Hotărârea nr. 245/2004

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20 milioane lei pentru organizarea de către TVR IASI a Festivalului Internaţional de Jazz "Richard Oschanitzky" în perioada 27 - 29.05.2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 20 milioane lei pentru organizarea de către TVR IASI a Festivalului Internaţional de Jazz "Richard Oschanitzky" în perioada 27 - 29.05.2004

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa Societăţii Române de Televiziune - Studioul Teritorial Iaşi;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 20 milioane lei pentru organizarea de către TVR IASI a Festivalului Internaţional de Jazz "Richard Oschanitzky" în perioada 27 - 29.05.2004.

Art.2 Suma va fi alocată din fondul de rezervă bugetară Cap.59.02.34 - subvenţii cultură.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.245

din 28 aprilie 2004