Hotărârea nr. 104/1996

H O T A R I R E privind afilierea municipiului Iaşi în Liga oraşelor istorice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL                                                              

 

 

 

H O T A R I R E

privind afilierea municipiului Iaşi în Liga oraşelor istorice

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

          Avînd în vedere că la Adunarea Generală a Ligii oraşelor istorice, ce s-a desfăşurat în localitatea XI-AN - CHINA,

          In conformitate cu dispoziţiile art.20 lit.x din Legea nr.69/1991,

          In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

 

H o t ă r ă ş t e :

 

 

          Art.1 Se aprobă afilierea municipiului Iaşi la Liga oraşelor istorice.

          Art.2 Hotărîrea va fi publicată în mijloacele mass - media.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          S E C R E T A R,

       prof.Lorin Cantemir                           cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.104

din 28 octombrie 1996