• Hotărârea 95/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „MUGUREL”, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGISTRULUI LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA - PARȚIAL
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DETALIERII PREVEDERILOR REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 36/2015
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 40030/26.02.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE-CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR.3160/18.11.2003 ȘI NR. 1130/12.06.2006
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 5/2019 PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN SACET DE CĂTRE RADET CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 01.01.2019-30.04.2019 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI IULIAN ION CĂPĂȚÂNĂ
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOAMNEI ELENA BUHAIEV (POST-MORTEM
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNULUI GHEORGHE STANCIU
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNIȘOAREI NICOLETA DANIELA SOFRONIE
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII ANUALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA ȘI A COMISIEI DE EVALUARE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE ȘI TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ÎN FAVOAREA E– DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA RESTAURANT AURORA, ÎN VEDEREA REALIZĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE; INIȚIATOR: PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A SURZILOR DIN ROMÂNIA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. GRIVIȚEI NR. 56
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE DOMNULUI NEAGU NICULAE, REVOLUȚIONAR, A UNEI SUPRAFEȚE DE TEREN REPREZENTÂND LOC DE VECI ÎN BAZA LEGII NR. 341/2004
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTULUI POLITICA DE PARCARE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+2E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, BD. TOMIS NR. 97, INVESTITOR CETI NICOLAE
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE BD. TOMIS, INCINTA RAJA ȘI DRUMURI DE EXPLOATARE, ZONA PALAZU MARE, INIȚIATOR SC MAS PUBLISHING & PARTNERS SRL
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+6E - LOCUIRE COLECTIVĂ CU SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI LA PARTER, BD. AUREL VLAICU NR. 315F, INVESTITOR VLĂDOI STANCU
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2-4E, STR. EUGEN LOVINESCU NR. 21, INVESTITOR SC STROLZ DRILLING SRL
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - CABINETE MEDICALE, STR. OPALULUI NR. 14, INVESTITOR VASILE OVIDIU ADRIAN
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 230/2010 PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. MIORIȚA, STR. NICOLAE GRIGORESCU, STR. PRIMĂVERII, STR. ILEANA COSÎNZEANA
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 81/2010 PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. I.G. DUCA, STR. GRIVIȚEI, STR. SABINELOR, STR. AVRAM IANCU ȘI STR. ATELIERELOR
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII CLAUZELOR CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 94901/2001, ADIȚIONAT, ÎNCHEIAT DE MUNICIPIUL CONSTANȚA CU SC PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL
 • Hotărârea 69/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA TABĂRĂ NORD, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 149 MP
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SALONIC NR. 12, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP, CĂTRE PERCSI LETIȚIA LIGIA
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA PERLA – CHIOȘC POLIEDRAL, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22 MP, CĂTRE CUȘU TĂNASE ȘI CUȘU TRAIANA
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR. 88G, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP, CĂTRE MANIȚIU VICTOR
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. LILIACULUI NR. 7, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 50 MP, CĂTRE CIOCÎRLAN DUMITRU-FLORIN ȘI CIOCÎRLAN MIHAELA
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 18803/30.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. TRAIAN NR. 98A, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP, PRECUM ȘI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 18811/30.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. CHILIEI NR. 50, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 27 MP, PRECUM ȘI A CAIETULUI DE SARCINI;
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 13649/22.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. SERGENT NICOLAE GRINDEANU NR. 68, BL. E8, SC. A, ET. 4, AP. 17, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 38,43 MP, BALCON ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3,08 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE BASARAB VIORICA
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 18816/30.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. CIPRIAN PORUMBESCU NR. 31, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 142,63 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CIOCAN GABRIEL;
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 18806/30.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. INT. SLT. BOGDAN VASILE NR. 11, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 31 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CREȚU GENOVEVA ȘI NISTOR MIHAELA;
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 190694/06.11.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CĂPITĂNIE, MAL LAC SIUTGHIOL, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 622 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT AMICII, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 202/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 203/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 205/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, CONSTANȚA”;
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 204/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 266/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 10 M";
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 267/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 M"
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 221/2017 PRIVIND APROBAREA UNOR TARIFE PENTRU PLATA UNOR SERVICII DE UTILITĂȚI PUBLICE ȘI CONEXE ACESTORA PRESTATE DE CĂTRE SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUP RIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN BAZA LEGII NR. 114/1996, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIILOR ȘI SUBVENȚIONAREA ACESTORA, CA URMARE A REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI ÎN BAZA OUG NR. 74/2007, SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DIN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANȚA PE ANUL 2019
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE ȘI A CONTRIBUȚIEI PĂRINȚILOR/REPREZENTANȚILOR LEGALI PENTRU COPIII CARE FRECVENTEAZĂ CREȘELE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU ANUL 2019
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI SOCIAL „SĂ AJUTĂM ÎMPREUNĂ”
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII ÎN STRĂINĂTATE A DOMNULUI CONSILIER LOCAL LIVIU MERDINIAN PENTRU ÎNDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL IV PE ANUL 2018
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE JURIDICĂ PENTRU PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRII NR. 32/07.02.2019, PRONUNȚATĂ DE ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE ÎN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 277/2014 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII „CNI” SA A IMOBILULUI - TEREN ȘI CONSTRUCȚIE „CAZINO CONSTANȚA” ÎN VEDEREA CONSOLIDĂRII ȘI RESTAURĂRII ACESTUIA
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA DENUMIRII UNEI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNUVERSITAR PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA MEMBRILOR PROVIZORII ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC ECOSAL SRL CONSTANȚA
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII RAJA SA
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 184/2013 PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE GOSPODĂRIRE, PROTECȚIA MEDIULUI, ÎNTREȚINERE ȘI ÎNFRUMUSEȚARE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE P+1E, STR. IOAN DAMASCHIN NR. 12, INVESTITOR SC MARINII BUILDING DEVELOPMENT SRL
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE P+1E, STR. IOAN DAMASCHIN NR. 13, INVESTITOR VASILE NICOLAE
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII – EXTINDERE DELFINARIU
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. CUMPENEI, STR. SPIRU HARET, INCINTA MECONST ȘI CALEA FERATĂ, INIȚIATOR SC TRANSEVREN SRL
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VALULUI NR. 5B, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 29 MP, CĂTRE NISTORESCU IULIAN ION
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PETRE DASCĂLU NR. 10, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 84 MP, CĂTRE AZIZ MARIANA ȘI AZIZ DANIAR
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. MOȚILOR NR. 8, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP CĂTRE GHELDIAGI CHENAN ȘI GHELDIAGI ERDAN
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VOINICULUI NR. 22, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 49 MP
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 214367/ 10.12.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL MINIM DE PORNIRE AL VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. ȘTEFĂNIȚĂ VODĂ/STR. PRELUNGIREA DELAVRANCEA, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.124 MP, PRECUM ȘI A CAIETULUI DE SARCINI
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 219986/ 18.12.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. SIRETULUI NR. 17, ETAJ 1, AP. 3, ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 25,40 MP, COTE PĂRȚI COMUNE DE 12,04 MP ȘI TEREN AFERENT ÎN COTĂ INDIVIZĂ DE 11,88 MP (INTEGRAL CONSTRUIT), ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE MEMET SADIFE
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 219988/ 18.12.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. TURDA NR. 6, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 75,75 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE TĂNĂSIE LIDIA
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 3493/09.01.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICAT SUB NR. 2852/17.11.2003, RECTIFICAT, ȘI NR. 497/21.04.200
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA LICEULUI TEORETIC GEORGE EMIL PALADE A UNUI MIJLOC FIX CE CONSTITUIE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, PIAȚA AGROALIMENTARĂ TOMIS NORD
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DIN FOLOSINȚA GRATUITĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CONSTANȚA A UNOR IMOBILE, PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU IEȘIREA DIN INDIVIZIUNE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ION ADAM NR. 61
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA PENTRU IEȘIREA DIN INDIVIZIUNE ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VASILE PÂRVAN NR. 10
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 241/2017 PRIVIND ACTUALIZAREA HCL NR. 629/2002 PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ, PE DURATA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR, CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5288 MP, SITUAT ÎN ZONA PALAZU MARE – ANL 1, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RESTAURAREA MUZEULUI DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANȚA”
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 267/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 M”
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HCL NR. 337/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA, CONSTANȚA”
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2018
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA A TREI LOCUINȚE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN S.A.C.E.T. DE CĂTRE R.A.D.E.T. CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 01.01.2019 – 30.04.2019 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL – PREȚ FORMAT DIN PREȚUL DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE ȘI TARIFELE SERVICIILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI FURNIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2019 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 384/2018 PRIVIND APROBAREA REORGANIZĂRII REGIEI AUTONOME TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA PRIN TRANSFORMARE ÎN SOCIETATE PE ACȚIUNI CU DENUMIREA „CT BUS SA”
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA PE ANUL 2018
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018