Hotărârea nr. 341/2004

HOTĂRÂRE privind aprobarea comisiilor specifice activităţii Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea comisiilor specifice activităţii Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

            Consiliul local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se aprobă constituirea comisiilor specifice activităţii D.A.P.P.P. în următoarea componenţă:

I. COMISIA PENTRU VÂNZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONFORM LEGII 550/2002

            1. Viceprimar  NECULAU CONSTANTIN                            - Preşedinte

            2. Consilier municipal CARP PETRA                             - Membru

            3. Consilier municipal MUNTEANU VASILE                           - Membru

            4. Consilier municipal DAŞU ANTIMIR                                    - Membru

            5. D.G.F.P. ŞUHAN CRISTIAN                                              - Membru

            SUPLEANŢI :   - Director  D.A.P.P.P PALAGA LETIŢIA              

                                       - Consilier municipal PRISECARU VASILE-RADU

                                       - Consilier municipal OAJDEA DANIEL                  

         SECRETARIAT : - Şef serviciu GINJU IOGEN               

                                       - Referent BECHER VIORICA     

                                       -  cons.jr.desemnat prin dispoziţia Primarului Municipiului Iaşi  

II. COMISIA PENTRU LICITAŢII INCHIRIERI SPAŢII COMERCIALE

            1. Viceprimar NECULAU CONSTANTIN                               -  Preşedinte

            2. Director D.A.P.P.P PALAGA LETIŢIA                                -  Vicepreşedinte

            3. Secretar C.L. VERNICĂ LĂCRĂMIOARA                          - Membru

            4. Şef serviciu GINJU IOGEN                                                  -   Membru

            5. Ing.BULBAŞA ADRIANA                                                  -  Membru

III. COMISIA PENTRU REPARTIZAREA SPAŢIILOR PENTRU O.N.G ,ASOCIAŢII şi PARTIDE POLITICE

            1. Viceprimar ADĂSCĂLIŢEI CONSTANTIN                                - Preşedinte

            2. Director D.A.P.P.P PALAGA LETIŢIA                                     - Vicepreşedinte

            3. Secretar C.L. VERNICĂ LĂCRĂMIOARA                               - Membru

            4. Şef serviciu GINJU IOGEN                                               -Membru

            5. Consilier municipal DAŞU ANTIMIR                                         -Membru

            6. Consilier municipal MUNTEANU VASILE                        - Membru

            7. Consilier municipal GAVRILĂ CAMELIA                         - Membru

            8. Consilier municipal COZMANCIUC CORNELIU-MUGUREL- Membru

            9. Consilier municipal VASILIU CONSTANTIN -DAN               - Membru

IV. COMISIA PENTRU REPARTIŢII LOCUINŢE CONFORM LEGII 114

            1. Viceprimar ADĂSCĂLIŢEI CONSTANTIN                      - Preşedinte

            2. Director D.A.P.P.P PALAGA LETITIA                               - Vicepreşedinte

            3. Cons.jr. desemnat prin dispoziţia Primarului  Mun.Iaşi    -  Membru

            4. Cons.jr.  desemnat prin dispoziţia Primarului Mun.Iaşi    -  Membru

            5. Şef serv.Ajutor Social HRIŢCU MARIANA                     - Membru

            6. Şef serv.DA.P.P.P. HOŞTIUC MARIANA                        - Membru

            7. Referent D.A.P.P.P MIHALACHE CORINA                    - Membru

            8. Consilier municipal TERINTE RADU                               - Membru

            9. Consilier municipal MUNTEANU VASILE                      - Membru

            10.Consilier municipal ISOPESCU DORINA-NICOLINA   - Membru

            11. Consilier municipal  CÂRLAN DAN                               - Membru

V. COMISIA PENTRU REPARTIZAREA LOCUINŢELOR CONSTRUITE PRIN A.N.L.

            1. Viceprimar ADĂSCĂLIŢEI CONSTANTIN                      - Preşedinte

            2. Secretar C.L. VERNICĂ LĂCRĂMIOARA                     - Membru

            3. Cons.jr. desemnat prin dispoziţia Primarului Mun.Iaşi      -  Membru

            4. Director D.A.P.P.P PALAGA LETITIA                            -  Membru

            5. Consilier municipal CARP PETRA                                   -  Membru

            6. Consilier municipal MUNTEANU VASILE                      -  Membru

            7. Consilier municipal DAŞU ANTIMIR                               -  Membru

            8. Consilier municipal NEDELCU NECULAI                       -  Membru

            9. Consilier municipal PRISECARU VASILE-RADU           - Membru

            10.Consilier municipal BRĂILEAN TIBERIU                       - Membru

            11.Consilier municipal CÂRLAN DAN                                  - Membru

VI. COMISIA PENTRU APROBAREA VINZARII SPATIILOR CU DESTINATIE DE LOCUINTA CARE NU AU FOST REVENDICATE LA LEGEA 112

            1. Viceprimar ADĂSCĂLIŢEI CONSTANTIN                      - Preşedinte

            2. Secretar C.L. VERNICĂ LĂCRĂMIOARA                       - Membru

            3. Cons.jr. desemnat prin dispoziţia Primarului Mun.Iaşi      -   Membru

            4. Director D.A.P.P.P PALAGA LETITIA                              - Membru

            5. Consilier municipal CARP PETRA                                      - Membru

            6. Consilier Municipal MUNTEANU VASILE                       - Membru

            7. Consilier municipal DAŞU ANTIMIR                                 - Membru

            8. Consilier municipal BOTEZ RADU                                    -  Membru

            9. Consilier municipal BUŞOI AUREL                                   -  Membru

            Art.2. Se revocă art.2 din H.C.L. nr.412/25.11.2002, art.2 din H.C.L.nr.174/31.07.2000,H.C.L.nr.172/21.07.2000,H.C.nr.493/16.09.2003,

H.C.L.nr.537/8.10.2003 şi art.1 din H.C.L. NR.292/2.09.2002.

            Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa tuturor celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ

     cons.Daşu Antimir                                                                 SECRETAR,                                                                                                               

                                                                                          ons.jr.Lăcrămioara Vernică

Nr. 341 din 29 iunie 2004