Hotărârea nr. 74/1996

H O T A R I R E privind instituirea taxei de parcare a mijloacelor auto în Piaţa Unirii

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL IASI

 

H O T A R I R E

 

privind instituirea taxei de parcare a mijloacelor  auto în Piaţa Unirii

 

          CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI,

          Avînd în vedere necesitatea protejării Pieţei Unirii,

          In conformitate cu prevederile art.2o lit.f, din Legea nr.69/1991,

          In temeiul art.28 din Legea 69/1991 privind administraţia  publică locală,                      

 

H o t ă r ă ş t e ,

 

          Art.1. Parcarea mijloacelor auto în Piaţa Unirii, este permisă , numai în locurile special amenajate.

          Art.2. Taxa de parcare este de 5ooo lei/oră de autovehicol.

          Art.3. Taxa se datorează de către toţi posesorii de autovehicole care parchează în zona prevăzută la art.1, chiar dacă parcarea ca timp este sub 1 oră.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR,

          ing.Liviu Buruiană                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

Nr.74

din 30 septembrie 1996