Hotărârea nr. 98/2016

Hotărârea 98/2016 - Aprobarea încetării parţiale a valabilităţii documentaţiilor de urbanism „P.U.Z. – str. Bună Ziua şi P.U.D. – Construire ansamblu de locuinţe colective şi servicii (D)+P+2E, str. Bună Ziua nr. 9”, aprobate prin Hotărârea nr. 224/2014.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire case de vacanță P+E, Colonia Făget nr. 18J

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire case de vacanță P+E, Colonia Făget nr. 18 J - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 23602 din 21.02.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire case de vacanță P+E, Colonia Făget nr. 18J, beneficiari: Pop Maria, Pop Florina-Ioana și Pop Florin-Virgil;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 175077/1070 din 03.11.2010 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire case de vacanță P+E, Colonia Făget nr. 18J, beneficiari: Pop Maria, Pop Florina-Ioana și Pop Florin-Virgil, pentru construirea a trei case de vacanță, cu regim de înălțime P+E, pe teren proprietate particulară parcelat în trei loturi cu suprafețe de minim 800 mp.

Prin P.U.D. se reglementează amplasarea pe parcele a celor trei case, la 5,0 m. de toate limitele parcelelor. Accesul auto și pietonal va fi asigurat din str. Colonia Făget pe un drum privat cu lățimea de 6,0 m., iar parcarea va fi rezolvată în incinte, pe fiecare parcelă. Evacuarea apelor uzate va fi făcută în microstații de epurare. Ocuparea terenului va fi înscrisă în valorile prevăzute în Hotărârea nr. 443/2009; POT max. = 5%, AC max. = 150 mp și AD max. = 250 mp.

în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a terenului necesar pentru realizarea căii de acces.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 175077/1070 din 03.11.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 98 din 29 februarie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)