• Hotărârea 190/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al ,SC Ecopiata S.A. si estimarile pentru anii 2020 - 2021
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al ,SC Termo - Service SA Iași
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2019,a listei de investiţii pentru anul 2019,precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2020 - 2021,impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2020 -2021
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2020 - 2021
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2019
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 21 martie 2019 privind aprobarea proiectului,a Studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a Devizului general,a Proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului ”Reabilitare şi modernizare zonă de agrement C.A. ROSETTI”
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri,conform art. 456 alin. (2),lit. a),c),d) și j) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren,conform art. 464,alin. (2) lit. d),e) și h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea efectelor H.C.L. nr.19/2018
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind adoptarea Planului Local de Acțiune – parte a angajamentului Municipiului Iași ca membru al Programului Local al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Iaşi a imobilelor apartament nr. 14,etaj 1 aflat în proprietatea domnului Popa Ion şi apartament nr. 15,etaj 2 aflat în proprietatea domnului Gâmbuţă Adrian şi a doamnei Dibu Diana,situate în blocul M2 din Iaşi,bd-ul Nicolae Iorga nr. 7A
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iaşi şi Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi,insusit prin HCL 212/2018,cu lucrarile realizate de Municipiul Iasi pentru implementarea obiectivului de investitii „AMPLASARE DRAPEL NATIONAL – SCUAR INTERSECTIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI”
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii,fără plată,către Primăria Municipiului Botoșani,a 100,00 m șină uzată tip IOR.
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal nr. 42505/17.04.2019
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi pentru anul 2019
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la Societatea TERMO - SERVICE S.A.
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la S.C. CITADIN S.A.
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea efectelor H.C.L. nr. 18/2018
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea efectelor H.C.L. nr. 15/2018
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea efectelor H.C.L. nr. 14/2018
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încetarea efectelor H.C.L. nr.12/2018
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici,actualizati,pentru obiectivul „Modernizare și dotare Creșa 10,Municipiul Iași,județul Iași”
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare străzi în Municipiul Iași: -zona Copou: strada Văscăuțeanu,strada Dr.Victor Babeș,strada Titu Maiorescu,strada Nicolae Istrati,Aleea Copou,strada Pojărniciei,strada Turcu,strada Dumbrava Roșie,strada Dr.Nicolae Vicol,strada George Coșbuc,strada Alexandru Vlahuță şi strada Dumitraşcu Cantacuzino,-cartier Păcurari: strada Varianta Șoseaua Rediu,strada Muntenimii,Șoseaua Munteni,-cartier Canta: strada Luca Arbore,strada Sergent Grigore Ioan-până la bariera CF,strada Lupiţei”
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de cooperare privind implementarea Programului „Iaşi,Capitala Tineretului din România 2019 - 2020”
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asumarea responsabilităţilor organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,la nivelul Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii din Piața Prieteniei Româno-Elene în ,Piaţa Elenismului
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-3,aflate în administrarea Municipiului Iași
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 40,44 mp,situata in strada Vasile Lupu,nr. 95 ,in favoarea SC MONAROM TRADING SRL
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi,în suprafaţă de 302 mp,situat în Iași Bld. T. Vladimirescu,f.n.,de pe SC AUTO-GAS SRL pe SC M & CO.V.`93 SRL
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului în suprafaţă de 495 mp,situat în Iaşi,Fundac Călăraşi nr. 5-7,identificat în tarlaua T27,parcela AG 1543,în scopul amenajării unei căi de acces şi parcare
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 470,78 mp,252,46 mp şi 468,90 mp,situate în Iaşi,Şos. Păcurari,F.N.,identificat în tarlaua T07,parcelele CAT 160/50,CAT 160/51 şi respectiv CAT 160/52
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi al mijlocului fix “Hala laminare” aflat in administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi,in vederea casarii
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului,în suprafaţă de 209 mp,situat în Iaşi,Fundac Codrescu nr. 4,proprietate privată a Municipiului Iaşi,înscris în Cartea Funciară nr. 159825 a Municipiului Iași,nr. cadastral 159825
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA POPAUTI NR. 2A,NUMAR CADASTRAL 126943,întocmit în vederea construirii unui imobil de servicii pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA DANCU,NUMAR CADASTRAL 19323/3,CARTE FUNCIARA 134354 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AUREL VLAICU NR. 84,NUMAR CADASTRAL 161251,161252 intocmit in vederea construirii de locuinte colective,spatii de birouri,prestari servicii,spatii comerciale si imprejmuire teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,ZONA GALATA,NUMAR CADASTRAL 162032,întocmit pentru construire locuinta tip duplex si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA TREI FANTANI NR. 64 N-P,NUMAR CADASTRAL 159532,intocmit pentru construire hala de productie si depozitare pe teren proprietate,persoane juridice si persoane fizice
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T137,NUMAR CADASTRAL 136311,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA PANTELIMON HALIPA NR. 1,NUMARE CADASTRALE 134637,162184,127716,intocmit pentru extindere reglementari plan urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 263/2018,in vederea realizarii unui parcaj etajat aferent constructiei rezidentiale si cu functiuni complementare pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA FORTUS,NUMAR CADASTRAL 11818,11819,11820,11821 întocmit în vederea construirii unui depozit pentru activitati comerciale si logistice,persoane fizice
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,EXTRAVILAN BUCIUM,NUMAR CADASTRAL 15546,15511,15510 întocmit pentru introducere in intravilan,in vederea construirii de locuinte individuale,persoane fizice
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA MOARA DE VANT NR. 26A,NUMAR CADASTRAL 138846,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA MOARA DE VANT,NUMAR CADASTRAL 151919,151918 întocmit în vederea introducerii terenului in intravilan,in vederea construirii unei locuinte individuale,persoana fizica
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului,Local nr. 127 din 29 martie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA STEJAR NR. 103,NUMAR CADASTRAL 138357,158358,întocmit pentru construire locuinta tip duplex pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T176,NUMERE CADASTRALE 142472 si 138232,întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire doua locuinţe individuale,pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA CICOAREI NR. 30,NUMAR CADASTRAL 149281 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 599/20.12.2018 și HCL nr. 339/10.08.2018 privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuţie,precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași”
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 597/20.12.2018 și HCL nr. 338/10.08.2018 privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuţie,precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai în municipiul Iași – Reorganizarea circulației pe Bulevardul Tudor Vladimirescu”
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 544/20.12.2018 privind aprobarea proiectului,Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenție,indicatorilor tehnico – economici,proiectului tehnic de execuţie și a bugetului aferent proiectului „Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași - Dancu”
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea punerii la dispozitie a unor amplasamente pentru realizarea de parcari publice subterane si/sau supraterane etajate in municipiul Iasi,in conformitate cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de crestere Iasi (PMUD Iasi)
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 273 din 27 iunie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,PIATA VOIEVOZILOR NR. 25,BLOC A12,PARTER,intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren concesionat prin demolare chiosc existent,persoana juridica
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T176,NUMERE CADASTRALE 142472 si 138232,întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire doua locuinţe individuale,pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA CICOAREI NR. 30,NUMAR CADASTRAL 149281,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA VASILE CONTA NR. 2,NUMAR CADASTRAL 146938 întocmit în vederea realizarii lucrarilor de extindere zona de acces principal si modernizare fatade,persoana juridica
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA C.G. BEDREAG nr. 5,NUMAR CADASTRAL 137823 întocmit în vederea modificarii PUZ-ului aprobat prin HCL 5/2003 in vederea construirii unei locuinte individuale,amenajari exterioare si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA STEJAR NR. 103,NUMAR CADASTRAL 138357,158358,întocmit pentru construire locuinta tip duplex pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA SFANTUL VASILE NR. 9,NUMAR CADASTRAL 158193,întocmit pentru construire locuinta individuala pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA FAGULUI NR. 9-11,NUMAR CADASTRAL 158996,întocmit pentru construire locuinta unifamiliala si imprejmuire pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA ION CREANGA NR. 55,NUMAR CADASTRAL 122484 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuinte colective si spatii comerciale,pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA LEON BALIFF FN.,NUMAR CADASTRAL 148119,intocmit pentru introducerea terenului in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale,garaj si imprejmuire pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,BULEVARDUL POITIERS NR. 10,NUMERE CADASTRALE 157441,150405,întocmit pentru construire capela,așezământ monahal,sediu protopopiate,extindere spital,construire spital nou,extindere si conversie centrala telefonica în cladire funcțiune medicală,construire policlinică,construire amfiteatru universitar,parcaje la nivelul solului si subterane,anexe depozitare pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii „Ateneul Tătărași„ în „Ateneul Național din Iași”
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 2,87 mp,având nr. cadastral 2212 înscris în cartea funciară 121903 a UAT Iaşi,situat în Iaşi,Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 3,bloc A1-1,scara A
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării contractelor de concesiune nr. 54835/23.05.2016 și nr. 64361/17.06.2016 în vederea modernizarii și extinderii spațiului proprietate pe teren concesionat în Iași,Piața Voievozilor,nr. 25,bl. A12,Lot 4 și 5
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din Iaşi,Şos. Naţională nr. 43,clădirea C1,parter,camera 3,către Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea articolului nr.3 din Hotarârea Consiliului Local nr.176/ 29.04.2009,Hotarârea Consiliului Local nr.309 / 31.08.2007,Hotarârea Consiliului Local nr.262 / 29.06.2007,cu privire la procentul încasat din închirierea spatiilor aflate în domeniul public al municipiului Iasi și date în administrare Spitalului Clinic de Recuperare Iasi
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Iaşi a imobilului apartament nr. 7,etaj 3 din blocul M2 situat în Iaşi,bd-ul Nicolae Iorga nr. 7A,aflat în proprietatea doamnei Râncă (fostă Fliuşcă) Elena-Mădălina
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea in administrare,cu titlu gratuit,către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi,a spaţiului situat in Iaşi,str. Parcului nr. 12,in incinta punctului ,termic PT 28 Ciurchi
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce figurează în inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin H.C.L. nr. 212/2018
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi,însuşit prin H.C.L. 211/2018,cu cota parte de 1/4 din apartamentul nr.11 situat in Iasi,Calea Chisinaului nr.8,bl. P2,sc. B,et.2
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din proprietatea publica a Municipiului Iasi in proprietatea publica a Judetului Iasi a contributiilor in natura si financiare ale Municipiului Iasi la realizarea Centrului Expoziţional Moldova si privind aprobarea modificarii Contractului de asociere in Participatiune incheiat in data de 18.07.2003 intre Consiliul Local al Municipiului Iasi,Consiliul Judetean Iasi,Universitatea Tehnica Gh Asachi Iasi,Universitatea Al I Cuza Iasi,USAMV Ion Ionescu de la Brad Iasi si Universitatea de Medicina si Farmacie Gr.T.Popa Iasi in vederea realizarii Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iaşi a mijloacelor fixe (locuri de joacă) cuprinse în Anexa 1,în vederea casării
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Iași,nr. 100098 din 02.10.2018,încheiat între Municipiul Iași și Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la Societatea SALUBRIS S.A.
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor funcții publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe vacante,construite prin ANL,destinate tinerilor spre închiriere,în ordinea de prioritate stabilită prin H.C.L. 62/28.02.2019
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind incheierea unui Protocol de colaborare,in baza caruia Municipiul Iasi si Scoala Gimnaziala N. Iorga Iasi pun la dispozitia Comunei Ciurea si Scolii Gimnaziale nr. 1 Lunca Cetatuii,spatii de invatamant pentru desfasurarea activitatilor didactice
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat ce stabilește cadrul de colaborare dintre Municipiul Iasi si Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat ce stabilește cadrul de colaborare dintre Municipiul Iași si Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat ce stabilește cadrul de colaborare dintre Municipiul Iasi si Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și S.C. BRAS S.R.L. necesar pentru implementarea proiectului “Iașul verde – Acțiune de plantare a 1500 de arbori în zonele Calea Chișinăului,Strada Sarmisegetuza,Bulevardul Alexandru cel Bun și Bulevardul Dacia”
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Iași si Episcopia Romano Catolică Iași pentru implementarea unor masuri organizatorice si de interventie publica in scopul pregatirii vizitei oficiale a Sanctitatii Sale Papa Francisc
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna aprilie 2019
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L nr. 184/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea contului general de execuţie a bugetului şi a situaţiilor financiare anuale ale Municipiului Iaşi la data de 31.12.2018
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,preotului Dan Damaschin
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Boca Adrian Florin,in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 28 februarie 2019 (privind: aprobarea cofinanțării proiectului “REABILITARE REȚELE TERMICE,SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI,PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ – POIM II”)
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA PROF. I. SIMIONESCU,NUMAR CADASTRAL 126743,întocmit în vederea construirii unei gradinite in zona Dacia (fonduri europene – axa prioritara 4,P.I. 4.4),persoana juridica
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iaşi nr. 340 din 10.08.2018 privind aprobarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizand stații automate de închiriere a bicicletelor – Iași Velocity” și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI,a indicatorilor tehnico – economici şi a Devizului General pentru proiectul „Reabilitare,modernizare,extindere şi dotare cinematograf Dacia”
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea unui Protocol între Municipiul Iași si Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași cu privire la tăierea vegetației forestiere (arbori,arbuști,tufișuri) situată în albiile râurilor aferente Municipiului Iași (Bahlui,Nicolina,Vămășoaia,Cacaina și Ciric)
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului,a Studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a Devizului General,a Proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului „Oază de verdeaţă din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spaţiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului,a Studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a Devizului general,a Proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului ”Reabilitare şi modernizare zonă de agrement C.A. ROSETTI ”
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții,a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuție,precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Modernizare campus școlar tehnic în Municipiul Iași – Colegiul tehnic Gheorghe Asachi”
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Proiect integrat de regenerare urbană şi socială în zona Cicoarei – Centrul Multifuncțional Cicoarei”,a documentației tehnico economice – Studiu de fezabilitate,a indicatorilor tehnico – economici și a bugetului aferent proiectului
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu Program Prelungit nr.13 Iași”,a Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI),a indicatorilor tehnico – economici,precum și a bugetului aferent proiectului pentru corpul funcțional al grădiniței cu program prelungit nr. 13
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate,a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuție,precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Construcţie de grădiniţă în zona Dacia”
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Construire grădiniţă în zona Bucium”,a Studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a proiectului tehnic de execuție,precum și aprobarea bugetului aferent proiectului
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Boca Adrian Florin,in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru ședința extraordinara din data de 21 Martie 2019
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului Iaşi,cu alte unități administrativ-teritoriale,în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 411 mp,situat în Iaşi,strada Ciurchi,nr. 132,identificat cadastral prin cvartal 51,parcela CAT 3107/1,aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea vânzarii prin licitaţie publică a terenul în suprafaţă 390 mp,situat în Iaşi,Şoseaua Nicolina,identificat cadastral cvartal (tarla) T 70,parcela DS 3852/5 aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,SOSEAUA VOINESTI NR. 11,NUMAR CADASTRAL 160676 întocmit în vederea construirii de locuinte colective mici pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Public al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 212/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-8,aflate în administrarea Municipiului Iasi.
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,MITROPOLIT VARLAAM NR. 54,NUMERE CADASTRALE 157305 si 157072 întocmit în vederea construirii de complex urban cu functiuni de locuinte colective,birouri si spatii conexe pe teren proprietate persoane juridice
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-5,aflate în administrarea Municipiului Iasi.
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA MOARA DE VANT NR. 9,NUMAR CADASTRAL 124666,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce figurează în inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin HCL 212/2018
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA GALATA,NUMERE CADASTRALE 160293 si 160294,întocmit in vederea actualizarii PUZ-lui aprobat prin HCL nr. 376/2010 pe teren proprietate privata,persoane juridice
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea modificarii art. 6 din H.C.L. nr. 340 din 29 octombrie 2014,modificată prin H.C.L. nr. 88 din 31 martie 2015
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA SPITAL PASCANU NR. 7 NUMAR CADASTRAL 152899 si ALEEA SPITAL PASCANU NR. 11 NUMAR CADASTRAL 152900 întocmit în vederea construirii de locuinţe individuale,pe teren proprietate privata,persoana fizica
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795 / 18.03.2011 încheiat între Municipiul Iaşi şi instituţia Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iaşi
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA VOINESTI NR. 10,NUMAR CADASTRAL 154202 întocmit pentru « Construire locuinta individuala pe teren proprietate privată,persoana fizica »
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind soluţionarea unor situaţii locative,generate de închirierea şi exploatarea fondului locativ
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADELA SOFIA NADEJDE (FOSTA CICOAREI),NUMAR CADASTRAL 162161,intocmit in vederea regenerarii urbane si sociale in Zona Cicoarei Iasi,persoana juridica
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal nr. 1883/20.02.2019
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,pentru Zona Construita Protejata,STRADA CODRESCU NR. 6,NUMAR CADASTRAL 153094,intocmit in vederea construirii unei case de tip familial,amenajare incinta,persoana juridica
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL,destinate tinerilor spre închiriere,cu persoanele şi familiile care au făcut dovada,în anul 2018,că îndeplinesc condiţiile pentru a avea acces la locuinţă
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA MIHAIL SADOVEANU,NUMAR CADASTRAL 150433,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale,piscina,sera,foisor,organizare de santier,acces auto pe teren proprietate si imprejmuire,persoana fizica
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ particular si confesional acredítate/ autorizate din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar,2019 - 2020
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi pentru anul scolar 2018 - 2019
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2019 - 2020
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA TABACULUI NR. 50,NUMAR CADASTRAL 145889,întocmit în vederea modificarii aliniamentelor laterale si posterioare,persoana juridica
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiune al serviciilor sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local Iaşi,pentru anul 2019
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei,Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi şi instituţiile subordonate,pe anul 2019
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA HATMAN SENDREA NR. 46-48,NUMAR CADASTRAL 130417,întocmit în vederea construirii de unitati de cazare si locuinte colective pe teren proprietate,persoana juridica
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA PROF. NECULAI ZAMFIRESCU NR. 5,NUMAR CADASTRAL 5361/1-5362/2-5362/3/1,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea administratorului special la REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA IASI - UNGHENI,NUMAR CADASTRAL 149436,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate si imprejmuire teren,persoane fizice
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 364 / 31 august 2018
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 72/2018 privind actualizarea ,Normativului de cheltuieli
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării proiectului “REABILITARE REȚELE TERMICE,SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI,PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ – POIM II”
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “REABILITARE REȚELE TERMICE,SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI,PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ – POIM II”
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 557/20.12.2018 pentru obiectivul ,Fluidizarea traficului din intersectia Podu Ros cu Splai Bahlui Mal Drept si Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron prin doua pasaje supraterane unidirectionale cu o singura banda
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Alarmare la incendiu la nivelul intregului spital” - Spitalul Clinic de Recuperare Iasi,str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Sistem de alarmare impotriva efractiei cod MTS-PTH-026-153” la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi,str. Pantelimon Halipa Nr. 14
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie,transport,distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea Tehnica ″Gheorghe Asachi″ - Facultatea de Mecanica
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului - Campanie de promovare a evenimentelor cuprinse în Programul „Iaşi – Capitala Tineretului din România”,campanie desfăşurată în perioada martie – decembrie 2019
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile martie - aprilie 2019
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iași din România și ,Orașul Ashdod din Statul Israel
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,doamnei Laura Daniela Hant
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Irinel Popescu
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016,completată prin H.C.L nr. 178 din 24 iunie 2016,H.C.L. nr. 334/31.10.2016,H.C.L nr. 407/29.12.2016,H.C.L nr. 308/29.08.2017,H.C.L. nr. 451/31.10.2017,H.C.L. nr. 561/20.12.2018 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata taxei pe clădiri şi a taxei pe teren datorate de SC TEHNOPOLIS SRL pentru perioada 01.01.2019-31.12.2020
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AUREL VLAICU NR. 87,NUMAR CADASTRAL 128376 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare,persoana juridica
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T165,NUMAR CADASTRAL 153591 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa colectiva si imprejmuire,pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,FUNDAC CALARASI NR.1A,NUMERE CADASTRALE 139912 si 139564,întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale prin demolare imobile existente,pe teren proprietate privata,persoana fizica
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,IASI,ZONA MOARA DE VANT,NUMAR CADASTRAL 162077,137637,intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire,persoane fizice
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA IASI–VOINESTI NR. 8,NUMAR CADASTRAL 147937,întocmit în vederea construirii unui imobil cu functiune mixta (sala de sport si cabinete kineto) si locuinta,pe teren proprietate privata,persoana juridica
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA MARGARETA BACIU NR. 41,NUMAR CADASTRAL 159469,întocmit în vederea modificarii prevederilor PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 454/2006 in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 433 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA DECEBAL NR. 22A,NUMAR CADASTRAL 130253 Intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din Domeniul Privat al Municipiului Iaşi in Domeniul Public al Municipiului Iasi,a terenului in suprafata de 200mp situat in Iasi – Str. Libertatii si dezmembrarea acestuia in doua loturi a cate 100mp
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Partidul Pro România - Organizaţia Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi,în suprafaţă de 31 mp,situat în Iaşi,str Florilor,nr. 48,de pe DAŞU ANTIMIR pe CAPTARENCU OANA - OTILIA
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi,însuşit prin H.C.L. 211 /2018
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi,a unor mijloace fixe in vederea casarii acestora
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,in suprafata de 3.995 mp,avand numar cadastral 135327,parcela 1,tarlaua 107,Trup Moara de Vant si includerea acestuia in fondul forestier
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea in administrare,cu titlu gratuit,Scolii Gimnaziale “N. Iorga” Iasi,a unor bunuri imobile,in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei cu Program Normal nr. 26,unitate ce face parte din structura organizatorica a scolii
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea in administrare,cu titlu gratuit,catre Muzeul Municipal Iasi a unor bunuri mobile si imobile,in vederea desfasurarii activitiatii
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-29,aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-4,aflate în administrarea Municipiului Iaşi,respectiv revocarea Anexei 34,cu privire la terenul in suprafata de 157mp,situat in Iasi,str. Tatarasi nr. 15,identificat prin T30,CC1598,A1597,amplasament inventariat in Domeniul Privat al Municipiului Iasi conform Hotararii de Consiliu local nr. 445/28.09.2018
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea domeniului privat al Municipiului Iasi cu suprafata de 256 mp teren,având nr. cadastral 162076 inscrisă in CF 162076,situată in Iasi,Zona Moara de Vânt
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 205/30.05.2018 privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind criteriile de acces la locuinţă şi ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii tinerilor,construite prin ANL în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei,a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Editurii Junimea Iaşi,pentru anul 2019
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2019
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile februarie - martie 2019
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea,completarea şi aprobarea Regulamentului,privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași,în baza Legii nr. 350/2005,privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a Municipiului Iasi pe anul 2018
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Federatia Comunităților Evreiești din Romania – Cultul Mozaic - Comunitatea Evreilor din Iași,necesar implementării proiectului “Clasarea ca monument istoric a Cimitirului Evreiesc din Municipiul Iași”
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Lennart Eriksson
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Andrei Năstase
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,doamnei Ana Blandiana
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Municipiului Iași la Platforma SDG Cities Leadership (Orașe care respectă Țintele de Dezvoltare Durabilă)
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de județ ”,pentru realizarea proiectului: ”e-Move – Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Iași”