Hotărârea nr. 448/2006

Hotarare desemnarea reprezentantilor Consiliului local al municipiului Constanta in Consiliile de administratie in unitatile de invatamant preuniversitar

                         ROMÂNIA

  JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 

HOTĂRÂRE

desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Constanta in

Consiliile de administraţie in unităţile de învăţământ preuniversitar

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 25.10.2006;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul consilier municipal Radulcscu Victor Ilie, avizul Comisiei de specialitate nr. 4, referatul Compartimentului pentru comisiile de specialitate ale CLM;

Vazand prevederile O.M.Ed.C. pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor de invatamant preuniversitar, a Legii nr 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 75/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei precum si dispoziţiile Legii invatamantului nr. 84/1995;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "d" si alin. 6 lit."a" pct.!, art.46 alin.5 precum si art. 120A7 alin. 1 lit."b" din Legea nr. 286/2006, privind modificarea si completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba desemnarea reprezentanţilor Cosiliului local al municipiului Constanta in Consiliile de administraţie in unităţile de invatamant preuniversitar, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre factorilor interesaţi si spre ştiinţa. Prefecturii Judeţului Constanta..

Adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nr. 448/25.10.2006


LISTA CONSILIERILOR LOCALI MUNICIPALI PROPUŞI IN

CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE IN UNITĂŢILE DE INVATAMANT

CU PERSONALITATE JURUDICA DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

CONFORM REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI

FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE INVATAMANT

PREUNIVERSITAR APROBAT PRIN

O.M.Ed.C NR.4925 / 8 .09.2005 SI A

LEGII 87/10.04.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.J

UNITA TEA DE INVA 7AMANT

ADRESA

CONSILIER

C.LM. CONSTANTA

1.

CLUBUL SPORTIV NR.1

NICOLAE

GRIGORESCU 32,

695777

ALI NURHAN

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

NORMAL NR.58 ROMANO-

TURCA

DELFINULUI 2, 693603

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "NICOLAE TITULESCU"

CAMELIA 2,

0341405836

2.

GRUP.SC.IND.MASINI (SNC)

B-DUL 1 MAI 44, 0341405814

ARGHIR AURELIAN

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "NICOLAE MINULESCU"

MEŞTERUL MANOLE

18. 607286

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2

ALBA IULIA5, 624720

3.

LICEUL TEORETIC "OVIDIUS"

BASARABI 2, 0341405816

BALUT LUCIAN

COLEGIUL NATIONAL "MIRCEACELBATRAN"

ŞTEFAN CEL MARE 6, 0341405800

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.20

NICOLAE IORGA 44,

545428

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL "ROBOTEL"

MAMAIA 284. 542948

4.

GRUP ŞCOLAR INDUSTRIE ALIMENTARA

AUREL VLAICU 86, 683893

BASESCU LENUTA

SCOALĂ CU CLS.I-VIII NR.16

SOS.MANGALiEI 103, 0341405841

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

ALMALINULUI 5,


TOMIS I, 630445

PRELUNGIT NR.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

ALLUMINITEI 2, 662598

 

5.

LICEUL CU PROGRAM

SPORTIV "NICOLAE

ROTARU"

OBORULUI 54, 0341405820,

0341405821

BILECA NICOLAE

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

ALTOPOLOG 6, 620750

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

NORMAL "CASUTA

POVEŞTILOR"

AL.CAMELIEI 2, TOMIS III, 641338

6.

LICEUL DE ARTA

ALEX.LAPUSNEANU

11,636959,

0341405829

BUTNARU AUREL

SCOALĂ DE ARTE SI MESERII

B.ST.DELAVRANCEA 55,611219

SCOALĂ CU CLS.I-VIll

"DIMITRIE STIUBEI"

FRAGILOR 1, 0341405850

7.

GRUP SC.AGRICOL PALAS

I.C.BRATIANU248, 692546

CALIMINTE HORIA

SCOALĂ CU CLS.I-VIll NR.31

I.C.BRATIANU 141, 620742

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42

BDUL 1 MAI 48,

582840

8.

COLEGIUL TEHNIC "TOMIS"

TOMIS 153, 0341405811

CALOTA DUMITRU

SCOALĂ CU CLS.I-VIll NR.27

ALEX.LAPUSNEANU 101,0341405846

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT'MUGUREL"

AL.FRAGILOR 7,

653722

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13

IASOMIEI 3, 641539

9.

GRUPSC.ECONOMiC "VIRGIL MADGEARU"

MELODIEI 3, 0341405824

CHIRILA CONSTANTIN

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45

UNIRII 68, 548304

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.41

CAP.DOBRILA EUGENIU 15,640790

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

IZVOR 25B, 545247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAL NR.35

 

 

10.

LICEUL TEORETIC " LUCIAN BLAGA"

AL MĂRŢIŞORULUI

3-5, 0341405830

DRAGOMIR

NICOLAE

CRISTINEL

SCOALĂ CU CLS.I-VIII NR.8

I.C.BRATIANU68, 0341405838

SCOALĂ CU CLS.I-VIII

"ANGHEL SALIGNY"

C-TA

NARCISELOR 2, 555454

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37

ŞOSEAUA DIN VII 39, 674664

11.

SCOALĂ CU CLS.I-VIII 'NICOLAE IORGA"

NICOLAE IORGA 16,

0341405835

FARCASIU GHEORGHE

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "CIPRIAN PORUMBESCU"

CIPRIAN PORUMBESCU 3A,

0341405833

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

NORMAL "HENSEL SI

GRETEL"

R.CALOMFIRESCU 11,515948

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.19

PROGRESULUI 7,

680989

12.

GRUP SC'IOAN N. ROMAN"

CUZA VODĂ 80, 0341405823

FOCA MARIAN

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "DAN BARBILIAN"

DECEBAL15, 0341405847

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "I.LCARAGIALE"

CORBULUI 2A, 0341405842

13.

GRUP SC.TELECOMUNICATII

ALEX.LAPUSNEANU 15,0341405812

IBRAIM

TEMUR

GRUPSC'DIMITRIE LEONIDA"

AL.PELICAN8,

516840

GRUP SC'GHE.DUCA"

VIFOR HAIDUCU 34,

0341405807

14.

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

MAMAIA 284, 0341405808, 0341405809

ITU ADRIAN

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "GHE.TITEICA"

FLAMANDA 13,

0341405849

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

SOS.MANGALIEI 74,


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELUNGIT NR.57

582790

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.22

SCOLII 1,698413

15.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

NORMAL "NĂSTUREL"

SOS.MANGALIEI 89, 582522

JUCANIOANA MONICA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

NORMAL NR.59 BILINGVA

ROMANO-ITALIANA

FLAMANDA 59, 693586

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11

FERDINAND 78, 618871

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.5 ROMANO-

FRANCEZA

RĂSCOALEI 1907 NR.40, 661970

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "ION JALEA"

GRIVITA 70, 0341405844

16.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.52

DEZROBIRII 82, 545840

MARIN EMIL

SCOALĂ CU CLS.I-VIII NR.19

MEDEEA 25A, 552948

SCOALĂ CU CLS.I-VIII NR.20

MIHUCOPILU 1, 581906

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.24

ANGHELSALIGNY2, 660413

17.

COLEGIUL NATIONAL

PEDAGOGIC "CONSTANTIN

BRATESCU"

RĂSCOALEI 1907 NR.42, 0341405804

MARINESCU ANTONELA

SCOALĂ CU CLS.I-VIII NR.2

NICUMANDAI 15, 0341405832

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1

SARMISEGETUSA 40, 616609

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12

CAP.DOBRILA EUGENIU 14, 647241

18.

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "ION CREANGA"

STRAJERULUI 50, 631346

MOGA NICOLAE

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "MIHAILKOICIU"

IZVOR 26, 631296

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "JEAN

BART"

ION URSU 51A,

682042

COLEGIUL NATIONAL

TRAIAN 19,


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"MIHAI EMINESCU"

0341405826

 

19.

PALATUL COPIILOR

SOVEJA 17, 694427

MOISOIU DANUT

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "FERDINAND"

UNIRII 22, 0341405853

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.3

DACIEI 8, 660413

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9

DELFINULUI 2, 642438

20.

LICEUL TEORETIC "DECEBAL"

GRĂDINIŢEI 4, 0341405825

NĂDRAG CORNELIU

SCOALĂ CU CLS.I-VIII NR.11

CĂLĂRAŞI 48, 0341405839

SCOALĂ CU CLS.I-VIII" NICOLAE TONITZA"

SOLIDARITĂŢII 8, 0341405852

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.52

DEZROBIRII 82, 545435

21.

COLEGIUL

TEHNIC

"VASILE PARVAN"

INDUSTRIALA 7, 637422

NEMET TIBERIU

SCOALĂ SPECIALA NR.1

SEMĂNĂTORULUI 8, 514123

SCOALĂ SPECIALA NR.2

NICUMANDAI 15, 691731

GRADINITA CU

PROGRAM PRELUNGIT

"STELUŢELE MARII"

CORBULUI 3, 624560

22.

SCOALĂ CU CLS.I-VIII NR.37

ŞOSEAUA DIN VII NR.39, 674664

PIRVULESCU VALENTIN

GABRIEL

COLEGIUL TEHNIC'ALEX.IOAN CUZA"

BDUL 1 MAI 101, 0341405822

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.55

MEŞTERUL MANOLE 18,689410

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT "LUMEA

POVEŞTILOR"

SOLIDARITĂŢII 8,

542686

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "TARA

BDUL 1 MAI NR.42, 583307


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ţ                      "

MINUNILOR"

 

 

23.

COLEGIUL COMERCIAL "CAROL 1"

DECEBAL 15, 611219

RADULESCU VICTOR ILIE

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "B.P.HASDEU"

B.P.HASDEU98, 0341405840

SCOALĂ CU CLS.I-VIII NR.7

ADAMCLISI 4, 0341405837

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.54

ALEX.LAPUSNEANU 11,631334

24.

SEMINAR TEOLOGIC

ORTODOX

NICOLAE

TITULESCU17, 611219

STOICA GHEORGHE

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "AUREL VLAICU"

PELICANULUI 2A, 557028

SCOALĂ CU CLS.I-VIII PALAZU MARE

DUMBRĂVENI 8, 696853

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53

BDUL1 MAI NR.103, 657303

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.50

BDUL1 MAI NR.101, 0341405822

25.

GRUP SC'GEORGE EMIL PALADE"

NICOLAE IORGA 87, 0341405828

STROE FELIX

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT " GULUVER"

B.P.HASDEU 98, 653510

GRĂDINIŢA CU PROGRAM

PRELUNGIT "LUMEA COPIILOR"

AL.PELICAN 2,

683265

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

PRELUNGIREA LILIACULUI 32, 681098

26.

LICEUL TEORETIC "TRAIAN"

TRAIAN 55, 0341405827

SERBANESCU VALENTIN

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "I.C.BRATIANU"

RAZVAN VODĂ 6, 624987

SCOALĂ CU CLS.I-VIII

"CONSTANTIN BRANCOVEANU"

DEZROBIRII 82,

0341405843

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.52

DEZROBIRII 82,

545435


 

 

 

 

 

 

 

27.

LICEUL TEORETIC " G.CALINESCU"

CAP.DOBRILA EUGENIU 6, 0341405818

TOPOR TUDOR

SCOALĂ CU CLS.I-VIII "MIHAI VITEAZU"

CIŞMELEI 13, 0341405848

SCOALĂ CU CLS.I-VIII

"DIMiTRIECANTEMIR"

CAP.DOBRILA EUGENIU 12,

0341405851

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.46

ALUNIS2BIS, 632831