Hotărârea nr. 425/2004

HOTĂRÂRE privind organizarea în data de 22 septembrie a zilei "In oraşul meu o zi fără maşină!"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în data de 22 septembrie a zilei  “In oraşul meu, o zi fără maşină!”

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de Specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă organizarea în data de 22 septembrie 2004 a zilei “In oraşul meu, o zi fără maşină!”.

Art.2 Se aprobă alocarea din bugetul local a unei sume de 100.000.000 lei pentru organizarea acestui eveniment (afişe, campanie de informare, premii pentru concursuri organizat cu această ocazie).

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

        cons.Daşu Antimir                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.425

din 6 septembrie 2004