Hotărârea nr. 86/1996

H O T A R I R E privind însuşirea valorii expertizei tehnice a terenului situat în Iaşi str.Horia intersecţie cu str.Crişan

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T A R I R E        

privind însuşirea valorii expertizei tehnice a terenului situat în Iaşi, str.Horia intersecţie cu str.Crişan

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere Hotărîrea nr.12/27 iunie 1996 - privind asocierea Consiliului Local cu S.C.Trust Construcţii S.A.Iaşi, pentru construcţia unui bloc de locuinţe şi spaţii comerciale,

          In baza art.84 şi 29 din legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se însuşeşte expertiza tehnică întocmită de Societatea Generală a Experţilor Tehnici din România - Filiala Iaşi, cu privire la terenul situat în Iaşi, str.Horia intersecţie cu str.Crişan, de 115.752 lei/mp.respectiv de 115.752.000 lei pentru parcela de 1.000 mp.

          Art.2 Prezenta hotărîre va fi comunicată S.C.Trust Construcţii S.A.Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      S E C R E T A R,

      ing.Liviu Buruiană                            cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.86

din 30 septembrie 1996