Hotărârea nr. 334/2004

HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 6 iunie 2004

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                               

                                                                                                           

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 6 iunie 2004

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere procesul verbal de constatare a rezultatelor alegerilor din 6 iunie 2004 a Biroului Electoral Municipal;

            Având în vedere raportul întocmit de comisia de validare din care rezultă legalitatea alegerii fiecărui consilier;

            In conformitate cu prevederile art.32 al.5 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

           

HOTĂRĂŞTE :

 

            ARTICOL UNIC : Se validează mandatele următorilor consilieri aleşi pentru Consiliul Local al Municipiului Iaşi:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

  Formaţiunea politică

1.       

Adăscăliţei Constantin

Partidul Social Democrat

2.       

Anchidin Dumitru

Partidul Social Democrat

3.       

Botez Radu

Partidul Naţional Liberal

4.       

Brăilean Tiberiu

Partidul Democrat

5.       

Buşoi Aurel

Partidul Democrat

6.       

Cârlan Dan

Partidul Democrat

7.       

Carp Petra

Partidul Social Democrat

8.       

Cibotariu Petru

Partidul Social Democrat

9.       

Cozmanciuc Corneliu Mugurel

Partidul Naţional Liberal

10.   

Daşu Antimir

Partidul România Mare

11.   

Dumitriu Vasile

Partidul Social Democrat

12.   

Marin Marius Dumitru

Partidul Naţional Liberal

13.   

Gavrilă Camelia

Partidul Naţional Liberal

14.   

Iacoban Sorin Avram

Partidul Social Democrat

15.   

Isopescu Dorina Nicolina

Partidul Naţional Liberal

16.   

Jeflea Viţa Alexandrina

Partidul Social Democrat

17.   

Jităreanu Gerard

Partidul Social Democrat

18.   

Nazarie Elena – Eliza

Partidul Social Democrat

19.   

Neculau Constantin

Partidul România Mare

20.   

Nedelcu Adrian

Partidul Social Democrat

21.   

Costinescu Vasile-Neculai

Partidul Social Democrat

22.   

Oajdea Daniel

Partidul Democrat

23.   

Oancea Ionel Corneliu

Partidul Umanist din România (Social Liberal)

24.   

Prisecaru Vasile Radu

Partidul Naţional Liberal

25.   

Talpalaru Seryl

Partidul Social Democrat

26.   

Terinte Radu

Partidul Umanist din România (Social Liberal)

27.   

Vasiliu Constantin Dan

Partidul Democrat

 

 

 

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE VĂRST                                                          SECRETAR,

        Daşu Antimir                                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

ASISTENTI,

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel

Prisecaru Vasile-Radu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.334

din 23  iunie 2004