Hotărârea nr. 331/2004

HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi S.C."SALUBRIS"S.A. şi Asociaţia "Sf.Mc.Trifon - ocrotitorul animalelor" în vederea derulării programului de gestionare a câinlor fără stăpân

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, S.C."SALUBRIS"S.A. şi Asociaţia "Sf.Mc.Trifon - ocrotitorul animalelor" în vederea derulării programului de gestionare a câinlor fără stăpân

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere propunerea de parteneriat a Asociaţiei "Sf.Mc.Trifon - ocrotitorul animalelor", în vederea derulării unui program de gestionare a câinilor fără stăpân;

Având în vedere O.U.G.nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobată prin Legea nr.227/2002 şi O.U.G.nr.42/2004 privind organizarea activităţii veterinare;

In temeiul art.38, al.2, lit.x şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, S.C."Salubris"S.A. şi Asociaţia "Sf.Mc.Trifon - ocrotitorul animalelor", în vederea derulării programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Art.2 Se aprobă încheierea contractului de colaborare între cei trei parteneri urmând a fi validat de Consiliul Local.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată în vederea aplicării.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.331

din 24 mai 2004