Hotărârea nr. 152/2004

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 10.000.000 lei pentru organizarea unui spectacol de sărbătorire al actorilor CRISTINA ANCA CIUBOTARU şi TOMA HOGEA de la TEATRUL LUCEAFARUL IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea  sumei de 10.000.000 lei pentru organizarea unui spectacol de sărbătorire al actorilor CRISTINA ANCA CIUBOTARU şi TOMA HOGEA de la

TEATRUL LUCEAFARUL IASI

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere solicitarea Sindicatului Liber al Teatrului Luceafărul Iaşi  - privind organizarea unui spectacol de sărbătorire al actorilor CRISTINA ANCA CIUBOTARU şi TOMA HOGEA;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia social culturală, învăţământ, culte;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei pentru organizarea unui spectacol de sărbătorire al actorilor CRISTINA ANCA CIUBOTARU şi TOMA HOGEA de la TEATRUL LUCEAFARUL IASI.

Art.2 Suma propusă se va aloca din rezerva bugetară.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Sindicatului Liber al Teatrului  Luceafărul Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Ciobanu Romeo                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.152

din 23 februarie 2004