Hotărârea nr. 690/2016

Hotărârea 690/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr.l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 513302/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru proprietarii apartamentelor nr. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22, 23,24, 25,26, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite prin regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 690 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE ANEXĂ LA H.C.L.NR. 690/2016

Lista cu proprietarii clădirii situate în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500%

1 .Vămeanu Marta, Gyulafalvy Toma, Gaal Gyorgy Elemer, Gyergyay De Kibed, Eva Fruszina, Offerman Arpad -ap. 1

 • 2.. Vămeanu Marta, Gyulafalvy Toma, Gaal Gyorgy Elemer, Gyergyay De Kibed, Eva Fruszina, Offerman Arpad -ap. 2

 • 3.. Vămeanu Marta, Gyulafalvy Toma, Gaal Gyorgy Elemer, Gyergyay De Kibed, Eva Fruszina, Offerman Arpad -ap. 3

4.Albert Maria Ana -ap.4

 • 5.. Vămeanu Marta, Gyulafalvy Toma, Gaal Gyorgy Elemer, Gyergyay De Kibed, Eva Fruszina, Offerman Arpad -ap. 5

 • 6. Berde Paraschiva Tunde -ap.6

 • 7. Câmpean Laurentiu, Câmpean Georgeta, Cuc Anamaria, Cuc Tudor -ap.7

 • 8. Mezei Nicoale Ioan Anton, Mezei Magda -ap.8

 • 9. Nagy Tunde -ap.9

 • 10.. Vămeanu Marta, Gyulafalvy Toma, Gaal Gyorgy Elemer, Gyergyay De Kibed, Eva Fruszina, Offerman Arpad -ap. 10

 • 11.. Vămeanu Marta, Gyulafalvy Toma, Gaal Gyorgy Elemer, Gyergyay De Kibed, Eva Fruszina, Offerman Arpad -ap. 11

 • 12. Rus Mihaela Ioana -ap.12

 • 13. Rus Razvan Horea, Rus Mihaela Ioana -ap 13

 • 14. Jarda Ioana Iuliana -ap. 14 15.1eremias Gabriel -ap. 15

 • 16. Pop Mariana -ap. 16

 • 17. Babeș Ioan -ap. 17

 • 18. Haines Matthew Alexis -ap. 18

 • 19.. Haines Matthew Alexis -ap.19

2O.Lazăr Ana -ap.20

21 .Jecan Vasile, Jecan Corina Minerva -ap.21 22.Szoboszlay Nicolae Adalbert Geza -ap.22

 • 23. Rancea Vlad Liviu -ap.23

 • 24. Anisiu Valeriu -ap.24

 • 25. Nemeș Silvia Jenica, Nemeș Lorinț Ioan -ap.25


 • 26. GIodeanu Flavia -ap.26

 • 27. Vămeanu Marta, Gyulafalvy Toma, Gaal Gyorgy Elemer, Gyergyay De Kibed, Eva Offerman Arpad -ap. 27