Hotărârea nr. 154/2004

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.271/22.07.2002 - privind înfiinţarea Serviciului de Relaţii cu Societarea Civilă - ONG

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.271/22.07.2002 - privind înfiinţarea Serviciului de Relaţii cu Societarea Civilă - ONG

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere propunerea domnului consilier Ciobanu Romeo - privind completarea H.C.L.nr.271/22.07.2002 - făcută în cadrul şedinţei ordinare din data de 23 februarie 2004

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.271/22.07.2002, după cum urmează :

"Art.4 Se constituie în Bugetul Consiliului Municipal Iaşi capitol special de cheltuieli "Finanţare proiecte ONG", reprezentând minim 0,1% din Bugetul Local.

Art.5 Finanţarea proiecte ONG se va face trimestrial în urma unui concurs de proiecte, pe următoarele teme : acţiuni social umanitare, acţiuni de cultură, acţiuni de tineret, acţiuni sportive, acţiuni dedicate mediului, ecologiei şi acţiuni complementare în sprijinul regiilor autonome( studii, sondaje, reciclarea avansată a deşeurilor, animale fără stăpân, informatizare etc.). Prioritate la finanţare vor avea proiectele cu cofinanţare de la organisme europene şi naţionale în cadrul unor programe cadru prioritare."

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice şi ONG

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Ciobanu Romeo                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.154

din 23 februarie 2004