• Hotărârea 320/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CUMPĂRĂRII REțELEI DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DE LA ELECTROCENTRALE CONSTANțA S.A.(ÎN INSOLVENțĂ)
 • Hotărârea 319/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 50/2018 PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA
 • Hotărârea 318/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV SELENA S.N. CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 -2020
 • Hotărârea 317/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV FRONTIERA TOMIS CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2019
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV ACADEMIA DE VOLEI TOMIS CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV ȘTIINȚA CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2019
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV TOP VOLEI 05 CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV TOP STAR TABLE TENNIS CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV CLEOPATRA MAMAIA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR NEPTUN ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV PHOENIX CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI BASCHET CLUB ATHLETIC CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV FARUL CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2019
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV TOMITANII ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI SUPORTER SPIRIT CLUB SPORTIV FARUL CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA H.C.L. NR. 229/2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA DE FINANȚĂRI DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ORGANIZATE ÎN BAZA LEGII EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI NR. 69/2000
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA CU MEMBRI PROVIZORII
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII ÎN STRĂINĂTATE A UNUI CONSILIER LOCAL PENTRU ÎNDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 220/2015 PENTRU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. MAMAIA, STR. CRIȘANA, STR. CHILIEI, STR. ION VODĂ
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR PRECIZĂRI REFERITOARE LA APLICAREA PREVEDERILOR REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL 415/2003 - ACTUALIZARE PUZ LAC TĂBĂCĂRIE
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNCETAREA VALABILITĂȚII HCL NR. 120/2011 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI „MODIFICARE HCLM NR. 127/2003 PENTRU ACTUALIZARE PUZ PALAZU MARE NORD-CARAGEA DERMENI PE MALUL LACULUI SIUTGHIOL, TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36,77 HA, APARȚINÂND PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE” ȘI A HCL NR. 264/2017 PRIVIND DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 120/2011
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU BIROU FUNCȚIUNI LIBERALE, STR. SOVEJA NR. 19A, INVESTITOR MANU MONICA
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU FUNCȚIUNE COMPLEMENTARĂ LA PARTER, STR. CRINULUI NR. 109, INVESTITOR DAMCALIU DUMITRU
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. TOMIS, STR. AMSTERDAM, STR. MADRID ȘI STR. BREST, INIȚIATOR SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA, STR. POPORULUI, STR. EREMIA MOVILĂ ȘI ZONA BLOCULUI LE36, INIȚIATOR STERIU DINCĂ
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU BIROU PROFESIUNI LIBERALE LA PARTER, STR. IOAN BORCEA NR. 35A, INVESTITOR BABU COSTEA
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 13, INVESTITOR PÎRA CARMEN
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, BD. TOMIS NR. 425, PARCELA VN 289 LOT 4, INVESTITOR NICEAEV DANIEL ȘTEFAN
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. AUREL VLAICU, PREL. STR. NICOLAE FILIMON, DE 656/13 ȘI STAȚIA DE POMPARE PALAS, INIȚIATORI ORBAN LUCIAN ȘI ASOCIAȚIA SEAWOLVES
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE APROBATE PRIN HCL NR. 23/2018
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VALTER MĂRĂCINEANU NR. 12, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 49,15 MP, CĂTRE BABU CONSTANTIN ȘI BABU CHERAȚA
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA POARTA 1, AFERENT CHIOȘC 401, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 110 MP, CĂTRE CUȘU IANCU
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ȘOSEAUA DIN VII NR. 44-46, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 65 MP, CĂTRE MOLDOVEANU VASILE
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 120107/21.06.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR. 1751/29.12.2006 ȘI SUB NR. 594/13.03.2012
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 115 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SUCEAVA NR. 5, ÎN FAVOAREA NUMITEI CIOLACU DUMITROULA-SIMONA
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 501 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. INTERIOARĂ 3 NR. 1, ÎN FAVOAREA NUMITEI CALUDA ELENA
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. NICOLAE KIRCULESCU NR. 42, LOT 42
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. MEDEEA NR. 25A, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII HCL NR. 57/2018 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI SPECIALE PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR.221/2017 PRIVIND APROBAREA UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CĂTRE SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 457/2018 PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA LA PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI, PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚE DE JUDEȚ
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 337/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA, CONSTANȚA”;
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 58/2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „AMICII”, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 168/2016 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REAMENAJARE A LOCURILOR DE JOACĂ EXISTENTE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN FAZA DALI
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ, SITUAT ÎN CONSTANȚA, STR. JUPITER NR. 7A
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR ÎNCADRATE ÎN GRADUL DE HANDICAP GRAV, ÎN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2019
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LINIILOR DE SUBVENȚIONARE PRIORITARE ÎN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE PENTRU ANUL 2020, RESPECTIV UNITĂȚILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CAPITOLELE DE CHELTUIELI PENTRU CARE ASOCIAȚIILE, FUNDAȚIILE ȘI CULTELE RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, POT SOLICITA SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 69/2017 PRIVIND ACORDAREA PACHETULUI ANUAL CU RECHIZITE ȘCOLARE CU OCAZIA ÎNCEPERII CURSURILOR, PRECUM ȘI A CADOURILOR PRILEJUITE DE SĂRBĂTORILE DE IARNĂ PENTRU PREȘCOLARII ȘI ȘCOLARII DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PRACTICAT DE CĂTRE RADET CONSTANȚA, ÎNCEPÂND CU 01.07.2019 PENTRU ENERGIA TERMICĂ DESTINATĂ CONSUMULUI POPULAȚIEI (CASNIC) ȘI PENTRU ENERGIA TERMICĂ DESTINATĂ CONSUMATORILOR NONCASNICI
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA INDEMNIZAȚIEI LUNARE DE CARE BENEFICIEAZĂ CONSILIERII LOCALI AI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL I PE ANUL 2019
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL AL RADET CONSTANȚA ÎN CADRUL PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA UNUI POST VACANT DE ȘEF LABORATOR, VALIDAREA REZULTATELOR EXAMENULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR DE ȘEF SECȚIE, PRECUM ȘI MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA APROBAT PRIN HCL NR. 513/2018
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 169/2019 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE, APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ SITUATE PE AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI DE INTERES LOCAL “SALĂ SPORT POLIVALENTĂ – 5000 LOCURI”, MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA, REALIZAT PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII “CNI” SA
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 466/2009 PRIVIND LISTA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA CE URMEAZĂ A FI CONCESIONATE CĂTRE SC RAJA SA CONSTANȚA
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 82/2019 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA, ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A SURZILOR DIN ROMÂNIA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. GRIVIȚEI NR. 56
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚA DE 410,28 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 65, ÎN FAVOAREA NUMIȚILOR STANCĂ CONSTANȚA ȘI STANCĂ NICULAE
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 160/2019 PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 116/2005 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 220/2002 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 493/2001 ȘI APROBAREA P.U.D. - “EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT” PE TERENUL SITUAT ÎN CONSTANȚA, ZONA PIAȚA TOMIS III
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL CENTRALIZAT AL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. CALATIS NR. 25A, FOST NR. 27
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DIN ADMINISTRAREA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA, PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA RADET A IMOBILULUI PUNCT TERMIC 71
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL 233/2018 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI DOTĂRI SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA″;
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL 232/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, SUPRAÎNĂLȚARE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI DOTĂRI SALĂ DE TENIS DE MASĂ ÎN CADRUL LICEULUI NICOLAE ROTARU DIN CONSTANȚA″
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 397/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 5, ALEEA MIMOZELOR NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 393/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 5, ALEEA MIMOZELOR NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”; INIȚIATOR: PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 396/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 2, ALEEA MĂLINULUI NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 392/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 2, ALEEA MĂLINULUI NR. 4, MUNICIPIUL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 395/2017 PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 1, STR. ADAMCLISI NR. 1, MUNICIPIUL CONSTANȚA’’;
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 391/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI MANSARDAREA CREȘEI NR. 1, STR. ADAMCLISI NR. 1, MUNICIPIUL CONSTANȚA’’
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. UNIRII, STR. LT. GHE. ECONOMU ȘI LIMITELE CADASTRALE, INIȚIATOR SC MOTECO SRL
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 23/2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. MILANO, STR. NAPOLI, STR. ALEXANDRIA ȘI STR. MADRID, INIȚIATOR SC MAURER IMOBILIARE LAND CONSTANȚA SRL
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL RECONFIGURARE ȘI RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ, STR. BABA NOVAC NR. 165, INIȚIATOR SC STERK PLAST SRL
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, STR. LUCIAN BLAGA NR. 15, INVESTITOR SC VDT CONSTRUCT IMPEX SRL
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 113982/11.06.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. PESCARILOR NR. 69B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1718 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE SC SOLID HOUSE SRL
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 113990/11.06.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. BOGDAN VASILE NR. 121, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 41 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CONSTANTIN IOAN
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA “ANALIZEI POTENȚIALULUI TURISTIC DIN REGIUNEA SUD-EST A ROMÂNIEI” ÎN CADRUL PROIECTULUI “DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM IN THE BLACK SEA BASIN – CULTOUR-BSB” – BSB-117 ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN BAZINUL MĂRII NEGRE 2014-2020
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ ȘI CONSULTANȚĂ JURIDICĂ ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII NOTIFICĂRILOR FORMULATE ÎN BAZA LEGII NR. 10/2001
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 399/2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE RIDICARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A VEHICULELOR STAȚIONATE NEREGULAMENTAR PE PARTEA CAROSABILĂ DE PE RAZA TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE DESFĂȘURATĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2018
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA DE FINANȚĂRI DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ORGANIZATE ÎN BAZA LEGII NR. 69/2000 A EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 73/2017 PRIVIND APROBAREA CONDIȚIILOR ȘI CRITERIILOR DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ DE LA BUGETUL LOCAL
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII DE CĂTRE RATC CONSTANȚA A SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANȚĂ, DE ASISTENȚĂ ȘI/SAU DE REPREZENTARE
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RAEDPP CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 353/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 65/2011 PRIVIND APROBAREA „PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITĂȚI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE” - CAMPUS SOCIAL HENRI COANDĂ - STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ;
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 361/2018 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+8-9E - LOCUIRE COLECTIVĂ, STR. LIVIU REBREANU NR. 40, INVESTITOR SC TRIBECA MANAGEMENT SRL;
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE ȘOS. INDUSTRIALĂ, STR. CELULOZEI ȘI ALEI DE ACCES, INIȚIATOR SC MEDIA OUTPOST SRL
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. I.G. DUCA, STR. GRIVIȚEI, STR. ATELIERELOR ȘI STR. ȘTEFAN CEL MARE, INIȚIATORI HALEP GEORGE ȘI HALEP COSTICĂ
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE APROBATE PRIN HCL NR. 120/2012
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PESCARILOR NR. 41, BL. FZ12, SCARA E ȘI F, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 733 MP, CĂTRE SC STEJARUL SRL
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 88600/07.05.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR. 1944/14.12.2005 ȘI SUB NR. 80/10.02.2017
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 88603/07.05.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR. 88G, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE MĂNIȚIU VICTOR
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 85738/02.05.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. SALONIC NR. 12, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE PERCSI LETIȚIA LIGIA
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 85736/02.05.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. LILIACULUI NR. 7, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 50 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CIOCÎRLAN DUMITRU-FLORIN ȘI CIOCÎRLAN MIHAELA
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 261/2017 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA A UNOR IMOBILE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNOR IMOBILE CE CONSTITUIE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A UNOR BUNURI, ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ȘI CASĂRII
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNUI IMOBIL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 220/2016 MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 178/2018 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN COMISIA DE VÂNZARE A SPAȚIILOR CU DESTINAȚIA DE CABINETE MEDICALE SAU ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI CONEXE ACTULUI MEDICAL
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE ȘI PROTOCOL PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 109/2019 PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ȘI INFORMARE JURIDICĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, RESTRUCTURAREA ȘI INTEGRAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN VEDEREA APĂRĂRII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANȚA PRIN PRIMAR, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PRECUM ȘI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN DOSARUL CIVIL NR. 262/36/2019 AFLAT PE ROLUL CURȚII DE APEL CONSTANȚA
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILU PRIVIND APROBAREA ÎNȚELEGERII DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA, JUDEȚUL CONSTANȚA DIN ROMÂNIA ȘI ORAȘUL BATUMI, REPUBLICA AUTONOMĂ ADJARA DIN GEORGIA
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII SERVICIULUI SOCIAL PENTRU PERSOANELE VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE „CENTRUL DE GĂZDUIRE SFÂNTA SOFIA” ÎN SUBORDINEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 451/2018 PRIVIND APROBAREA ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII, SELECȚIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII DESTINAȚIEI SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT SITUAT LA ADRESA ȘOSEAUA MANGALIEI NR. 86
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNUI SPAȚIU CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 48/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 49/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE RAEDPP CONSTANȚA ÎNCHEIATE LA 31.12.2018
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCRISORII DE AȘTEPTĂRI, PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, MATRICEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, MATRICEI PROFILULUI CANDIDATULUI ȘI A PROFILULUI CANDIDATULUI PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR DIN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL RAEDPP CONSTANȚA
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ARMONIZATE LA 31.12.2018 ALE RADET CONSTANȚA
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 214/2017 PRIVIND STABILIREA TARIFELOR LA BILETE ȘI ABONAMENTE, A TARIFULUI SOCIAL ȘI A COMISIOANELOR AFERENTE VÂNZĂRILOR LUNARE DE BILETE ȘI/SAU ABONAMENTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL ÎN COMUN
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 136/2019 PENTRU APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RATC CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE SC ECOSAL SRL CONSTANȚA LA DATA DE 31.12. 2018
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2018 ALE RATC CONSTANȚA
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ALE SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2018
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL HOTEL-APARTAMENT , STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA PINGUIN, INVESTITOR SC REAL ESTATE INVESTMENT SRL
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ANEXELOR LA HCL NR. 41/2019 PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI MEREUȚĂ ALEXANDRU
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 37/2019 CU UN ADMINISTRATOR PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL RAEDPP CONSTANȚA
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 33/2019 CU UN ADMINISTRATOR PROVIZORIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 LA HCL NR. 201/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A CUVETEI LACULUI SIUTGHIOL ȘI A LUCIULUI DE APĂ AFERENT PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI DE AGREMENT, DIVERTISMENT, CULTURALE ȘI SPORTIVE
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PESCARILOR NR. 69B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1718 MP, CĂTRE SC SOLID HOUSE SRL
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 1, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 384 MP, CĂTRE SC DORIS TRADING SRL
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REVOCAREA HCL NR. 115/2019 PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 1, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 384 MP, CĂTRE SC DORIS TRADING SRL
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. BOGDAN VASILE NR. 121, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 41 MP, CĂTRE CONSTANTIN IOAN
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 71873/05.04.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. VALULUI NR. 5B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 29 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE NISTORESCU IULIAN ION
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. INDUSTRIALĂ NR. 7, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND SOLICITAREA CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI DE EMITERE A UNEI HOTĂRÂRI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA STR. PRIMĂVERII NR. 2, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI, ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. INDUSTRIALĂ NR. 7
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RADET CONSTANȚA A IMOBILULUI SITUAT ÎN STR. NICOLAE BĂLCESCU NR. 14
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2136 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA - STR. DIONISIE CEL MIC NR. 50A, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, PE PERIOADA EXISTENȚEI CONSTRUCȚIEI, ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA - BD. MAMAIA INTERSECȚIE CU BD. AUREL VLAICU, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII CAPELEI „BUNA VESTIRE” ȘI „SFÂNTA CUVIOASĂ MARIA EGIPTEANCA”
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 414/2001 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, PE PERIOADA EXISTENȚEI CONSTRUCȚIEI, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 1500,00 MP SITUAT ÎN CONSTANTA, ZONA TOMIS III, ALEEA VOINICULUI ÎN VEDEREA EDIFICĂRII UNUI LĂCAȘ DE CULT
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ACORDAT ARHIEPISCOPEI TOMISULUI ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1870 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. LT. PETRE MĂNOIU COLȚ CU STR. MUNȚII TATRA
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 116/2005 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 220/2002 PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 493/2001 ȘI APROBAREA PUD – „EXTINDERE ȘI SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT” PE TERENUL SITUAT ÎN CONSTANȚA, ZONA PIAȚA TOMIS III
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 500/2001 PRIVIND TRECEREA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 45,07 MP SITUAT ÎN CONSTANȚA ZONA TOMIS III, ÎN APROPIEREA PT NR. 117 ȘI PT NR. 171
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 118/2019 PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 141/2014 PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN CONSTANȚA A IMOBILULUI SITUAT IN STR. BRAVILOR NR.1
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PENTRU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA DE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „LUCRĂRI DE INTERVENȚII ȘI MODERNIZARE BD. MAMAIA, PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE STR. I.G. DUCA ȘI STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAȚII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 48/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 49/2019 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 267/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 M”
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43, FERDINAND, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, REMUS OPREANU, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 277/2014 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMNISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII „CNI” S.A. A IMOBILULUI – TEREN ȘI CONSTRUCȚIE „CAZINO CONSTANȚA” ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII ȘI RESTAURĂRII ACESTUIA
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „SĂRBĂTOAREA ZILEI LIMBII TĂTARE”
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ADERĂRII DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ LA REȚEAUA SOCIALĂ EUROPEANĂ – EUROPEAN SOCIAL NETWORK (ESN)
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI II AL ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 385/2018 PENTRU APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR AFERENTE SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ANUL 2020
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RADET CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RATC CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL RAEDPP CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 50/2018 PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI „SĂRBĂTOAREA ETNIEI ROMILOR DIN ROMÂNIA”
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA - ETAPA II”ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII ANUALE A MANAGERULUI SPITALULUI DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA ȘI A COMPONENȚEI COMISIEI DE EVALUARE ȘI SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, STR. SIRETULUI NR. 26-28, INVESTITOR ITOAFĂ FLORIAN
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE ȘOS. MANGALIEI, INTR. MANGALIEI, CALEA FERATĂ ȘI INCINTA SC CARMECO SA, INIȚIATOR SC EVER GREEN RECYCLING SRL
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL D+P+8E - HOTEL-APARTAMENT, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA HOTEL CARAIMAN, INVESTITOR BUCUREANU ANCA
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI OPREA DOREL, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI DANA ȘTEFAN, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ÎN FAVOAREA E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. ASUPRA UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PENTRU RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, POLIGON 3, POLIGON 4, LOT 1/3, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA UNOR BUNURI MOBILE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIN ADMINISTRAREA RATC CONSTANȚA
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA HCL NR. 451/2017 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 52504/14.03.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR. 248/19.03.2004, RECTIFICAT ȘI SUB NR. 249/19.03.2004, RECTIFICAT
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULARIZĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 29005/25.02.2002 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANȚA ȘI SC 2X2 CAMEN COMERȚ SRL
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 37114/22.02.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, AFERENT RESTAURANT SIRENA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1657 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE SC SALVATOR SRL
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 262/2017 PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA CONDIȚIILE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ ACCESUL FURNIZORILOR DE REȚELE PUBLICE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE PE PROPRIETATEA PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA UNUI POST VACANT DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA;
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI EVALUĂRII ANUALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ ȘI INFORMARE JURIDICĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA, RESTRUCTURAREA ȘI INTEGRAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA;
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PLANUL DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PENTRU BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT;
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „DOBROGEA” REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎMPUTERNICIREA DIRECTORULUI SC ECOSAL SRL CONSTANȚA PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR PROCEDURI DE ÎNREGISTRARE DOCUMENTE LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA ȘI BANCA TRANSILVANIA
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII „CENTRULUI PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST SFÂNTA FILOFTEIA” ÎN SUBORDINEA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – DIRECȚIA SPRIJIN COMUNITAR, ÎN CADRUL CĂRUIA VOR FUNCȚIONA DOUĂ SERVICII ADRESATE PERSOANELOR FĂRĂ ADĂPOST: „ADĂPOST DE NOAPTE” ȘI „CENTRU DE ZI PENTRU INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ”
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REAMENAJAREA SPAȚIULUI PUBLIC DIN ZONA TEATRULUI NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET OLEG DANOVSKI” – ETAPA DALI
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN PROIECTUL „ALT/BAU TRANSFER NETWORKS, ALTERNATIVE BUILDING ACTIVATION UNITS” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANȚĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL URBACT III 2014-2020
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CONSTANȚA LA PROGRAMUL „WIFI4EU PROMOVAREA CONECTIVITĂȚII LA INTERNET ÎN COMUNITĂȚILE LOCALE, ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA”
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 PALAZU MARE, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ÎNTRE GARA CFR ȘI STAȚIUNEA MAMAIA” – FAZA DALI
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ACCES ȘI MOBILITATE PIETONALĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA” – FAZA DALI
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA BULEVARDUL 1 MAI - ȘOSEAUA MANGALIEI” – FAZA DALI
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI TULICĂ MARIUS
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI GAVRILĂ FLORIN TUDOR
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „MUGUREL”, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGISTRULUI LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA - PARȚIAL
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DETALIERII PREVEDERILOR REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 36/2015
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 40030/26.02.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE-CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR.3160/18.11.2003 ȘI NR. 1130/12.06.2006
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 5/2019 PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN SACET DE CĂTRE RADET CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 01.01.2019-30.04.2019 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI IULIAN ION CĂPĂȚÂNĂ
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOAMNEI ELENA BUHAIEV (POST-MORTEM
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI GHEORGHE STANCIU
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNIȘOAREI NICOLETA DANIELA SOFRONIE
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII ANUALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA ȘI A COMISIEI DE EVALUARE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE ȘI TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ÎN FAVOAREA E– DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA RESTAURANT AURORA, ÎN VEDEREA REALIZĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE; INIȚIATOR: PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A SURZILOR DIN ROMÂNIA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. GRIVIȚEI NR. 56
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI NEAGU NICULAE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTULUI POLITICA DE PARCARE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+2E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, BD. TOMIS NR. 97, INVESTITOR CETI NICOLAE
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE BD. TOMIS, INCINTA RAJA ȘI DRUMURI DE EXPLOATARE, ZONA PALAZU MARE, INIȚIATOR SC MAS PUBLISHING & PARTNERS SRL
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+6E - LOCUIRE COLECTIVĂ CU SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI LA PARTER, BD. AUREL VLAICU NR. 315F, INVESTITOR VLĂDOI STANCU
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2-4E, STR. EUGEN LOVINESCU NR. 21, INVESTITOR SC STROLZ DRILLING SRL
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - CABINETE MEDICALE, STR. OPALULUI NR. 14, INVESTITOR VASILE OVIDIU ADRIAN
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 230/2010 PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. MIORIȚA, STR. NICOLAE GRIGORESCU, STR. PRIMĂVERII, STR. ILEANA COSÎNZEANA
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 81/2010 PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. I.G. DUCA, STR. GRIVIȚEI, STR. SABINELOR, STR. AVRAM IANCU ȘI STR. ATELIERELOR
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII CLAUZELOR CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 94901/2001, ADIȚIONAT, ÎNCHEIAT DE MUNICIPIUL CONSTANȚA CU SC PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA TABĂRĂ NORD, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 149 MP
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SALONIC NR. 12, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP, CĂTRE PERCSI LETIȚIA LIGIA
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA PERLA – CHIOȘC POLIEDRAL, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22 MP, CĂTRE CUȘU TĂNASE ȘI CUȘU TRAIANA
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR. 88G, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP, CĂTRE MANIȚIU VICTOR
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. LILIACULUI NR. 7, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 50 MP, CĂTRE CIOCÎRLAN DUMITRU-FLORIN ȘI CIOCÎRLAN MIHAELA
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 18803/30.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. TRAIAN NR. 98A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP, PRECUM ȘI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 18811/30.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. CHILIEI NR. 50, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 27 MP, PRECUM ȘI A CAIETULUI DE SARCINI;
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 13649/22.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. SERGENT NICOLAE GRINDEANU NR. 68, BL. E8, SC. A, ET. 4, AP. 17, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 38,43 MP, BALCON ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3,08 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE BASARAB VIORICA
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 18816/30.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR. 31, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 142,63 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CIOCAN GABRIEL;
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 18806/30.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. INT. SLT. BOGDAN VASILE NR. 11, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 31 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CREȚU GENOVEVA ȘI NISTOR MIHAELA;
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 190694/06.11.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CĂPITĂNIE, MAL LAC SIUTGHIOL, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 622 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT AMICII, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 202/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 203/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 205/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, CONSTANȚA”;
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 204/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 266/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 10 M";
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 267/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 M"
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 221/2017 PRIVIND APROBAREA UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CĂTRE SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE ȘI A CONTRIBUȚIEI PĂRINȚILOR/REPREZENTANȚILOR LEGALI PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZĂ CREȘELE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI SOCIAL „SĂ AJUTĂM ÎMPREUNĂ”
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII ÎN STRĂINĂTATE A DOMNULUI CONSILIER LOCAL LIVIU MERDINIAN PENTRU ÎNDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV PE ANUL 2018
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ PENTRU PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRII NR. 32/07.02.2019, PRONUNȚATĂ DE ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE ÎN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 277/2014 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII „CNI” SA A IMOBILULUI - TEREN ȘI CONSTRUCȚIE „CAZINO CONSTANȚA” ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII ȘI RESTAURĂRII ACESTUIA
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA DENUMIRII UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNUVERSITAR PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA MEMBRILOR PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII RAJA SA
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 184/2013 PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE GOSPODĂRIRE, PROTECȚIA MEDIULUI, ÎNTREȚINERE ȘI ÎNFRUMUSEȚARE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE P+1E, STR. IOAN DAMASCHIN NR. 12, INVESTITOR SC MARINII BUILDING DEVELOPMENT SRL
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE P+1E, STR. IOAN DAMASCHIN NR. 13, INVESTITOR VASILE NICOLAE
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII – EXTINDERE DELFINARIU
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. CUMPENEI, STR. SPIRU HARET, INCINTA MECONST ȘI CALEA FERATĂ, INIȚIATOR SC TRANSEVREN SRL
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VALULUI NR. 5B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 29 MP, CĂTRE NISTORESCU IULIAN ION
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PETRE DASCĂLU NR. 10, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 84 MP, CĂTRE AZIZ MARIANA ȘI AZIZ DANIAR
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MOȚILOR NR. 8, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP CĂTRE GHELDIAGI CHENAN ȘI GHELDIAGI ERDAN
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VOINICULUI NR. 22, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 49 MP
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 214367/ 10.12.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ/STR. PRELUNGIREA DELAVRANCEA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.124 MP, PRECUM ȘI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 219986/ 18.12.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. SIRETULUI NR. 17, ETAJ 1, AP. 3, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 25,40 MP, COTE PĂRȚI COMUNE DE 12,04 MP ȘI TEREN AFERENT ÎN COTĂ INDIVIZĂ DE 11,88 MP (INTEGRAL CONSTRUIT), ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE MEMET SADIFE
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 219988/ 18.12.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. TURDA NR. 6, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 75,75 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE TĂNĂSIE LIDIA
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 3493/09.01.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 2852/17.11.2003, RECTIFICAT, ȘI NR. 497/21.04.200
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA LICEULUI TEORETIC GEORGE EMIL PALADE A UNUI MIJLOC FIX CE CONSTITUIE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PIAȚA AGROALIMENTARĂ TOMIS NORD
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DIN FOLOSINȚA GRATUITĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNOR IMOBILE, PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU IEȘIREA DIN INDIVIZIUNE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ION ADAM NR. 61
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU IEȘIREA DIN INDIVIZIUNE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VASILE PÂRVAN NR. 10
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 241/2017 PRIVIND ACTUALIZAREA HCL NR. 629/2002 PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, PE DURATA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5288 MP, SITUAT ÎN ZONA PALAZU MARE – ANL 1, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RESTAURAREA MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA”
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 267/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 M”
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HCL NR. 337/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2018
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA A TREI LOCUINȚE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN S.A.C.E.T. DE CĂTRE R.A.D.E.T. CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 01.01.2019 – 30.04.2019 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL – PREȚ FORMAT DIN PREȚUL DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE ȘI TARIFELE SERVICIILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2019 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 384/2018 PRIVIND APROBAREA REORGANIZĂRII REGIEI AUTONOME TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA PRIN TRANSFORMARE ÎN SOCIETATE PE ACȚIUNI CU DENUMIREA „CT BUS SA”
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA PE ANUL 2018
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018