Hotărârea nr. 319/2004

HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L.nr.328/30.06.2003 şi aprobarea perfectării contractului de închiriere pentru spaţiul din str.Străp.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.4 cu S.C."PHOENIX"S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea H.C.L.nr.328/30.06.2003 şi aprobarea perfectării contractului de închiriere pentru spaţiul din str.Străp.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.4 cu S.C."PHOENIX"S.A.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul nr.13928/19.05.2004 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere cerea nr.13925/19.05.2004 a S.C."PHOENIX"S.A.;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico – financiară;

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Incepând cu data prezentei se revocă H.C.L.nr.328/30.06.2003 privind preluarea contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi, Străp.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.4 de către S.C."ASIS EVENIMENTUL"S.R.L.

Art.2 Se aprobă repunerea în situaţia anterioară emiterii H.C.L.328/30.06.2003 a S.C."PHOENIX"S.A., fiindu-i conferite toate drepturile avute anterior emiterii hotărârii revocate prin prezenta.

Art.3 Se aprobă perfectarea contractului de închiriere pentru spaţiul situat în str.Străp.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.4 cu S.C."PHOENIX"S.A.

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica la DAPPP şi S.C."PHOENIX"S.A.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.319

din 24 mai 2004