Hotărârea nr. 158/2004

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal în Consiliul Local Municipal Iaşi al domnului BIOLAN CONSTANTIN

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

 privind validarea mandatului de consilier municipal

 în Consiliul Local Municipal Iaşi al

domnului BIOLAN CONSTANTIN  

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere demisia din funcţia de consilier municipal al domnului Cârlan Dan;

            Având în vedere adresa PNL nr.10100 din 22 februarie 2004;

            Având în vedere procesul verbal  întocmit de Comisia de validare;

            În temeiul art.32 şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

            ARTICOL UNIC :  Se validează mandatul de consilier municipal în Consiliul Local  Municipal Iaşi al domnului BIOLAN CONSTANTIN.

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               SECRETAR

    cons.Romeo Olteanu                                              cons. jr. Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.158

din 31 martie 2004