Hotărârea nr. 282/2004

HOTĂRÂRE privind amenajarea unui SKATE PARC

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind amenajarea unui SKATE PARC

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia pentru tineret şi sport;

Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei ordinare;

Având în vedere Legea nr.215/2001, art.38, alin.2, lit.c,f,g,k,t,m,p;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1 Se aprobă amenajarea unui SKATE PARC în Municipiul Iaşi.

Art.2 Acest proiect va fi integrat în proiectul parcului de distracţii aprobat.

Art.3 Se aprobă încredinţarea directă a lucrărilor către Citadin S.A., care va lua drept partener - consultant ASAR (Asociaţia Rollerilor din România) asociaţie care dispune de documentaţiile tehnice necesare unor dotări care să ofere securitatea utilizatorilor.

Art.4 Se aprobă includerea lucrării pe lista de investiţii din Bugetul Local 2004 şi alocarea sumei necesare pentru investiţie, din fondul de rezervă, în limita unui cost estimativ de 35.000 eur. Valoarea exactă a investiţiei va fi definitivată pe baza unei documentaţii tehnico - economice, care va fi aprobată de Primar, cu viza Comisiei Economice.

Art.5 Skate-parkul va include şi instalarea unui punct sanitar de prim ajutor în cazul unor accidentări grave (luxaţii, fracturi), precum şi un punct de închiriere a rolelor.

Art.6 Investiţia va fi realizată în termen de cel mult trei luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.282

din 28 aprilie 2004