Hotărârea nr. 18/1996

H O T Ă R Î R E privind modificarea cuantumului unor taxe speciale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Î R E

privind modificarea cuantumului unor taxe speciale

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Având în vedere propunerea Serviciului de Stare Civilă pentru modificarea cunatumului unor taxe speciale prevăzute pentru modificarea cuantumului unor taxe speciale prevăzute de acest serviciu,

          Având în vedere faptul că solicitările pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi duminică s-au dublat ceea ce presupune folosirea forţei de muncă suplimentare,

          În conformitate cu art.20 lit.f şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

          Art.1Se aprobă modificarea taxelor percepute de Serviciul Stare Civilă, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

          Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea acesteia.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              S E C R E T A R,

         Dan Brezuleanu                                     cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.18

din 29 iulie 1996

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                           

 

                                                                             ANEXA

                                                          la hotărârea nr.18 din 29 iulie 1996

 

 

 

TAXE LOCALE

PENTRU SERVICIILE DE STARE CIVILA

 

 

 

 

1.Oficierea căsătoriilor în zilele de sîmbătă - 30.000 lei, în zilele de duminică - 50.000 lei.

2. Eliberarea de duplicate de pe actele de stare civilă (în caz de pierdere, furt, distrugere) - 5.000 lei.

3. Transcrierea actelor de stare civilă întocmite în străinătate - 5.000 lei.

4. Efectuarea şi eliberarea formularelor anexa I în vederea deschiderii succesiunii - 3.000 lei.

5. Efectuarea operaţiunii de identificare a unei persoane, în arhiva stării civile - 2.000 lei.

6. Completarea formularelor recunoaptere copil din afara căsătoriei - 2.000 lei.

7. Accesul fotografilor şi cameramanilor în sala de oficiere - 5.000 lei.