Hotărârea nr. 740/2016

Hotărârea 740/2016 - Plata sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri și a sumei de 9.353,39 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către Țâmbulea Livia, a sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri, a sumei de 6.181 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată și a sumei de 784,68 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de cheltuieli parțiale de transport, către George Ana.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri și a sumei de 9.353,39 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către ȚÂMBULEA LIVIA, a sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri, a sumei de 6.181 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată și a sumei de 784,68 euro, echivalent în Iei la data plății, cu titlu de cheltuieli parțiale de transport, către GEORGE ANA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri și a sumei de 9.353,39 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către ȚÂMBULEA LIVIA, a sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri, a sumei de 6.181 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată și a sumei de 784,68 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de cheltuieli parțiale de transport, către GEORGE ANA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 455664/411/13.12.2016, al Direcției economice, prin care se propune plata sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri și a sumei de 9.353,39 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către ȚÂMBULEA LIVIA, a sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri, a sumei de 6.181 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată și a sumei de 784,68 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de cheltuieli parțiale de transport, către GEORGE ANA, în baza Sentinței civile nr. 405/2010, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 385/117/2010, a Deciziei civile nr. 852/A/2016, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 385/117/2010***, a Deciziei civile nr. 1567/2016, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr. 385/117/2010*** și a Certificatului de grefa, emis de înalta Curte de Casație și Justiție în data de 13.10.2016;

Reținând Sentința civilă nr. 405/2010, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 385/117/2010, Decizia civilă nr. 852/A/2016, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 385/117/2010***, a Deciza civilă nr. 1567/2016, pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul nr. 385/117/2010*** și a Certificatului de grefa, emis de înalta Curte de Casație și Justiție în data de 13.10.2016;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri și a sumei de 9.353,39 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către ȚÂMBULEA LIVIA, a sumei de 61.380 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de despăgubiri, a sumei de 6.181 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată și a sumei de 784,68 euro, echivalent în lei la data plății, cu titlu de cheltuieli parțiale de transport, către GEORGE ANA.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


HNcipiului, șca\


Nr. 740 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)