Hotărârea nr. 3/1996

H O T Ă R Â R E privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 2 iunie 1996

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la data de 2 iunie 1996

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere procesul verbal de constatare a rezultatelor alegerilor din 2 iunie 1996 a Biroului Electoral Municipal,

          Având în vedere raportul întocmit de comisia de validare din care rezultă legalitatea alegerii fiecărui consilier,

          În conformitate cu prevederile art.15 şi art.16 din Legea nr.69/1991 cu modificările ulterioare,

          În temeiul art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

          ARTICOL UNIC : Se validează mandatele următorilor consilieri aleşi pentru Consiliul Local al Municipiului Iaşi :

1. Brezuleanu Dan

2. Valeriu Gheorghe Condurache

3. Radu Miron

4. Stefan Ungureanu

5. George Carapanu

6. Carmen Vericeanu

7. Stefan Damian

8. Liviu Buruiană

9. Hanganu Stefan

10.Focşa Petru

11.Emil Brumaru

12.Romeo Vatră

13.Constantin Asandi

14.Iosefina Moroşan

15.Petru Scripcariu

16.Olteanu Romeo

17.Vasile Burlui

18.Vasile Dumitriu

19.Lorin Cantemir

20.George Costin

21.Gheorghe Nichita

22.Dănuţ Mugurel Cârlan

23.Vasile Munteanu

24.Alexadru Antoniţă

25.Laurenţiu Popescu

26.Ciobanu Romeo

27.Virgiliu Toma

28.Aurel Crudu

29.Gheorghe Lungu

30.Pincu Kaiserman

31.Daşu Antimir

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    S E C R E T A R,

     ing.Aurel Crudu                                                cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

Nr.3

din 19 iunie 1996