Hotărârea nr. 147/1996

H O T Ă R Â R E privind plata drepturilor cuvenite vatmanilor şoferilor Regiei autonome de transport în comun Iaşi pentru concediul de odihnă neefectuat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind plata drepturilor cuvenite vatmanilor, şoferilor Regiei autonome de transport în comun Iaşi, pentru concediul de odihnă neefectuat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere prevederile ordonanţei nr.29/18.08.1995, privind plata drepturilor cuvenite salariaţilor din administraţia publică locală, instituţii bugetare şi regii autonome, pentru concediul de odihnă neefectuat,

            Având în vedere prevederile art.8 din HG nr.250/1992 privind concediul de odihnă,

            In temeiul art.21 lit.g,k,l şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1 Se aprobă plata de către R.A.T.C.Iaşi a drepturilor cuvenite vatmanilor, şoferilor care nu au efectuat, integral sau parţial concediul de odihnă în anul calendaristic respectiv corespunzător numărului de zile de concediu neefectuat.

            Plata se va face începând cu luna ianuarie 1997.

            Art.2 R.A.T.C.Iaşi va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       S E C R E T A R,

                    Dănuţ Mugurel Cârlan                         cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.147

din 2 decembrie 1996