Hotărârea nr. 385/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei de 22.500.000 lei - pentru Teatrul Studenţesc "Ludic"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei de 22.500.000 lei -  pentru Teatrul StudenţescLudic

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa Casei de Cultură a Studenţilor Iaşi, prin care solicită acordarea unui sprijin cu un minim suport financiar în vederea posibilităţilor de transport a membrilor trupei în perioada 28 iunie 2004 - 12 iulie 2004 la Festivalul Internaţional de Teatru din oraşul Rabat - Maroc, la invitaţia Ambasadei Române din Maroc;

Având în vedere propunerea doamnei Nazarie Elena-Eliza - consilier municipal;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 22.500.000 lei - pentru Teatrul StudenţescLudic”.

Suma va fi alocată de la cap.59.02.34 – «cultură, religie şi acţiuni privind acţiuni sportive şi de tineretsubvenţii ».

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată DEFPL.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

        cons.Daşu Antimir                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.385

din 28 iulie 2004