Hotărârea nr. 67/1996

H O T Ă R Î R E privind delimitarea secţiilor de votare şi a sediilor acestora din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Î R E

privind delimitarea secţiilor de votare şi a sediilor acestora din municipiul Iaşi

 

 

          Consiliul local al municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere prevederile art.22 alin.1 din Legea nr.68/1992 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a legii nr.69/1992 privind Alegerea Preşedintelui României,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1 Se adoptă delimitarea secţiilor de votare şi a sediilor acestora, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

          Art.2 Prezenta hotărîre intră în vigoare de la data adoptării.

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  S E C R E T A R,

                   dr.Vasile Burlui                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.67

din 9 septembrie 1996