Hotărârea nr. 228/2004

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 45.000.000 lei pentru cofinanţarea şi finalizarea a 2 proiecte în curs de desfăşurare: - "Umbra Krameri" refacerea populaţiei locale a unei specii de peşte ameninţat cu dispariţia pe plan european proiect finanţat prin programul KNIP -MATRA al Guvernului Olandei - "Hotare Verzi" îmbunătăţirea statului de protecţie al unor arii naturale profejate din judeţul Iaşi finanţat de Evironmental Partnership Foundation for Central Europe

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 45.000.000 lei pentru  cofinanţarea şi finalizarea a 2 proiecte în curs de desfăşurare:

- "Umbra Krameri" refacerea populaţiei locale a unei specii de peşte ameninţat cu dispariţia pe plan european, proiect finanţat prin programul KNIP -MATRA al Guvernului Olandei;

- "Hotare Verzi" îmbunătăţirea statului de protecţie al unor arii naturale profejate din judeţul Iaşi, finanţat de Evironmental Partnership Foundation for Central Europe;

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa Societăţii Ecologice pentru Studierea şi Protecţia Florei şi Faunei Sălbatice -Aqua Terra, privind alocarea sumei de 1000 Euro pentru cofinanţarea şi finalizarea a 2 proiecte în curs de desfăşurare:

- "Umbra Krameri" refacerea populaţiei locale a unei specii de peşte ameninţat cu dispariţia pe plan european, proiect finanţat prin programul KNIP -MATRA al Guvernului Olandei;

- "Hotare Verzi" îmbunătăţirea statului de protecţie al unor arii naturale protejate din judeţul Iaşi, finanţat de Evironmental Partnership Foundation for Central Europe;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă alocarea sumei de 45.000.000 lei pentru cofinanţarea şi finalizarea a 2 proiecte în curs de desfăşurare:

- "Umbra Krameri" refacerea populaţiei locale a unei specii de peşte ameninţat cu dispariţia pe plan european, proiect finanţat prin programul KNIP -MATRA al Guvernului Olandei;

- "Hotare Verzi" îmbunătăţirea statului de protecţie al unor arii naturale profejate din judeţul Iaşi, finanţat de Evironmental Partnership Foundation for Central Europe;

Art.2 Suma propusă se va aloca din fondul de rezerva bugetară .

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice.

                                                                                                 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.228

din  31 martie  2004