• Hotărârea 51/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind desemnarea administratorului special la REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA IASI - UNGHENI,NUMAR CADASTRAL 149436,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate si imprejmuire teren,persoane fizice
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 364 / 31 august 2018
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 72/2018 privind actualizarea ,Normativului de cheltuieli
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării proiectului “REABILITARE REȚELE TERMICE,SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI,PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ – POIM II”
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “REABILITARE REȚELE TERMICE,SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI,PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ – POIM II”
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 557/20.12.2018 pentru obiectivul ,Fluidizarea traficului din intersectia Podu Ros cu Splai Bahlui Mal Drept si Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron prin doua pasaje supraterane unidirectionale cu o singura banda
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Alarmare la incendiu la nivelul intregului spital” - Spitalul Clinic de Recuperare Iasi,str.Pantelimon Halipa Nr.14
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Sistem de alarmare impotriva efractiei cod MTS-PTH-026-153” la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi,str. Pantelimon Halipa Nr. 14
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică - producţie,transport,distribuţie şi furnizare în Municipiul Iaşi nr. 61634/06.07.2012
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Iași și Universitatea Tehnica ″Gheorghe Asachi″ - Facultatea de Mecanica
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului - Campanie de promovare a evenimentelor cuprinse în Programul „Iaşi – Capitala Tineretului din România”,campanie desfăşurată în perioada martie – decembrie 2019
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile martie - aprilie 2019
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea înfrăţirii între Municipiul Iași din România și ,Orașul Ashdod din Statul Israel
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,doamnei Laura Daniela Hant
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Irinel Popescu
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016,completată prin H.C.L nr. 178 din 24 iunie 2016,H.C.L. nr. 334/31.10.2016,H.C.L nr. 407/29.12.2016,H.C.L nr. 308/29.08.2017,H.C.L. nr. 451/31.10.2017,H.C.L. nr. 561/20.12.2018 referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata taxei pe clădiri şi a taxei pe teren datorate de SC TEHNOPOLIS SRL pentru perioada 01.01.2019-31.12.2020
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AUREL VLAICU NR. 87,NUMAR CADASTRAL 128376 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare,persoana juridica
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA BUCIUM T165,NUMAR CADASTRAL 153591 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa colectiva si imprejmuire,pe teren proprietate privata,persoane fizice
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,FUNDAC CALARASI NR.1A,NUMERE CADASTRALE 139912 si 139564,întocmit în vederea construirii unei locuinţe individuale prin demolare imobile existente,pe teren proprietate privata,persoana fizica
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,IASI,ZONA MOARA DE VANT,NUMAR CADASTRAL 162077,137637,intocmit in vederea construirii de locuinte colective pe teren proprietate si imprejmuire,persoane fizice
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA IASI–VOINESTI NR. 8,NUMAR CADASTRAL 147937,întocmit în vederea construirii unui imobil cu functiune mixta (sala de sport si cabinete kineto) si locuinta,pe teren proprietate privata,persoana juridica
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA MARGARETA BACIU NR. 41,NUMAR CADASTRAL 159469,întocmit în vederea modificarii prevederilor PUZ-ului aprobat prin HCL nr. 454/2006 in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind indreptarea erorii materiale strecurate in Hotararea Consiliului Local nr. 433 din 28 septembrie 2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA DECEBAL NR. 22A,NUMAR CADASTRAL 130253 Intocmit in vederea construirii unui spatiu comercial pe teren proprietate,persoana fizica
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din Domeniul Privat al Municipiului Iaşi in Domeniul Public al Municipiului Iasi,a terenului in suprafata de 200mp situat in Iasi – Str. Libertatii si dezmembrarea acestuia in doua loturi a cate 100mp
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Partidul Pro România - Organizaţia Judeţeană Iaşi
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trasmiterea concesiunii terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi,în suprafaţă de 31 mp,situat în Iaşi,str Florilor,nr. 48,de pe DAŞU ANTIMIR pe CAPTARENCU OANA - OTILIA
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi,însuşit prin H.C.L. 211 /2018
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi,a unor mijloace fixe in vederea casarii acestora
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,in suprafata de 3.995 mp,avand numar cadastral 135327,parcela 1,tarlaua 107,Trup Moara de Vant si includerea acestuia in fondul forestier
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea in administrare,cu titlu gratuit,Scolii Gimnaziale “N. Iorga” Iasi,a unor bunuri imobile,in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei cu Program Normal nr. 26,unitate ce face parte din structura organizatorica a scolii
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind darea in administrare,cu titlu gratuit,catre Muzeul Municipal Iasi a unor bunuri mobile si imobile,in vederea desfasurarii activitiatii
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-29,aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-4,aflate în administrarea Municipiului Iaşi,respectiv revocarea Anexei 34,cu privire la terenul in suprafata de 157mp,situat in Iasi,str. Tatarasi nr. 15,identificat prin T30,CC1598,A1597,amplasament inventariat in Domeniul Privat al Municipiului Iasi conform Hotararii de Consiliu local nr. 445/28.09.2018
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea domeniului privat al Municipiului Iasi cu suprafata de 256 mp teren,având nr. cadastral 162076 inscrisă in CF 162076,situată in Iasi,Zona Moara de Vânt
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr. 205/30.05.2018 privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind criteriile de acces la locuinţă şi ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii tinerilor,construite prin ANL în Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei,a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Editurii Junimea Iaşi,pentru anul 2019
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2019
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile februarie - martie 2019
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea,completarea şi aprobarea Regulamentului,privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași,în baza Legii nr. 350/2005,privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a Municipiului Iasi pe anul 2018
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Federatia Comunităților Evreiești din Romania – Cultul Mozaic - Comunitatea Evreilor din Iași,necesar implementării proiectului “Clasarea ca monument istoric a Cimitirului Evreiesc din Municipiul Iași”
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Lennart Eriksson
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Andrei Năstase
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,doamnei Ana Blandiana