Hotărârea nr. 263/2004

HOTĂRÂRE privind preluarea obiectivului "Punct termic (cu utilajele din dotare) spălătorie şi terenul aferent construcţiilor" în contul datoriilor S.C.FORTUS S.A. la bugetul local

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea obiectivului "Punct termic (cu utilajele din dotare), spălătorie şi terenul aferent construcţiilor" în contul datoriilor S.C.FORTUS S.A. la bugetul local

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

O.U.G.45/2003 privind finanţele publice locale;

O.G.39/2003 privind procedurile de administrare a creanţelor bugetelor locale;

O.G.92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală;

Referatul de specialitate al Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale Iaşi nr.48397/21.04.2004;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001 fprivind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Preluarea în contul datoriilor, de către Primăria Municipiului Iaşi, a obiectivului "Punct termic (şi mijloacele fixe din dotare - din anexa 2), spălătorie şi teren aferent (construit şi neconstruit) în suprafaţă de 1.777 mp.", conform anexei 1, în sumă de 3.909.028.241 lei fără T.V.A..

- 1.800.091.766 lei fără T.V.A. - SPALATORIE - terenul aferent

- 2.108.936.475 lei fără T.V.A. - ANSAMBLU PUNCT TERMIC - terenul aferent

 

ANEXA 1

 

Nr.

crt.

DENUMIRE ACTIV

VALOAREA DE PIATA FARA T.V.A

OBSERVATII

1.

Clădire Punct termic şi terenul aferent cu aria desfăşurată de 805,5 mp.

818.425.274 - clădire

398.909.999 - teren 

Valoare conform raport evaluare la data de 21.04.2004

2.

Utilaje - amortizate

125.718.000

Valoare conform raport evaluare la data de 21.04.2004

3.

Canale termice

765.883.202

Valoare conform raport evaluare la data de 21.04.2004

4.

Spălătorie şi terenul aferent cu aria desfăşurată de 971,5 mp.

   1.318.972.907 - clădire

481.118.859 - teren

Valoare conform raport evaluare la data de 21.04.2004

 

ANEXA 2

Nr.

crt.

DENUMIRE

OBSERVATII

1.

Electropompa CRIS 150B 160MC - H inventar 3006253

amortizat

2.

Electropompa CRIS 150B 160 MC -H inventar 3006254

amortizat

3.

Aparat contracurent TIP B - 850 inventar 3004367

amortizat

4.

Aparat contracurent TIP B - 850 inventar 3004368

amortizat

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.263

din 28 aprilie 2004