Hotărârea nr. 320/2004

HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat din proprietatea publică şi privată a Consiliului Local Iaşi unei familii aflate într-o situaţie specială

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat, din proprietatea publică şi privată a Consiliului Local Iaşi, unei familii aflate într-o situaţie specială

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere procesul - verbal, încheiat în plenul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Iaşi la data de 16.12.2002;

Având în vedere propunerea Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor Locative întrunită în şedinţa din 14.05.2004 de a se analiza situaţia unei familii aflate într-o situaţie specială, în vederea atribuirii unei locuinţe;

Având în vedere referatul de specialitate nr.13513/13.05.2004, întocmit de DAPPP;

In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi, familiei Nichifor Sebastian Gabriel, aflată într-o situaţie specială.

Art.2 Comisia Socială de Analiză a Solicitărilor Locative va propune repartizarea unui spaţiu de locuit familiei Nichifor Sebastian Gabriel, în limita spaţiilor disponibile.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Comisiei de Analiză a Solicitărilor Locative şi familiei nominalizate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.320

din 24 mai 2004