realizarea proiectuluiCentrul Expoziţional MoldovaIaşi - pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Programul Phare 2004 - 2006 “Coeziune Economică şi Socială“;

Având în vedere Referatul Compartimentului Monitorizare, Implementare Programe şi Comunicare nr.9404/28.09.2004;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu prevederile şi completările ulterioare;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economicofinanciară;

In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi pentru realizarea proiectuluiCentrul Expoziţional Moldova- Iaşi.

Art.2 Direcţia Tehnică şi Direcţia Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Munteanu Vasile                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.515

din 9 noiembrie 2004