Hotărârea nr. 287/2004

HOTĂRÂRE privind repartizarea din fondul de rezervă a sumei de 426.000.000 lei la "Cultură religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea din fondul de rezervă a sumei de 426.000.000 lei la "Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret"

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale;

Având în vedere prevederile O.U.G.nr.45/05.06.2003 privind finanţele publice locale, art.32, alin.1, conform căruia fondul de rezervă se poate utiliza "la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ - teritoriale în situaţii de extremă dificultate";

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi din data de 22.04.2004 prin care se avizează favorabil acordarea unui sprijin financiar pentru organizarea turneului de tenis de câmp "Ţiriac Trophy"în sumă de 350.000.000 lei;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi din data de 22.04.2004 prin care se avizează favorabil acordarea unui sprijin financiar pentru cumpărarea de materiale sportive necesare antrenării sportivilor cu handicap în sumă de 50.000.000 lei;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi din data de 22.04.2004 prin care se avizează favorabil finanţarea cu suma de 16.000.000 lei a manifestărilor sportive care se vor desfăşura cu ocazia Zilei Europei;

Având în vedere Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Iaşi din data de 22.04.2004 prin care se avizează favorabil acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000.000 lei în vederea organizării Concursului Naţional de Dans Sportiv "Cupa Vogue Dans";

Având în vedere Referatul de specialitate nr.37476/20.04.2004 al Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale;

Având în vedere memoriul justificativ al domnului primar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Repartizarea din fondul de rezervă a sumei de 426.000.000 lei la cap.59.02.34 "Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret".

 

 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.287

din 24 mai 2004