Proces verbal din 17.08.2006

6.proces verbal sedinta din data 17.08.2006


ROMÂNIA


PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 17.08.2006, orele 12,00 în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal

Constanța.

?

La ședință participă: dl.primar Radu Ștefan Mazăre, dl.viceprimar Nicolae Nemirschi, dl.viceprimar Gabiei Marius Stan, d-na secretar Marcela Enache, 25 de consilieri din 27 de membri, absenți fiind dl. consilier Chirilă Constantin și d. consilier Marin Emil, directori din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și reprezentanți ai mass-mediei locale.

Lucrările ședinței vor fi conduse de domnul consilier Lucian Băluț.

Dl. Lucian Bălut

-7

Stimați colegi, vă propun să pornim ședința noastră, să mulțumim oaspeților noștri, da !? Ați primit cu toții ordinea de zi. Vă propun să o votăm dar, înainte de aceasta, aș vrea să vă informez că am primit următoarele propuneri: se retrag proiectele de hotărâri cu numerele 31, nu are aviz de mediu, 57 și 60. Deci, repet, ordinea de zi este cea pe care ați primit-o, se retrag aceste trei hotărâri. Deci, repet, hotărârea 31, hotărârea 57 și proiectul de hotărâre 60. Dacă aveți observații ? Dacă nu, vă rog să prezentați votul dumneavoastră.

D-na Macela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl. Lucian Bălut

-7

Mulțumesc, înțeleg că este vorba de unanimitate ! De asemenea, dați-mi voie să vă prezint și ordinea suplimentară. La ordinea suplimentară avem două hotărâri : o hotărâre prvind transmiterea în administrația RAEDPP a unei școli...

Dl.Tiberiu Nemet

N-am primit nicio ordine suplimentară !

D-na Marcela Enache

Imediat! După ce o aprobați, vă distribuim...

Dl .Lucian Bălut

-7

Deci, vă distribuim, dacă aprobați. Este vorba despre o hotărâre privind transmiterea în administrarea RAEDPP    Constanța,    de    la    Inspectoratul    Școlar,    unor    imobile    în    care    funcționează

unități de învățământ preuniversitar. Deci, un transfer din acesta, obișnuit, ca să poată face fonduri, și, a doua, este alegerea noului președinte. întrucât este a treia ședință la care sunt eu președinte, și, a doua, este alegerea noului președinte. întrucât este a treia ședință la care sunt eu președinte, trebuie să alegem un nou președinte. Dacă aveți întrebări sau comentarii ? Dacă nu, fi-ți amabili și prezentați votul dumneavoastră ! Mulțumesc !

*    D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-y

In aceste condiții, dați-mi voie să trec la primul proiect de hotărâre :

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local municipal pe anul 2006.

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări sau observații ? Mulțumesc, nu există! Prezentați votul dumneavoastră!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 2:

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006 al RADET Constanța si a listei de investiții anexate."

9    9    9

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări sau observații ? Nu sunt. Mulțumesc ! Prezentați votul dumneavoastră!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-y

Punctul 3 :

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006

al SCIL Confort Urban SRL. „

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări sau observații ? Nu sunt. Ah...vă rog, doamnă!

D-na Lenuța Doinita Băsescu

-9-

Eu am văzut suma care trebuie cu care se majorează capitalul social...

Dl.Lucian Băluț

Da?    ’

D-na Lenuța Doinita Băsescu

-9-

Și cum este împărțită pentru sistemul de iluminat și pentru fântâni arteziene, dar în CD nu am văzut niciun fel de argumentare a direcției financiare.

Dl.Lucian Băluț

-y

Da, doriți o fundamentare....

D-na Lenuța Doinita Băsescu

-9-

De ce sumele acestea ?

Dl.Lucian Bălut

Da. Cine...?

Dl. Radu Ștefan Mazăre

-9-

Da, da. Cu permisiunea dumneavoastră, d-na director Marcela Frigioiu !

D-na Marcela Frigioiu

Este o hotărâre a SCIL Confort Urban, nu este obligatoriu raportul direcției financiare din Primăria Constanța. Dar, sumele sunt pentru contracte care sunt în derulare din anii trecuți și care au fost omise atunci când s-a făcut bugetul. Și au venit facturile la scadență și nu au avut surse de bani și atunci a trebuit să facem rectificare. Deci, sunt contracte în derulare, nu este absolut nimic nou. Este o omisiune, când s-a făcut bugetul, în decembrie.

Dl.Lucian Băluț

-y

Sunteți mulțumită doamnă ?

D-na Lenuța Doinita Băsescu

Da.    ’

Dl. Radu Ștefan Mazăre

-9-

Deci, pentru că dumneavoastră nu știți exact mecanismul care este acolo, în principiu este vorba despre contractele de...Marcela , de iluminat, nu ?

D-na Marcela Frigioiu

Da, de reabilitare și întreținerea străzilor...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Deci, sunt    contractele    făcute    acum    cinci    ani    de    zile.    Pentru    cel    de    iluminat    se plătesc...se

plătește, că așa era, reabilitarea în doi ani sau doi ani și jumătate și plata în opt ani, din câte îmi amintesc eu, și celălalt e contractul de reabilitare a drumurilor, care...contractul mare....

D-na Lenuța Doinita Băsescu

-9-

Deci, n-am insistat cu ceva...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Nu, nu, nu-i nicio problemă, tocmai de-asta am și vrut să vă dau lămuriri suplimentare. Probabil că, dacă ați fi fost în mandatul trecut ați fi știut. N-aveați de unde să știți de ele. Sunt contracte...cele două mari contracte în derulare.

D-na Lunuta Doinita Băsescu

-9-

Merci !

Dl.Lucian Băluț

-T

Mulțumim și noi ! Prezentați votul dumneavoastră, vă rog !

i    D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 4:

„Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban

SRL."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări sau observații ? Mulțumesc ! Prezentați votul dumneavoastră!

9    9    9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 5 :

„Proiect de hotărâre privind aprobarea destinației fondurilor repartizate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 22% pe anul 2006."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

9    "    9    "

întrebări sau observații ? Nu aveți. Mulțumesc ! Prezentați votul dumneavoastră!

9    9    9    9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 6 :

„Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLM nr.470/2005 pentru aprobarea Strategiei    locale    de    alimentare    cu    energie termică    în    sistem    centralizat    a

municipiului Constanța."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări sau observații ? Mulțumesc ! Prezentați votul dumneavoastră!

9    9    9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 7 :

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de principiu privind preluarea CET

Palas-Constanța."

9

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

9    "    9    "

Poftiți !

9

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Să vă spun eu câteva cuvinte ! De câteva luni de zile suntem în discuții cu Ministerul Economiei și cu Ministerul Administrației și Internelor, care vor să facă descentralizare și vor să

9    9    9    ’    9

predea CET-urile.

* •    Ministerul    Administrației    și    Internelor    vrea    să    facă acest    lucru,    Ministerul

Economiei,hm...nu prea le-ar da. Ca evaluare între CET-urile care n-au fost predate către primării, pentru că, așa cum bine știți, sunt o serie de CET-uri care au fost predate, la Iași și în alte părți, CET Palas-Constanța este, poate, cel mai bine situat, ca și rentabilitate și ca și investiții făcute în el. Este o poveste destul de lungă, dar o să încerc să o comprim în două minute, să aveți cât de cât o imagine. Deci, chestiunea asta, cu predatu' CET-urilor către autoritățile locale este și o directivă a Uniunii Europene și, în general, este o intenție a Guvernului. Și a Guvernului precedent și a Guvernului actual. La CET Palas este o singură problemă. El furnizează...eu am să vă spun acum în niște termeni nu tocmai profesioniști, ci așa cum am înțeles eu, da', să zicem, ca să înțelegeți și dumneavoastră. Mi-am bătut destul de mult timp capul cu ei în întâlniri, în discuții; am fost și la București de câteva ori. CET-ul Palas are niște cazane mari, pe care funcționează, și care asigură, pe iarnă, apa caldă și căldura în orașul Constanța, iar energia electrică pe care o scoate o vând în rețea. Problema este următoarea, că, pe perioadă de vară, cazanul, ca să funcționeze cu un singur cazan, că ei au mai multe și reduc și funcționează cu un singur cazan, este prea mare pentru necesitatea pe care o are orașul. Funcționează cu un singur cazan. Energia electrică, pe care o scot, o vând în rețea, însă ei produc prea multă energie termică față de cât are nevoie orașul și, atunci, rentabilitatea este foarte mică.    Deci    el,    CET-ul Palas, este    rentabil    în    perioadele friguroase în care    noi    consumăm    și    energie

termică dar... Exact, da', când consumăm doar apă caldă, nu-i rentabil! Ministerul Economiei făcuse, acum doi ani de zile, o licitație fără să încheie contractul până la acest moment; câștigase licitația o firmă belgiană pentru a face o investiție într-un cazan mai mic care să-1 utilizeze numai pe perioada verii urmând ca pe perioada de iarnă să dea drumul și cazanelor mai mari, ca să facă față necesităților orașului. Investiția în acest cazan este, aproximativ, 60 de milioane, 70 de milioane de Euro...Da, în acesta mic ! Adică, e o treabă... pe bani mulți. Eu am discutat o dată, mi-a trimis Ministerul Economiei, belgienii ăștia care mereu fac tot... firma e belgiană, patronii sunt turcii, dar au, prin Turcia pe acolo, centrale termice, au centrale electrice și așa mai departe. Am discutat cu ei. Guvernul ne presează ca să dăm o hotărâre de consiliu, să ne dăm acceptul...Mai exact, Ministerul Administrației. Ministerul Economiei, v-am spus, nu prea le-ar da. Ei întotdeauna s-au opus să dea CET-urile și...

9

Dl.Tiberiu Nemet

Domn' primar, cum să ne preseze să dăm noi o hotărâre ? Nu înțeleg ! Că ne presează Ministerul de Administrație să dăm o hotărâre...

Dl .Radu Ștefan Mazăre

-9-

Da, domn'e, cu care să se poată duce la Ministerul Economiei și să-i arate că, Consiliul Local Constanța are voința să ia CET-ul, că dacă nu, nu i-1 mai dau. Ăia nu vor să-1 dea. Deci, mai exact și pe românește, Ministerul Administrației vrea să le dea, Ministerul Economiei...nu vor să le dea. Niciodată n-au vrut ! Unde dracu ați văzut, în țara românească, să se vrea să se dea de la centru

către...

Dl.Tiberiu Nemet

Păi, de-asta n-am înțeles ! Păi, tocmai de-asta...nu avem documentația la mapă...nu-i proiectul...

*    Dl .Radu Ștefan Mazăre

-9-

Nu-i proiectul ?

Dl.Tiberiu Nemet

Nu avem documentația privind acest proiect de hotărâre...

D-na Marcela Enache

S-a dat separat, după aceea...S-a dat separat, pentru că nu l-am avut...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Stați, că n-am terminat, după aia puneți întrebări ! Eu v-am făcut un tablou general al felului în care stăm, al problemei. Acum, preluarea CET-ului presupune și o negociere asupra datoriilor pe care CET-ul le are, asupra datoriilor pe care, actual, le are RADET-ul către CET și care sunt peste o mie de miliarde, deci noi, practic noi, că RADET-ul e al nostru și a CET-ului către alții: datorii pentru combustibil. Povestea-i următoarea: CET-ul face credit; combustibilul, gazul mai exact, se plătește la o săptămână, lai5 zile maximum, și încasarea de la RADET și de la populație vine la două luni sau la trei luni. Și atunci, pentru combustibil, CET-ul face credit. Creditul îl iau de la bănci cu garanții guvernamentale sau garanții de la Termoelectrica. Este o poveste foarte complicată și de bani mulți. După aia, mai sunt niște datorii de achitat către bănci pentru niște retehnologizări pe care le-au făcut. In același timp, pe anul acesta, au avut, alocat de la Termoelectrica, aproximativ 6 milioane de Euro pentru a face investiții în diminuarea noxelor, întrucât s-a semnat cu Uniunea Europeană. Și, începând cu 2007, dacă noxele CET-ului, că s-a semnat specific pentru fiecare dintre CET-urile astea, dacă noxele CET-ului nu vor fi diminuate prin aceste investiții, se plătesc amenzi. Și atunci, Termoelectrica a alocat anul acesta 6 milioane. Ăștia fac investițiile de 6 milioane, motiv pentru care n-am fost de acord și am amânat preluarea CET-ului până în primăvară, ca să rezolve problema achiziționării de combustibil, ei, în momentul...pentru iarna asta, fiindcă era foarte dificil să ne apucăm noi acum să contractăm credite, să depunem garanții și așa mai departe. Unu. Doi, să poată    să-și    continue    investițiile    pe    care    le    prevăzuseră    prin    buget    și    care    se    derulează    prin

Termoelectrica. Și atunci, hotărârea de consiliu, pe care dumneavoastră o aveți în fața astăzi, este un accept de principiu că vrem să preluăm CET-ul la autoritatea locală începând cu primăvara anului viitor după ce Consiliul Local va discuta și va negocia situația creditelor pe care le are, a datoriilor pe care le are și așa mai departe. Deci, acum, este un acord de principiu. Asta este hotărârea de consiliu. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție.

Dl.Tiberiu Nemet

Deci, domnu' primar, m-am uitat acum pe hotărâre și, din punctul meu de vedere, este foarte vag formulată. în al doilea rând, noi le emitem acordul de principiu ca să luăm din proprietatea Ministerului    Economiei    și    Comerțului,    de    fapt,    din    proprietatea    statului    și    din    administrarea

Ministerului Economiei și Comerțului, în proprietatea municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local a SC CNSAS - Sucursala Constanța, în urma unor analize prealabile. Eu, n-am nimic împotrivă și sunt, ca să zic așa, pentru o astfel de inițiativă numai că, știți, noi nu i-am întrebat pe cei de la Ministerul Economiei. Adică, în momentul când noi dăm o hotărâre că vrem să le luăm ceva, trebuie să-i întrebăm și pe ei. Așa mi se pare corect.

*    Dl. Radu Ștefan Mazăre

-9-

Domn'e, hotărârea de predare a CET-ului se face prin hotărâre de guvern. Vă mai spun o dată: noi ne dăm acceptul de principiu. Vom începe toate discuțiile privitoare la datorii, la...și așa mai departe și se va da o hotărâre de guvern. Hotărârea de guvern ne transferă...

Dl.Tiberiu Nemet

De ce n-o fac ei prin ordonanță...?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Păi, da, dar ei vor să vadă că noi suntem de acord, ce nu pricepeți !? Că noi suntem de acord, de principiu,    să luăm    CET-ul    după    care    negociem    situația    datoriilor,    ce    se întâmplă    cu    creditele    și

așa mai departe. Am căzut de comun acord și ăia dau o hotărâre de guvern.

Dl.Tiberiu Nemet

Se dă o hotărâre de guvern sau o ordonanță. Chiar dacă nu vrem noi, trebuie să respectăm legea... .că d-aia suntem aici...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Ce vorbești dumneata, domn'e ?!

Dl.Tiberiu Nemet

Da, domn'e !

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Nu-i adevărat, domn'e ! Se ia numai dacă e...vrei s-o și preiei tu în patrimoniu. Degeaba ți-o dă el. Dacă tu nu vrei s-o preiei în patrimoniu, n-o preiei.

Dl.Tiberiu Nemet

Dar când s-a dat hotărârea de guvern, vizavi de unitățile de învățământ, ne-a întrebat cineva ? Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Nene, io-ți spun că acu' doi ani de zile n-am luat-o că n-am vrut io.

Dl.Tiberiu Nemet

Da...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Da ? Deci, acum doi ani de zile, Cozmâncă le împărțea, le împărțea...nici nu știu, nu eram pe aici, m-a sunat, și n-am vrut s-o iau, pentru că era o poveste foarte complicată. E o poveste complicată asta, cu CET-ul. E adevărat că acum este presiunea mai mare, ca să o dăm, dar asta e o chestiune...Mă puneți să le discut aici... Asta e o chestiune inclusiv de negociat cu ei:" Lași datoriile alea, le dai de-o parte și așa, și ți-o luăm. Vrei să ne-o dai pe gât, n-o luăm." , da...

Dl.Lucian Băluț

Deci, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor consilieri,    se propune un acord de

principiu, după câte văd. M-ați înțeles...Vă rog, prezentați votul dumneavoastră!

*    D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-y

Punctul 8:

„Proiect de hotărâre privind asocierea în vederea optimizării activității și prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă aveți întrebări sau observații ? Nu. Mulțumesc mult! Prezentați votul dumneavoastră !

9    9    9    9

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-y

Punctul 9:

„Proiect de hotărâre privind stingerea amiabilă a problemelor litigioase dintre Consiliul Local, Primăria municipiului Constanța și RATC Constanța, pe de o parte, și Damadian Maia Măria, Tinca Irina și Gulbekian Elisabeta, de pe altă parte, prin încheierea unei tranzacții judiciare."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

9    “    9    “

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Și aici trebuie să fac o scurtă prezentare. In primul rând, există un amendament la proiectul de tranzacție judiciară...

Dl.Cristinel Nicolae Dragomir

Două.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Cum două ? A, da, două: 7.5 și 7.6, pe care vă rog să-1 luați. Am să vă fac iar o prezentare nejuridică, destul de scurtă, după care o să-1 rog pe domnul director Constantin Racu și ulterior pe dl.av.Ionel Hașotti să vă prezinte situația din punctele dumnealor de vedere, din punct de vedere juridic, pentru a fi încunoștiințați și verbal, dacă sunt întrebări și discuții să le purtăm.

Ce se întâmplă ? Pe terenul RATC-ului există un proces de revendicare, de 9 ani de zile. El sa judecat în toate etapele, la toate instanțele și, la ora actuală, înalta Curte de Casație a emis o sentință definitivă și irevocabilă prin care RATC, respectiv Consiliul Local, că noi suntem proprietari, suntem obligați să retrocedăm toată suprafața de teren. Ea trebuie pusă în aplicare, ca orice hotărâre de instanță care nu mai are nicio altă cale de atac. Problema ? In cursul procesului s-au ridicat din partea RATC, care a avut jurist, ulterior o Casă de avocatură, toate problemele la care vreau să vă gândiți dumneavoastră acum: că acolo există o bază, că este baza de transport public pentru oraș, că sunt clădiri, că sunt investiții, că... și așa mai departe. Hotărârea a rămas definitivă și irevocabilă să-i punem în posesie cu terenul. Cei care au câștigat această hotărâre, și care o au în

buzunar și discută de pe o anumită poziție, au înaintat...au intentat Primăriei două procese, pe care, se pare că le-au conexat, nu mai contează asta, poate să vă spună dl.av.Hașotti, prin care cer două lucruri:    1 - obligația    Primăriei    de a demola    clădirile    pentru    a duce    la    îndeplinire    hotărârea

judecătorească și anume de a-i pune în posesie... clădirile și tot ce-i acolo; 2 - să ne ceară o sumă de bani pentru lipsa de folosință a terenului. Suma ajunge pe la 5 milioane și ceva de Euro.

Din evaluările pe care le-am făcut noi, demolarea clădirilor de acolo este estimată în jur de 700 de mii de Euro. Oamenii au venit, am discutat în mai multe rânduri, la Primărie, și am căzut de comun acord asupra acestui proiect de tranzacție judiciară, pe care vi-1 supun atenției dumneavoastră și ulterior votului, care, dacă ar urma să fie votat, va fi luat de ambele părți care sunt în proces, să zic, noi și dumnealor, acum, se merge în instanță cu proiectul de tranzacție judiciară, se duce în fața judecătorului, vede că s-a convenit acest proiect de tranzacție, se dă sentință în baza lui și se închide litigiul, câștigătorii dreptului...terenului renunțând la a ne mai obliga să demolăm noi pe cheltuiala noastră și la banii pe care nHpretind pentru nefolosirea terenului. Ei ne pretind acești bani, pentru nefolosirea terenului, luând în calcul sumele cu care RATC-ul a închiriat către terți, de-a lungul timpului, acest teren.

în esență, proiectul de tranzacție judiciară spune următorul lucru: RATC-ul se mută de acolo în 5 luni de zile plus încă una sau două pentru anumite secții care sunt mai greu de mutat, iar proprietarul terenului își asumă obligația de a demola toate clădirile pe cheltuiala lui și de a ne da nouă toate materialele pe care le solicităm și considerăm că sunt refolosibile. Dacă încheiem acest proiect de tranzacție, lucrurile merg așa cum sună el; dacă nu încheiem acest proiect de tranzacție, atunci procesele merg înainte. Din jurisprudența Curții Europene...

Dl.Felix Stroe

N-avem nicio șansă !

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Fără nicio șansă. Din jurisprudența Curții Europene, eu vă garantez că .. .vă garantez, mă rog, din precedentele existente, este aproape sigur că vom pierde. Va trebui să facem demolarea pe cheltuiala noastră, 700 de mii, și, în mod cert, va trebui să plătim și niște bani pentru lipsa de folosință a terenului. Sigur, există niște penalități aici, puse...atât pentru RATC, dacă nu demolează...dacă nu părăsește locația în termenul convenit în proiectul de tranzacție judiciară. Există niște penalități, care au fost discutate și care au uitat să le pună și de aia sunt prevăzute aici în amendament, pentru câștigătorii terenului, în cazul în care nu demolează, în termenul convenit, clădirile, ca să nu putem fi acuzați că i-am dat o plus valoare față de ceea ce spune instanța- instanța ne obligă să-i dăm terenul - să fim acuzați că i-am dat terenul plus clădirile, el a închiriat clădirea sau n-a demolat-o și i-am dat o valoare mai mare.

Dl.Tiberiu Nemet

Demolatul....trebuie să aibă autorizație ! Orice clădire care se demolează...trebuie să aibă

autorizație...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

îi dăm noi autorizație. Noi îi dăm autorizație să facă demolarea pe cheltuiala lui și noi să recuperăm materialele care se pot recupera. Au apărut, sigur, mai multe discuții, pentru că trebuie să înțelegem că este o situație dificilă pentru Consiliul Local. Suntem puși la colț. Suntem cu o hotărâre definitivă și irevocabilă de instanță, care trebuie executată. Cine se opune...Am primit, inclusiv...mi s-a spus: „Domn'e, nu vă supărați, da' miza este prea mare în joc." Dacă vreți să faceți puțină liniște și în colțul ăla ?! Cine se opune la executarea unei sentințe definitive și irevocabile este pasibil de...

Dl.Felix Stroe ,    Pușcăria îl...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Pușcăriabil, pe loc ! Bun. Este o decizie grea pentru Consiliu. Au apărut discuții. „Domn'e" zice, „bine, da' clădirile și tot ce este construit acolo face parte din patrimoniu. Ce facem noi ? Ce hotărâre luăm, privitor la patrimoniu ? Dacă vom fi, ulterior, întrebați ?" Și eu, într-o discuție cu consilierii PSD, pe care am avut-o ieri, am dat următorul exemplu: Vă rog frumos, uitați că a fost o sentință definitivă    și    irevocabilă.    Apreciați    că    terenul    de    sub    RATC este    pe    rolul    Primăriei.    S-a

dezvoltat orașul. RATC-ul mai are două baze și noi, în Consiliul Local, ajungem la concluzia că nu mai are ce să caute RATC-ul în mj locul orașului, trebuie să-și mute mașinile în altă bază și acolo vrem să demolăm și să construim un mare complex sportiv cu piscine și cu nu mai știu ce dracu. Și, Consiliul Local ia decizia să demoleze actualul patrimoniu al...RATC-ului ca să construim un complex sportiv. Nu putem să dăm o asemenea decizie ? Doamna secretar, Marcela Enache, mi-a zis: fără discuție. Ei, dacă putem să dăm o asemenea decizie, atunci putem să dăm și decizia asta ca să    facă    demolarea    pe    cheltuiala    lui,    nu    pe    cheltuiala    noastră.    Bun.    In    principiu,    cam    așa    stau

lucrurile. Am cerut, pe bani și în mod oficial, punctul de vedere a două case de avocaturi independente. Frângeți e una și încă una...nu mai știu exact care, dar, două case de avocaturi, ca să ne dea punct de vedere asupra legalității acestei tranzacții judiciare. Există aceste două puncte de vedere la mapele dumneavoastră. Apreciind, pot, sigur, fără să dau un termen categoric, cum îl dau avocații în „legal opinie" cum se obișnuiește, dar care este favorabil acestei tranzacții judiciare. în esență, cam așa stau lucrurile. O să-1 mai rog și pe dl.Racu să vă mai spună două cuvinte și, după aia... ca și reprezentant juridic al nostru, dacă vreți, și o să-1 rog și pe dl.Hașotti, ca și reprezentant juridic al părții cu care ar urma să ne înțelegem.

Dl.Tiberiu Nemet

Am înțeles că mai e un termen pe 19.09, că în hotărâre așa scrie la art...,domnu' director ?

Dl.Constantin Racu

Domn'e, suntem în prezența unui litigiu care are termen de judecată pe 19 septembrie. Litigiu în curs.    Și, pentru    a stinge    pe    cale    amiabilă    acest    litigiu,    se    propune    această    tranzacție    legală.

Tranzacția, ca procedură de stingere a litigiilor, este reglementată de 1704 C.civ., care spune, precizez încă o dată, că se poate încheia o tranzacție pentru a preveni începerea unui litigiu sau pentru stingerea unui litigiu. Noi suntem în situația în care propunem stingerea unui litigiu prin încheierea acestei tranzacții judiciare. în esență, lucrurile au fost spuse de domnul primar. Mai aș vrea aici să adaug că suntem în prezența unui litigiu legat de proprietate, dar nu un litigiu aș spune de drept comun, de proprietate de drept comun ci în cadrul litigiului în care se pune problema restituirii proprietății confiscate de comuniști. Și în această materie, a restituirii proprietăților confiscate de comuniști, toată legislația română apărută de după 1990 ca și practica constantă a Curții Europene, deci, atât legislația română cât și Curtea spun foarte clar că trebuie să se restituie proprietățile persoanelor care au fost deposedate în mod nelegal și abuziv de terenuri. în speță, suntem în prezența unui litigiu...și unui teren de aproximativ 10 hectare preluat abuziv printr-un...de către statul comunist. Tranzacția este legală. Dacă...puteți pune...Dacă puneți întrebări, vă pot răspunde la orice întrebare. Din punctul meu de vedere, am cerut, cum a spus și domnul primar, am cerut, suplimentar, punctul de vedere, la doi avocați independenți, și bine pregătiți, din Baroul Constanța. După părerea mea, foarte bine pregătiți în materie... atât în domeniul proprietății, cât și în abordarea teoretică a problemelor. Și-au exprimat două puncte, care coincid foarte clar că tranzacția este legală și este o procedură...este cea mai... o procedură, favorabilă și Primăriei, pentru a stinge litigiul dintre noi.

Dl.Tiberiu Nemet

Da, domn'e, dar...

Dl.Constantin Racu

Ce se întâmplă...ce se întâmplă dacă nu se încheie această tranzacție ? Dacă nu se încheie această tranzacție, părerea mea este, și o afirm cu siguranță, procesul va continua. Ei vor câștiga, după părerea mea, cu siguranță, și, în această situație Primăria și RATC-ul vor fi obligate să suporte, pe de o parte, să demoleze clădirile care sunt acum pe terenul RATC-ului, pe de altă parte, va trebui să-i plătim lipsa de folosință a terenului pe care se află aceste clădiri, care se ridică la câteva milioane de Euro; un litigiu care, dacă ar continua, va fi, după părerea mea, inutil .

Dl.Tiberiu Nemet

E mult mai bine o cale amiabilă, suntem de acord, domnu' director, numai că, rezultă o întrebare: de ce așa târziu ?

Dl.Constantin Racu

Nu este, pentru că, din 2004, când s-a acționat la instanță și când ni s-a prezentat cu

executorul...permanent s-a purtat au fost... s-au purtat permanent negocieri legate de modul de

punere în posesie. A fost pornită și o executare silită. S-a încercat pe cale silită, cu executorul judecătoresc, să-și reia și terenul și clădirile. Au mai apărut și, oricum, știți bine, că au fost anumite articole și prin presă. Până la urmă, executarea silită s-a redus decât la predarea juridică a terenului. Dar degeaba am predat juridic, dacă s-au...Noi l-am predat juridic, dar proprietarii nu au fost mulțumiți pentru că nu...nu dispun de el. Nu-1 pot folosi și nu-1 au... în posesia lui...Inclusiv nu pot...nu pot să-1 vândă în condițiile...în aceste condiții. Ei au pornit acest proces, ca o măsură de

constrângere, peste    executarea    silită,    au pornit proces    de    obligare    a noastră    la.... lipsa de folosință    și

la obligarea noastră    de    a....de    a demola    pe    proprie    cheltuială.    In    aceste    condiții    a trebuit    și    noi    să

luăm măsuri de protecție și să încercăm să evităm aceste cheltuieli și să stingem...Nu avea rost să continuăm un litigiu, pe care știam sigur că-1 vom pierde, cu costuri de milioane de Euro.

Dl.Tiberiu Nemet

Avem o solicitare din partea lor privind rezolvarea acestui caz pe cale amiabilă ?

Se fac comentarii în sală. (Păi, altfel, cum...)

Dl.Constantin Racu

Păi, da' chiar proiectul de tranzacție care este propus...pe care-1 aveți, este rezultatul unui acord de voință între noi și partea adversă.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Racu

Tranzacția, da, ea este un acord de voință între două părți. Și s-a discutat și, de comun acord, am ajuns la aceste clauze ale tranzacției pe care le aveți în mapă.

«    Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, O.K. Vreți să-1 mai invit și pe .domnul Hașotti ?

Se fac comentarii în sală.

Dl .Lucian Băluț

-y

Domnu' consilier, aveți cuvântul, vă rog !

Dl.Nicolae Moga

Aicea lucrurile sunt foarte clare. A spus foarte bine dl.av.Racu, dl.director Racu. Aici s-au luat terenurile de către comuniști și trebuie să le dăm înapoi, așa cum zice hotărârea judecătorească Singurul lucru... singura mea rugăminte este să fim foarte atenți ca să nu fim noi acuzați, consilierii, că am dat din patrimoniu. Să fim atenți, aici, în tranzacția asta, toate materialele scoase, că putem să demolăm și noi clădirile...așa cum a zis domnul primar, puteam să demolăm, să facem altceva, toate materialele să fie predate către RATC, să nu fim acuzați că am înstrăinat patrimoniul...

Se fac comentarii în sală.(Vor putea fi predate prin inventar....)

Dl.Nicolae Moga

Exact. Deci, toate materialele de la clădiri, fie că sunt ...piatră, fier....

Se fac comentarii în sală. (Să facă listă de inventar....)

Dl .Lucian Băluț

-y

Domnilor, eu vă mulțumesc! Vă rog să prezentați votul dumneavoastră...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Lucian Băluț

-y

Mă scuzați ! Vă rog, domnu' consilier !

Dl.Cornelius Nădrag

Constat sau, știu eu, probabil că n-am observat eu din această hotărâre, nu e nici în cuprinsul ei trecut, nici în material anexat, opiniile, părerea, punctul de vedere al directorilor de specialitate ale Primăriei și ale comisiilor Consiliului Local. Aceste organisme își însușesc materialele care sunt analizate ?

Dl.Aurel Butnaru

Este referatul de la Direcția Juridică.

Dl.Cornelius Nădrag

Nu mă refeream la Direcția Juridică, mă refeream la Direcția Financiară, la Direcția de Investiții...

• >    Dl.Tiberiu Nemet

La comisia...

Dl.Cornelius Nădrag

La comisia juridică....

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Sunt...

Dl.Cornelius Nădrag

Nu rezultă...Nu-i document. Dacă, public, aici se confirmă că ele există...

D-na Marcela Enache

Deci, avem avizele de la comisiile 1 și 5. N-am putut să le....

Dl.Cornelius Nădrag

Dar n-au fost anexate, doamna secretar.

Dl.Lucian Băluț

-y

Da, deci, există avize.

D-na Marcela Enache

Da...

Dl.Tiberiu Nemet

E suficient, doamna Enache. La vot!

Dl.Lucian Băluț

-y

Mulțumesc mult! Da.. .vă rog !

Dl.Cornelius Nădrag

Și cu... o următoare propunere aș avea, cu tot respectul față de domnul decan, dl.av.Hașotti. Aș zice că punctul 10.3 cu 10.4 din tranzacție să fie unificate.

Dl.Constantin Racu

Nu văd de ce. Dacă n-ai finalizat discuțiile, se duce la....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Cornelius Nădrag

Și atunci aș zice la 10.3 în continuare, 10.4 desființat „în situația în care pe cale amiabilă este posibil, cauza urmează a fi dedusă..." exact cum este...

«    Dl. Lucian Bălut

-y

Domnul avocat este invitat, dacă este amabil, să își spună punctul de vedere vizavi de acest amendament. Mulțumesc ! Domnule avocat, dacă aveți amabilitatea să veniți aici, avem un singur microfon. Ați auzit, este un amendament...

5    ’

Dl .Ionel Hasotti

Da. în primul rând eu vreau să mulțumesc domnului primar și domnilor consilieri pentru invitația adresată și, în același timp, să-mi exprim satisfacția că un proces lung și costisitor se încheie de asemenea manieră care, sper, să constituie și un precedent pentru viitor. Este o măsură cât se poate de înțeleaptă. Așa cum v-a explicat dl.primar și colegul meu, dl.director Racu, această tranzacție este menită să preîntâmpine pronunțarea unor alte hotărâri nefavorabile pentru municipalitate, iar proprietarii au fost de acord și au colaborat cu serviciile Primăriei pentru încheierea acestei tranzacții. Aș vrea să fac o singură precizare că, pretențiile, pe care noi le-am dedus judecății în cel de-al doilea proces, de 15 milioane de Euro chirie, sunt calculate la cea mai mică valoare    prevăzută    în    Hotărârea    579    a domniilor    voastre.    Adică,    noi    nu    ne-am    permis    să

solicităm decât la valoarea cea mai mică și am înțeles că există și expertize de specialitate care confirmă punctul de vedere, respectiv admite că pretențiile ar fi putut să fie chiar mai mari. Dar, cu privire la obiecțiunea formulată de domnul consilier Cornelius Nădrag, noi am conceput această tranzacție ca un contract judiciar, așa cum spune legea. Și în orice contract, trebuie să existe o clauză finală în care să se precizeze că această tranzacție, dacă nu va fi respectată, se va încerca negocierea pe cale amiabilă, iar, dacă nu, soluționarea la instanțele de drept comun din Constanța. în orice contract este o clauză standard, clauză de jurisdicție; pentru că această tranzacție va fi copiată, cuvânt cu cuvânt, de către judecător, în hotărâre. Un judecător n-are voie să schimbe niciun cuvânt din tranzacția pe care noi o prezentăm; el poate să o valideze sau poate să o invalideze. Și atunci, clauza este standard. Dacă domnul consilier Nădrag insistă, l-aș ruga să formuleze precis conținutul și noi îl acceptăm, după cum sunt împuternicit de clienții mei, care sunt de față aici, să declar că acceptăm și amendamentele care s-au formulat și prin care se stabilesc daune și în sarcina noastră. Am să răspund și domnului consilier Nicolae Moga, în sensul că, în tranzacții se prevede expres faptul că toate materialele rezultate din demolare vor fi la dispoziția RATC-ului sau a altor regii sau societăți comerciale subordonate Primăriei, care au interes în recuperare și în revalorificare. Pe noi nu ne interesează materialele respective. Dar, cu privire la obiecția domnului Nădrag Cornelius, am spus punctul meu de vedere, că este clauză standard, nu este nici un fel de....

Dl.Cornelius Nădrag

Eu am precizat, nu consider că trebuie scoasă, ci doar comprimată.

Dl.Lucian Bălut

-y

Domnule consilier, mențineți propunerea dumneavoastră după....

Dl.Cornelius Nădrag

Am înțeles de la domnul decan că, în situația în care dorim, se pot face modificări...

Dl.Lucian Bălut

Deci, sunteți de acord cu propunerea? Eu trebuie să supun amendamentul la vot.

Dl.Ionel Hașotti

-9-

*    Eu...mă    întrebați,    sunt avocat,    sunt    profesionist,    nu prea    concep    un    contract    fără    clauză    de

jurisdicție. Asta e informația mea...

Dl.Cornelius Nădrag

Dar n-am spus că trebuie.. .Numai contopită.

Dl.Ionel Hasorti

Da, dacă spuneți...să se contopească. Pot accepta să se contopească...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Lucian Băluț

-y

Domnilor consilieri, există un amendament, de contopire. Vă rog !

Dl.Cristinel Nicolae Dragomir

Deci, aș vrea să consemneze și cele două amendamente, pe care trebuie să le votăm, plus acela al domnului...

Dl.Lucian Bălut

Da.

Dl.Cristinel Nicolae Dragomir

Și inclusiv, în hotărâre, în temeiurile invocate, să introducem și art.5 din Legea 15/1990, care este legea de organizare a unităților economice de stat, regii autonome și societăți comerciale.

Dl.Lucian Bălut

O.K.! Domnilor, avem 4 amendamente. Am să le spun la vot, în ordine. Primul amendament, amendamentul domnului consilier, dacă sunteți de acord ca să fie comasate. Vă rog prezentați votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru; 5 voturi împotrivă. A trecut amendamentul.

Dl.Lucian Băluț

-y

Amendamentul    nr.2,    este    notat punctul    7.5:    „Proprietarii    nu    vor    exploata    sub    nicio formă:

economică, socială, comercială etc.în interes propriu sau pentru terțe persoane, construcțiile ce vor fi predate, până în momentul demolării." Vă rog, prezentați votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl .Lucian Băluț

-y

Amendamentul nr.3, punctul 7.6: „ In cazul în care proprietarii nu vor prelua construcțiile

predate conform art.7.8, de mai sus, și în termenele prevăzute în autorizația de desființare raportat la

obligația corelativă    a RATC    de    la    punctul    7.2,    vor plăti    către    RATC    daune    în    cuantum    de    1050

Euro/zi în echivalent până la data plății." Vă rog, prezentați votul dumneavoastră!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-y

De asemenea, cel de al patrulea amendament, este legat de...Domnul consilier a propus să fie introdus în preambul și Legea 5...Da ?

Dl.Cristinel Nicolae Dragomir

Art.5 din Legea nr. 15/1990.

Dl.Lucian Băluț

-y

Art.5 din Legea 15/1990. Vă rog, prezentați votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-y

Mulțumesc! Vă rog, prezentați votul pentru ansamblul hotărârii !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 10:

„Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru spațiul în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr.ll, situată în bd.Ferdinand nr.78, Constanța, între RAEDPP Constanța și proprietarii imobilului situat în bd.Ferdinand nr.78, Constanța."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă aveți întrebări sau observații ? Dacă nu, vă rog, prezentați votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 11:

„Proiect de hotărâre privind predarea în gestiune delegată către SCIL Confort Urban SRL a instalației de semaforizare de la trecerea de pietoni dintre Satul de Vacanță și stațiunea

9    r    9    9    9

Mamaia."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări sau observații ? Nu. Mulțumesc ! Prezentați votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

«    Dl.Lucian Băluț

Punctul 12:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.464/2003 privind transportul de

persoane sau bunuri în regim de taxi, modificată și completată ulterior."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări sau observații ? Vă rog !

Dl.Dănuț Nicușor Moisoiu-Anastasiu

-9-9-

Aici vreau să fac o remarcă. Poate ar fi bine ca organele de control din cadrul Primăriei să-și facă mai mult datoria, pentru că un conducător auto de taxi trebuie să se prezinte într-o ținută adecvată. Deci, dacă îi vedeți în șlapi...în...

Dl.Tiberiu Nemet

Sau cum conduc, domnu' consilier !

Se fac comentarii în sală.

Dl.Lucian Băluț

Doamna Enache, ținuta Deci,organele de control să...Deci, s-a propus...Dacă-mi

permiteți, să reiau. Deci, s-a propus ca organele competente din Primărie să mai iasă cu controlul, Corpul de Control, vizavi de ținuta taximetrisților, modul în care conduc, da ?

Se fac comentarii în sală. (Să nu mai miroasă a transpirație !)

Dl.Lucian Băluț

-y

Vă mulțumesc mult ! Domnilor...! Domnilor, obiectul hotărârii l-ați văzut care este, vă rog, prezentați votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 13:

„Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.155/2006 privind stabilirea cadrului general de circulație pentru transportul local de călători pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

9    “    9    “

întrebări sau observații ? Mulțumesc, nu aveți ! Prezentați votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 14:

„Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Constanța, aprobată prin

HCLM nr.216/29.06.2006."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări sau observații ? Nu sunt. Mulțumesc ! Prezentați votul dumneavoastră !

9    9    9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 15:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu beneficiarii de gratuitate pe transportul în comun conform Ordinului nr.609/2003 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări sau observații ? Nu aveți. Prezentați votul dumneavoastră !

9    9    9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 16:

„Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă, aprobată prin HCLM

nr.110/27.03.2006."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări sau observații ? Prezentați votul dumneavoastră !

9    9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-r

Punctul 17:

„Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada ianuarie-iunie 2006."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

îtrebări sau observații ? Nu sunt. Prezentați votul dumneavoastră !

9    9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 18:

„Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții a Serviciului Public Impozite și Taxe și alte venituri ale bugetului local."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări sau observații ? Constat că nu sunt. Prezentați votul dumneavoastră !

9    9

m

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 19:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire hală producție bere, str.Industrială nr.l, teren în suprafață de 47027,32 mp, proprietate SC Brâu Union SRL."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări sau observații ? Nu sunt. Prezentați votul dumneavoastră !

9    9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 20:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil birouri S+P+2E+M, bd.Tomis nr.30, teren în suprafață de 192,25 mp, proprietate SC Marincom SRL."

- inițiator:Consilier local, Dănuț Moisoiu;

9    ’    9    ’

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 21:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință S+P+1-2E, Faleză Nord, zona bl.PA6A, Iot 1/2, teren în suprafață de 301,29 mp, proprietate Banias Mircea."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 22:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință S+P+1-2E, Faleză Nord, zona bI.PA6A, Iot 1/1, teren în suprafață de 301.29 mp, proprietate Grădinaru Bogdan."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 23:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire spațiu comercial. P+IE+M, zona Babas Novac, parcela A 7ol/129, teren în suprafață de 500 mp, proprietate Enică Dumitru pus la dispoziția SC Mitana Service 2004 SRL."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 24:

„Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială HCLM nr.100/2003." - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 25:

„Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială HCLM nr.264/2006 -

corectare"

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 26:

„Proiect de hotărâre privind atribuire denumiri de străzi în PUZ - Aurel Vlaicu și

Palazu Mare."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

întrebări sau observații ? Nu sunt. Prezentați votul dumneavoastră !

9    9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 27:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Amenajare platformă pentru instalație stocare, pompare și evaporare 02 lichid și rețea distribuție 02 gazos, Incintă Port Constanța Nord, mol 3, teren în suprafață de 4533,36 mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN

APMC investiție realizată de SC Oltlands SRL."

K - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 28:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință parter, str.Sarmisegetuza nr.10, teren în suprafață de 262,01 mp, imobil RAEDPP proprietate Melicov

Petre."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 29:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Mansardare locuință parter, str.Grozești nr.47, teren în suprafață de 154 mp, proprietate Nadă Costache."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 30:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Mansardare locuință parter, str.George Enescu nr.46, teren în suprafață de 116,90 mp, proprietate Drăgoi Ion."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 32:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Transformare pod în mansardă locuibilă la imobil P+3E existent, str.Av.Craiu nr.lA, teren în suprafață de 175 mp, proprietate Dragomir Aurelia."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

i    Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 33:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și supraetajare locuință parter, str.Mugurului nr.4C, teren în suprafață de 91 mp, proprietate Dumitru Constantin."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră,vă rog!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 34:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire laborator cofetărie - patiserie și sediu firmă S+D+P+2E, str.Cibinului nr.8 bis, teren în suprafață de 602,00 mp, proprietate

SC Crizantema SRL."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră, vă rog !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 35:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E, str.Ion Roată nr.23, teren în suprafață de 150 mp, proprietate Popa Mihaela."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră, vă rog!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 36:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+M, str.Enăchiță Văcărescu nr.67, teren în suprafață de 300 mp, proprietate Dinu Elena."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră, vă rog!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 37:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință S+P+1E+M, str.Răzoarelor nr.29, teren în suprafață de 284 mp, proprietate Memet Memet."

*    - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră, !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 38:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+M, str.Comarnic nr.76, teren în suprafață de 250,75 mp, proprietate Ungureanu George."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 39:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire biserică ortodoxă, stnMunții Tatra, teren în suprafață de 3000 mp, atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră ! întrebări sau observații ? Da, avem o problemă. Vă

rog!

Dl.Victor Ilie Rădulescu

Da. Deci, sunt în posesia unei note informative cu privire la atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri în vederea edificării de lăcașuri de cult ortodox, de la Primăria municipiului

Constanța....

9

Dl.Lucian Băluț

-y

Veniți la microfon !

Dl.Victor Ilie Răsulescu

Au fost atribuite 13 locații, da ?, din care face parte și aceasta, conform HCLM 415/2001. Din aceste 13 locații sunt doar două biserici construite, restul sunt neridicate sau construcții

provizorii sau parțiale. Consider că este neavenită această aprobare....aprobarea acestui proiect de

hotărâre, a acestei hotărâri a Consiliului Local și să termine ce a primit și să se folosească de locațiile primite și să amânăm această hotărâre.

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu' consilier, dar aprobăm PUD-ul aici !

Dl.Lucian Bălut

E PUD-ul, da!

Dl.Cristinel Nicole Dragomir

* E o dovadă că ei încearcă să facă ceva pe acel teren. în legătură cu celelalte locații, care le aveți acolo, unde nu s-â tratat nimic...

Dl.Victor Ilie Rădulescu

Păi, e din 2001...! Deci, str.Ștefânită Vodă cu lonițăcel mic...

Dl.Cristinel Nicolae Dragomir

Domnul consilier, pentru celelalte locații, într-adevăr, aveți dreptate, e de discutat de ce nu sa făcut nimic cu ele și nu s-a inițiat nici un PUD...

Dl.Victor Ilie Rădulescu

Și vă mai...

Dl.Cristinel Nicolae Dragomir

Dar acum, pe terenul acesta, se inițiază un PUD, urmează să obțină o autorizație de construcție...

Dl.Victor Ilie Răsulescu

Eu propun să anulam și să vedem și celelalte

Dl.Cristinel Nicolae Dragomir

Păi, pe locația asta se face ceva. A, celelalte locații, într-adevăr, e de discutat ! Deci, li s-au atribuit în folosință gratuită și n-au făcut nimic pe ele....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

De asta s-au apucat! Domnu', deci asta este....

Se fac comentarii în sală. (Se construiește...)

Dl.Victor Ilie Rădulescu

Nu se construiește nimic !

Dl.Tiberiu Nemet

Ba da, domnule....!

Se fac comentarii în sală. (Păi, dacă omul a venit la PUD ?)

Dl.Tiberiu Nemet O să se apuce de construcție !

Dl.Victor Ilie Rădulescu

Când să se apuce, dacă nu le-a terminat nici pe astea, domnule !?

Se fac comentarii în sală.

Și

Dl.Tiberiu Nemet

Păi, n-au găsit bani, la alea, dar au pentru asta!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Lucian Băluț

-y

Domnilor consilieri, deci, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere...Doriți, domnule primar?!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Deci, nu le atribuim terenul. Terenul e atribuit și vor să înceapă construcția și le-am cerut

PUD...

Dl.Victor Ilie Rădulescu

Când or să construiască, dacă nici pe-alea nu le-au ...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

-9-

Ce legătură are biserica asta cu celelalte ? Terenul acesta este atribuit, oamenii or fi adunat banii de la enoriașii de acolo și vor să se apuce de construcție.

Se fac comentarii în sală.

Dl .Lucian Băluț

-y

Domnilor, mulțumesc mult ! Sigur, există o altă opinie, vă rog să prezentăm votul și prin vot ne spunem părerea. Prezentați...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Lucian Băluț

-y

O.K.! Domnilor consilieri, vă rog prezentați votul dumneavoastră !

Se fac comentarii în sală.

Dl.Lucian Băluț

-y

Vă rog, prezentați votul dumneavoastră în legătură cu această hotărâre !

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri. A plecat dl.Moisoiu.Hotărârea a

trecut.

Dl.Lucian Băluț


-y

Deci, avem 1 vot împotrivă, 3 abțineri, hotărârea a trecut. Mulțumesc mult ! Domnul primar

dorește ....

5

Dl .Radu Ștefan Mazăre

-9-

Oricum, bănuiesc că toți consilierii cunosc faptul că în afară de hotărârile legate de patrimoniu,    toate    trec    cu    jumătate    plus    unu,    inclusiv    PUD-ul. Deci,    conform    noii    legi,    toate

hotărârile de consiliu, cu excepția celor de patrimoniu, trec cu jumătate plus unu. Asta pentru cei care n-au știut. Cu majoritate simplă...a consilierilor în funcție, deci 14 voturi.

Dl.Lucian Băluț

-y

Deci, a trecut hotărârea. Punctul 40:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință parter cu P+M, str.Mihai Viteau nr.35, teren în suprafață de 108 mp, proprietatea solicitantului Istrate

Adriana."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-y

Punctul 41:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință parter cu P+1E, str.Izvor nr.9, teren în suprafață de 94 mp, proprietate Țăranu Florian."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 42:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Consolidare, extindere și supraetajare

locuință parter, str.Dobrogei nr.81, teren în suprafață de 47 mp, proprietate Săli Firdes."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 43:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil S+P+3E, birouri,

locuințe de serviciu, str.Verde nr.39, teren în suprafață de 6772 mp, proprietate SC Structuri din oțel SRL."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 44:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Mansardare locuință S+P+2E cu spațiu comercial la parter, str.Miron Costin nr.65 colț cu Tudor Vladimirescu, teren în suprafață de 75 mp, proprietate Achim Gheorghe."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 45:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere spațiu comercial parter cu P+IE, str.Eliberării nr.2 D, teren în suprafață de 630 mp, proprietate SC Intercom Topaz

SRL."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 46:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Amplasare anexă Ia clădirea CTC, incintă Port Constanța Nord, teren în suprafață de 48 mp, proprietate de stat aflat în

administrarea CN APM, închiriat SC Oii Terminal SA."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 47:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire sediu firmă, hală producție și depozitare, zona Fabrica de ulei, parcela A 1016/24/2 lot2, teren în suprafață de 537 mp, proprietate Butnariu Tiberiu."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 48:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire sediu firmă, hală producție și depozit, str.Comarnic nr.lOO, parcela A 1016/24/2 lot 1, teren în suprafață de 687 mp, proprietate Hurjui Traian."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră!

9

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl .Lucian Băluț

Punctul 49:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+M, str.Dorobanți nr.41, teren în suprafață de 191,79 mp, proprietate Simu Rareș."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 50:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință D+P+3E, str.Mihai Eminescu nr.35, teren în suprafață de 160 mp, proprietate Turcu Gabriel."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 51:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil D+P+4-5E, locuințe și birouri, bd.Mamaia nr.232, teren în suprafață de 350 mp, proprietate Tapangea Decebal."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

Dl.Lucian Băluț

Punctul 52:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință parter cu P+1E, str.Pandurului nr.17-19, teren în suprafață de 174,52 mp, proprietate Nedelea Marin."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 53:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și supraetajare imobil P+1E -Servicii funerare, str.Labirint nr.51, teren în suprafață de 312,34 mp, proprietate Buculeasa

Marius Romeo."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 54:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - supraetajare imobil parter - locuință și spațiu comercial, str.Țepeș Vodă nr.2, teren în suprafață de 130 mp, proprietate Dimaca

Măria."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 55:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E și anexă, Str.Comarnic nr.78, teren în suprafață de 690 mp, proprietate Oneț Valentin."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 56:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire seră flori, str.Vârful cu Dor

nr.26, teren în suprafață de 3661 mp, proprietate SC Alstroemeria SRL."

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 58:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Supraetajare locuință parter cu 1E+M, str.Maramureș nr.74 bis, teren în suprafață de 246 mp, proprietate Sponte Enache."

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 59:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere spațiu comercial, str.Ștefan cel Mare nr.31, teren în suprafață de 318 mp, proprietate Voiculescu Sorin."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 61:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe D+P+4-5E, str.G.Tocilescu nr.3, teren în suprafață de 270 mp, proprietate Țipa Vasile."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 62:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil S+P+3E - Spațiu comercial și alimentație publică, bdAurel Vlaicu nr.62-64, teren în suprafață de 1050 mp, proprietate Roșu Vasile pus la dispoziția SC Rovas Auto SRL."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

Dl.Lucian Băluț

-T

«    Punctul 63:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire garaj autovehicule grele, zona

Palas, parcela A 903/40, teren în supfrafață de 5000 mp, proprietate SC Mondarco Auto SRL." - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 64:

„Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială HCLM nr.515/2005." - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 65:

„Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.60/2003." - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 66:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire hală depozitare, incintă Port Constanța Nord, teren în suprafață de 27425,77 mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN APM conform HG nr.517/1998, închiriat către SC Tomini Trading SRL."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 67:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Reamenajare și mansardare locuință parter, str.Merișor nr.115, teren în suprafață de 99,32 mp, proprietate Cirică Dumitru."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 68:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință parter cu P+M, str.Frunzelor nr.20, teren în suprafață de 201,76 mp, proprietate Bîrlădeanu Florica."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 69:

„Proiect de hotărâre privind Temă proiectare PUD - Prelungire str.Tulcei între str. Baba Novac și str.Ștefăniță Vodă."

9    9    9

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 70:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință parter cu P+M, strJederei nr.13, teren în suprafață de 150 mp, proprietate Tilihoi Paul."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 71:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil P+IE - spălătorie auto și spațiu comercial, birouri, str.Cumpenei nr.6, teren în suprafață de 512 mp, proprietate SC

Nidora 2004 SRL."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 72:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+2E și spațiu comercial Ia parter, str.Poporului nr.205, teren în suprafață de 147 mp, proprietate Anagnoste îancu."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 73:

„Proiect de hotărâre privind privind aprobare PUD - Construire imobil birouri P+2E, str.Ostrov nr.3, lot 1, teren în suprafață de 248 mp, proprietate SC Bad Prodexim SRL."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 74:

„Proiect de hotărâre privind modificare HCLM 129/2001 construire imobil P+M+5E -hotel, proprietate SC Anvio International Company SRL."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 75:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil P+2E+M locuință și cabinet medical, str.Zorelelor nr.73, teren în suprafață de 149,54 mp, proprietate Andrei

Romeo."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 76:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E și garaj, str.Dragos!avelor nr.33, teren în suprafață de 180 mp, proprietate Sârbu Alexandru."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră ! D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-T

Punctul 77:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1-2E, str.Petru Vulcan nr.lll, teren în suprafață de 197 mp, proprietate Cacioianu Petre."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 78:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire spălătorie auto, str.Nicolae Milescu nr.13, teren în suprafață de 436,77 mp, proprietate Nachiu Ioana."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 79:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și supraetajare locuință parter cu 2E+ Pod circulabil, str.Pescăruș nr.49, teren în suprafață de 300 mp, proprietate Siscu

Constantin."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 80:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire locuință P+1E+M, str.Ciprian Porumbescu 65, teren în suprafață de 150 mp, proprietate Iașar Demis."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 81:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere și reamenajare locuință parter, str.Poporului nr.71, teren în suprafață de 152 mp, proprietate Ciolacu Stila."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 82:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire imobil locuințe P+6-8E, str.Pescarilor 16C, teren în suprafață de 502,70 mp, proprietate Nițu Nicolae."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 83:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Extindere locuință P+1E, str.Sarmisegetuza nt.37, teren în suprafață de 221 mp, proprietatea Păun Elena."

inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 84:

„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire service auto Group Renault, zona Palazu Mare, parcela A 355/2, teren în suprafață de 3918 mp, propreitate SC Rent Car

Service Litoral SRL."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 85:

„Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 86:

„Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul domeniului privat al

municipiului Constanța."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 87:

„Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri situate în municipiul Constanța din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea

RAEDPP Constanța."

9

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 88:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a terenului în suprafață de 1000 mp situat în Constanța, zona Parc Primărie - str.Mihai Viteazu, în vederea edificării unui sediu."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 89:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea destinației terenului situat în Constanța, str.Cpt.Dobrilă Eugeniu lângă bloc E2 în suprafață de 361,00 mp, pentru construirea sediu

Evidența Persoanelor."

9

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 90:

„Proiect de hotărâre privind trecerea blocului OB6 (fost OB3) situat în str.Brizei nr.lG

din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța și a centralei termice în administrarea RADET Constanța."

9    9    9

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 91:

„Proiect de hotărâre privind trecerea blocului OB 7, situat în zona Faleză Sud I, str.Brizei din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea RAEDP Constanța și a centralei termice în administrarea RADET Constanța."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 92:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM 42/29.01.2005."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați, vă rog, votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 93:

„Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog, prezentați votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

Punctul 94:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri

imobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța."

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentați votul dumneavoastră ! Vă rog, doamnă !

i

D-na Lenuța Doinita Băsescu

-9-

Să se prezinte punct cu punct.

Dl.Lucian Băluț

-y

Anexa 1 - teren str.Contraamiral Nicolae Negru nr.15, solicitare de cumpărare, diferență de măsurători.

Anexa 1 - teren Sat Vacanță- Restaurant Șatra, terenul constituie domeniul privat al municipiului Constanța și este limitrof proprietății solicitantului, spațiu verde în conformitate cu prevederile....

Se fac comentarii în sală.

Dl .Lucian Băluț

-y

Doamna directoare, dacă sunteți amabilă, să ne faceți dumneavoastră o...lămurire.

D-na Camelia Dudaș

-y

Este o bucățică de teren, de 149 mp. Este limitrofă cu proprietatea solicitantului și reclamă că sunt depozitate acolo deșeuri menajere și alte...Este până la limita aleilor.

Dl.Valentin Eugen Șerbănescu

Are obligația să o mențină spațiu verde.

D-na Camelia Dudaș

-y

Ca spațiu verde, conform Legii mediului.

Dl.Lucian Băluț

-y

Mulțumesc! Sunteți mulțumită, doamnă ? Da. Trec la următoarea: teren, str.Yokohama,

zona bloc BM7, terenul constituie domeniul privat al municipiului și este delimitat.

Se fac comentarii în sală. (De ce negociere directă ?)

D-na Camelia Dudaș

-y

Este hotărârea de consiliu care prevede că terenurile până în 150 mp, pentru întregirea proprietății, se pot vinde prin negociere directă.

Se fac comentarii în sală. (Lasă, să dea banul grămadă!)

Dl.Lucian Băluț

-y

Următoarea: teren, bd.Mamaia nr.14.

Dl.Tiberiu Nemet

Diferență de măsurători. Mai departe !

Dl.Lucian Bălut

-y

Suprafața de 80 mp...

Dl.Tiberiu Nemet

De 9 mp.

Dl.Lucian Bălut

-y

Da, 80    cu    totul.    Doamnă,    sunteti    multumită    ? Da.    Pot    să    supun    la    vot?    Deci,    domnilor

consilieri, supun hotărârea în totalitate la vot. Vă rog, prezentati votul dumneavoastră !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Bălut

Punctul 95:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor bunuri imobile (terenuri sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța."

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Aveti întrebări sau observatiii ? Nu sunt. Multumesc ! Prezentati votul dumneavoastră !

9    9    9    9

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Bălut

-y

Cu permisiunea dumneavoastră, am să trec și la ordinea de zi suplimentară.Punctul 1: „Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea RAEDPP Constanța în

administrarea Inspectoratului Școlar Județean Constanța a unor imobile în care funcționează unități de învățământ preuniversitar."

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Prezentati votul dumneavoastră !

9

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Lucian Bălut

Punctul 2:

„Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință."

Dl.Victor Ilie Rădulescu

Am să fac și eu o propunere: dl.Butnaru.

Dl.Aurel Butnaru

Nu, nu, nu...

Dl.Lucian Băluț

-y

Cine face propuneri ?

Dl.Nicolae Moga *    Domnul Stoica!

Dl.Lucian Băluț

-y

Deci, avem o propunere. Dacă mai există ...?

Dl.Tiberiu Nemet

Domnu'...Eu n-am nimic împotrivă, dar de doi ani de zile numai președinte de la PSD. Eu cred că mai sunt și alți consilieri, pe-aici, prin țara asta, și cred că.. .N-am nimic împotrivă, dar, așa, o chestie de colegialitate, de echitate, de cum să spun eu !?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

N-am.. .Nu vreau să subminez.. .puterea și influența, dar am zis...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tiberiu Nemet

Da, domn'e, e-n regulă !

Se fac comentarii în sală. (Supuneți la vot!)

Dl.Lucian Băluț

-y

Am înțeles că...Dacă există o singură propunere...dl.consilier Stoica...Da ? Vă rog să prezentați votul dumneavoastră ! Cine este pentru ?

D-na Marcela Enache

Avem 2h de voturi pentru.

Dl.Lucian Băluț

-y

îl felicit pe noul președinte! Declar închise lucrările ședinței de azi. Mulțumesc pentru

participare !


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Lucian Băluț

A^A


Marcela Enache

40