Hotărârea nr. 5/1996

H O T A R I R E privind alegerea viceprimarilor municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R I R E

privind alegerea viceprimarilor municipiului Iaşi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere propunerile privind alegerea viceprimarilor,

          In conformitate cu art.47 şi art.20 din Legea nr.69/1991 cu modificările ulterioare, privind administraţia publică locală,

 

H O T A R A S T E :

 

          ARTICOL UNIC : Se declară aleşi viceprimarii municipiului Iaşi :

1.Ungureanu Stefan

2.Dumitriu Vasile

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       S E C R E T A R,

         ing.Aurel Crudu                                             cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

Nr.5

din 19 iunie 1996