Hotărârea nr. 40/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei statului de funcţiuni al Cantinei de Ajutor Social Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei statului de funcţiuni al Cantinei de Ajutor Social Iaşi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul Cantinei de Ajutor Social;

Având în vedere Legea 208/1997 privind Cantinele de Ajutor Social prin care se reglementează modul de acordare a ajutorului în hrană persoanelor ce se află în situaţii economice, sociale sau medicale deosebite;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

In conformitate cu art.71 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Organigrama şi statul de funcţii pe 2004 precum şi suplimentarea cu 2 posturi : un post de contabil şi un post referent necesare pentru buna desfăşurare a activităţii.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01.01.2004.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Romeo Ciobanu                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.40

din 26 ianuarie 2004