Hotărârea nr. 555/2016

Hotărârea 555/2016 - Solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins între Calea Turzii, intersecție cu str. Bună Ziua și str. Fagului intersecție cu str. Constantin Brâncuși, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Ligia Mihaiu, Lazăr Ovidiu Chifor, Gered Imre, Ioan Pop, Giacomo Dreoni;

Analizând Referatul nr. 403750/451/29.11.2013, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista provizorie de priorități pentru anul 2014 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă afișarea listei provizorii de priorități pentru anul 2014 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și pe site-ul autorității locale, respectiv www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 3. Contestațiile privind punctajul acordat solicitanților cuprinși în lista provizorie de priorități pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data afișării listei, la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Se aprobă componența Comisiei de soluționare a contestațiilor, după cum urmează: Președinte: Gheorghe Șurubaru, viceprimar

  • 1. Olâh Emese - consilier local;

  • 2. Radu Moisin - consilier local;

  • 3. Csoma Botond - consilier local;

  • 4. Constantin Tomoș - consilier local;

  • 5. Roxana Lăpușan - consilier juridic - Serviciul Juridic-contencios;

  • 6. Mihaela Miron - Șef al Serviciului Evidență Patrimoniu și Cadastru;

Secretarul Comisiei: Carmen Ileana Gabor- Serviciul Administrare Spații, Terenuri.

Art. 5. Modul de soluționare a contestațiilor și lista finală de priorități pentru anul 2014, vor fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Biroul Mass-media.

Nr. 555 din 11 decembrie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)

CONSILIUL LOCAL AI. MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 555 / 2013


LISTĂ DE PRIORITĂȚI PROVIZORIE LA LOCUINȚE SOCIALE ANUL 2014


Nr. | NR.

CRT. DOSAR

NUME/ PRENUME

ADRESA

PUNCTAJ

1    1       38

AJTAY G1TTA

Cluj-Napoca, Str. Actorului, nr. 12

167

2

212

SZABO VASELE

CIuj-Napoca,Str.G-ral Traian Mosoiu, nr.43, ap.2

143

3

272

GYORGYFALVIFRANCISC

Cluj-Napoca, P-ta. Unirii, nr. 28

140

4

7

KEREKES IMRE PETER

Cluj-Napoca, Str. Universității, nr. 8, ap. 9

139

5

40

SUCIU MELIC ROZALIA

Cluj-Napoca, Str. Napoca, nr.2-4, ap. 61

138

6

116

POTRA MARIN TEODOR

Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie, nr. 7, ap. 4

135

7

134

MURESAN PETRU

Cluj-Napoca, Str. I. C. Bratianu, nr. 4, ap. 6

130

8

9

ALB SONIA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Beiusului, nr. 68, ap. 24

126

9

234

HETEA ANDREEA-IOANA

Cluj-Napoca,Str.Decebal nr.8,ap.3

123

10

42

KELEMEN PAVEL

Cluj-Napoca, Str. Moților

123

11

100

IANGO CIABA

Cluj-Napoca, Str. Emil Racovita, nr. 43, ap. 3

123

12

210

IMRE IDA

Cluj-Napoca,Str.Horea nr.25,ap. 1

121

13

152

BALAZS CRJNA MARIANA

Cluj-Napoca, Str. Sextil Puscariu, nr. 5, ap. 1

121

14

180

LAKATOS IOAN ANTON

Cluj-Napoca, Str. Vrăbiilor, nr. 5-7

119

15

33

VARGA IOSEFINA

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 43-45, ap. 1

119

16

252

NONICA ILEANA

Cluj-Napoca, Str. Paris, nr. 41-43

119

17

162

OSOIANU ANA GHEORGHIETA

Cluj-Napoca, P-ta Mihai Viteazu, nr. 1, ap. 8

118

18

41

OLTEAN MARIANA

Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr. 87, ap. 19

118

19

242

VODĂ GABR1ELA AMALIA

Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahar, nr. 12, ap. 17

116

20

289

ECHARD MARJA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 131

116

21

98

CHITA GHEORGHE

Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes, nr. 7, ap. 2

114

22

258

OROSZ EVA JUTKA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 69, ap. 1

114

23

229

SZENTGEORGIIOSIF

Cluj-Napoca, Str. Bare I, nr. 55A, ap. 3

113

24

147

RUS REGINA

Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 11

113

25

86

GLIGA VICTOR

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 19, ap. 4

112

26

222

PETRESCU DANIEL

Cluj-Napoca, Str. Oltului, nr. 80, ap. 1

112

27

168

DANCIU IOANA VIOLETA

Cluj-Napoca, Str. Donath bl. XW, ap. 76

111

28

91

DEAC LILIANA

Cluj-Napoca, Str. Fericirii, nr. 31

110

29

218

FODOR ATTILA

Cluj-Napoca, Str. Cojocnei, nr. 8, ap. 43

109

30

81

DIACONU DUMITRU

Cluj-Napoca, Str. Primăverii, nr. 8,ap. 65

108

31

60

RETHIIULIANA

Cluj-Napoca, Str. Florilor nr. 8

108

32

287

BONDOR VOICHITA IOANA

Cluj-Napoca, Str. Ciucas, nr. 5, ap. 46

108

33

11

TALA IOAN FLORIN

Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr.5, ap. 14

108

34

223

PLESA RODICA

Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Duna, nr. 1, ap. 14

107

35

233

MOLDOVAN FLORINA

Cluj-Napoca, Str. Putna, nr. 7, ap. 7

107

36

95

BICA MARIN

Cluj-Napoca

107

37

143

FINDEIS CRISUNA

Cluj-Napoca, Str.Horea, nr. 59-63

107

38

216

CHIS HUNYADI CALIN

Cluj-Napoca, Str. Gh. Dima, nr. 5A, ap. 25

106

39

115

BACIU OVIDIU RAZVAN

Cluj-Napoca, Str. Dunării, nr. 71, ap. 16

106

40

66

CRISANIRINA

Cluj-Napoca, George Clemenceanu, nr. 1, ap. 2

106

41

255

ICLOZAN IOANA MARIA

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 93, ap. 50

105

42

259

PUICA DANIELA

Cluj-Napoca, Str. .Arinilor, nr. 11, ap. 37

105

43

178

SANTIONEAN DOREL

Cluj-Napoca, Str. Observatorului, nr. 19, ap. 44

105

44

15

HODIS MARIUS DANIEL

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 22-24, ap. 23

105

45

108

CAMPEAN BIANCA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Primăverii, nr. 26, ap. 6

105

46

19

BONDOR VICTORIA

Cluj-Napoca, P-ta. Unirii, nr. 13, ap. 28

105

47

257

CAUCEAN NICULAJE BENJAMIN

Cluj-Napoca, Str. Oașului, nr.1-3, ap. 20

105

48

149

JAKAB ROBERT

Cluj-Napoca, Aleea. Negoiu, nr. 7, ap. 29

104

49

45

BERKI ALIN

Cluj-Napoca

104

50

124

FELDMANN MEHAI

Cluj-Napoca, Str. 22 Decembrie 1989, nr. 102

104

51

282

IANCU ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Ale. Brates, nr. 5, ap. 23

103

52

230

SERDEAN VIOREL

Cluj-Napoca, G-ral Traian Mosoiu, nr 43, ap. 9

103

53

253

FARCAȘ ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. Partizanilor, nr. 70, ap. 2                ~~

^x!03

54

290

MOSUTAN MARCELA LACRIMA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 141, ap. 2         z'cN     J

55

285

NANICA ANGELA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie, nr. 73, ap. 1 (/ '■<

56

4

GYARMATI IOAN

Cluj-Napoca                                 ; * / j. . $'

(Soi

57

232

DEMETER CLAUDIA

Cluj-Napoca, Str. Anina, nr. 19, ap. 33       j      i 'i-i -

1AI 1

58

120

RUSU ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Marasesti, nr. 79, ap. 3
59

90

PLOSCAR LUMINIȚA-SIMONA

Cluj-Napoca, Str. Alvema, nr. 67, ap. 40

100

60

93

DANCIU MIRCEA

Cluj-Napoca, Aleea Girbau, nr. 10, ap. 71

100

61

105

SZEL ENK.O-JUDITH

Cluj-Napoca, Ale. Bușteni, nr. 5, ap. 15

101

62

44

IRJMUS ANDREI

Cluj-Napoca, Aleea Clabucet, nr.2, ap. 50

99

63

191

DARADICS JOZSEF GABRIEL

Cluj-Napoca, Aleea Slatina nr.2, ap. 13

99

64

73

CRISAN ADRIANA

Cluj-Napoca, Str. Rarau, nr. 1, ap. 3

99

65

208

MOLDOVAN MAGDALENA IOLANDA

Cluj-Napoca, Str.Albac nr.17, ap 30

99

66

294

ROTAR IOAN

Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albinii, nr. 83, ap. 2

98

67

50

HORA ILEANA

Cluj-Napoca, Aleea Baisoara, nr. 13, ap. 7

98

68

158

HOKA ANDREI

Cluj-Napoca, Str. Nadasel, nr. 68-74, ap. 4

98

69

235

PONGRAT SIMONA RAMONA

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 74, ap. 1

97

70

32

IGNA VALERIA

Cluj-Napoca, Str. Horea, nr. 75, ap. 21

96

71

205

SOTMARIFRANCISC

Cluj-Napoca,Str. Gh.Dima, nr.20, ap.l

96

72

77

TATAR BIANCA

Cluj-Napoca, Str. Traian Mosoiu, nr. 10, ap. 12

96

73

140

HODINA MIHAELA LILIANA

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 10-12, ap. 97

95

74

96

FECHETE IOSIF

Cluj-Napoca, Str. Dionisie Roman, nr. 8, ap. 22

95

75

92

MĂRGINEAN CRISTINA SAVETA

Cluj-Napoca, Str. Scortarilor, nr. 5, ap. 14

94

76

137

BARANY ILEANA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 19, ap. 6

93

77

53

MACA VEI MARIA LIVIA

Cluj-Napoca, Str. Bucegi, nr. 11, ap. 137

93

78

273

COLDEA GEORGIANA-CRISTINA

Cluj-Napoca, Str. Observatorului, nr. 107, ap. 41

93

79

13

OROSZIIRMA

Cluj-Napoca, Str. Gen. Eremia Grigorescu, nr. 15, ap.2

92

80

84

BRUMAR ANA

Cluj-Napoca, Str. Emil Petrovici, nr. 18, ap. 1

92

81

263

STEJAR DANIEL-COSTEL

Cluj-Napoca, Str. Dambovitei, nr. 52, ap. 44

91

82

123

URSU CAMELIA OLGUTA

Cluj-Napoca, Str. Beiusului, nr. 68, ap. 104

91

83

89

POP NICULINA MARCELA

Cluj-Napoca, Str. Anina, nr. 3, ap. 43

91

84

215

FERGHETEIULIANA

Cluj-Napoca, Str. Fabricii, nr. 1, ap. 77

91

85

179

UNGURAS ELISABETA

Cluj-Napoca, Str.Crisan nr,12,ap.6

90

86

165

CRISAN MIREL SORIN

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 31, ap. 12

90

87

64

NAGY ROBERT FERENC

Cluj-Napoca, Str. Primăverii, nr. 6, ap. 142

90

88

26

BELEIU AVRAM

Cluj-Napoca, Str. Oașului nr. 52

90

89

241

LACATUS SEBASTIAN ROMULUS

Cluj-Napoca, Str. Gh. Baritiu, nr. 41-43, ap. 5

89

90

164

HORVATH STEFAN1A MIHAELA

Cluj-Napoca, Aleea Negoiu, nr. 5, ap. 3

89

91

103

COPTIL ANA ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Rahovei, nr. 32

89

92

56

KOVACS ANNA-MARIA

Cluj-Napoca, Str. Meteor, nr. 4, ap. 13

89

93

102

1RIMJAS FELICIA NELICA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 140, ap. 187

88

94

154

PUCANI MARTIN

Cluj-Napoca, Str. Cloșca, nr. 1, ap. 13

87

95

55

MOLDOVAN MONICA

Cluj-Napoca, Str. Molnar Ioan Piuariu, nr. 5, ap. 62

87

96

199

ARON GIORGIANA ADRIANA

Cluj-Napoca, Bld..Eroilor bl.38, ap 60

87

97

122

NAGY EVAETELKA

Cluj-Napoca, Str Tulcea, nr. 29, ap. 70

87

98

121

OLTEAN ZAMFIR

Cluj-Napoca, Str. București, nr. 64, ap. 40

87

99

48

MOCANU FLORIAN ȘTEFAN

Cluj-Napoca, Str. Calea Floresti, nr. 77, ap. 54

86

100

159

TARTA ANCA MARIANA

Cluj-Napoca, Str. Oașului, nr. 26

86

101

111

CARAZA DUMTTRITA

Cluj-Napoca, Str. Iugoslaviei, nr. 68, ap. 26

86

102

47

LESA IOAN

Cluj-Napoca, Str. Lapusului, nr. 25, ap. 2

86

103

217

KONCZ GABOR

Cluj-Napoca, Str. G-ral Traian Mosoiu, nr. 34, ap. 4

86

104

142

SZEKELY MELINDA

Cluj-Napoca, Aleea Baisoara, nr. 3, ap. 47

86

105

49

CECLAN TEODORA MARIA

Cluj-Napoca, Fabricii, nr. 1, ap. 171

86

106

269

BERES GABRIELA ANA

Cluj-Napoca, Aleea Gurghiu, nr. 4, ap. 33

85

107

248

DRANCA DANIEL GAVRIL

Cluj-Napoca, Col. Sopor, nr. 13

85

108

172

SZABO PAL RALUCA MELINDA

Cluj-Napoca, Str. Cemei, nr. 2, ap. 52

85

109

283

DAROCZIZOLTAN

Cluj-Napoca

84

110

306

SAIGO LIDIA ELENA

Cluj-Napoca, Str. Octavia Petrovici, nr. 3, ap. 2

84

111

193

BARA KJNGA-ANDREEA

Cluj-Napoca, Aleea Scarisoara, nr. 1, ap. 32

84

112

87

ALDEA ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vlahuta, nr. 28, ap. 22

83

113

279

SZEKELY EUGENIA

Cluj-Napoca, Str. Rovine, nr 5, ap. 2

83

114

295

NAGY ZOLTAN LAJOS

Cluj-Napoca, Str. Gh. Lazar, nr. 15, ap. 5

83

115

196

PETEAN DANILA

Cluj-Napoca, Str. Cometei, nr. 27-29

83

116

36

VLASA ANA AURELIA

Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 47, ap. 84

82

117

156

PAS CALAU IOANA-DELIA

Cluj-Napoca, Str. Rovine, nr. 2, ap. 26

82

118

292

MEȘTER SANDA

Cluj-Napoca, Ale. Retezat, nr. 6, ap. 14

81

119

110

ANTON AURICA-RODICA

Cluj-Napoca, Str. Str. Gării, nr. 15

81

120

133

CRETA ERNEST

Cluj-Napoca, Aleea Garbau, nr. 13. ap. 26

81

121

148

TISE ANGELA

Cluj-Napoca, Str. Vrăbiilor, nr 5-7

81

122

21

POCZO ERNEST ȘTEFAN

Cluj-Napoca, Str. Taberei, nr. 4A, ap. 1

81

123

153

LACATUS FLOAREA ETELKA

Cluj-Napoca, Str. Sportului, nr 13

80

124

197

NEAG NADIA CRISTINA

Cluj-Napoca, Str.Sobarilor nr.38. ap.6

80

125

72

MATEI ANA-GABRIELA

Cluj-Napoca, Str.Primăverii, nr. 4, ap. 349

80

126

35

CRĂCIUN ANCA

Cluj Napoca, Aleea Bizusa, nr.8, ap. 80

80

127

109

BUZAS ATT1LA

Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Baritiu, nr. 18, ap. 5

79

128

270

MOLDOVAN CARMEN ANCUTA

Cluj-Napoca, Aleea Clabucet, nr. 9, ap 30

78

129

244

HOPIRTEAN CONSTANTIN

Cluj-Napoca, Pta. Mihai Viteazu, nr. 1, ap. 16

78

130

16

KOVACS ROMULUS

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron, nr. 15, ap. 16

78

131

214

BOC LAVINIA TEODORA

Cluj-Napoca, Str. Tasnad, nr. 27, ap. 35

77

132

99

EGRI AURELIA COSMINA

Cluj-Napoca, Str. Diomsie Roman, nr. 10, ap.9

77

133

301

MOLDOVAN BOGDAN-DANIEL

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie, nr. 51, ap. 7

76

134

54

COCIS ELENA

Cluj-Napoca, P-ta Unirii, nr. 10, ap. 18

76

135

173

ONACIU COSMIN

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 34-36, ap. 2

74

136

146

TISE MARINELA

Cluj-Napoca, Str. Vrăbiilor, nr. 5-7

74

137

119

MORAR ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahar, nr. 12, ap. 15

74

138

144

ROMAN MARJA

Cluj-Napoca, Str. Beiusului, nr 68, ap.53

74

139

186

CSKIGHEORGHE ROBINSON

Cluj-Napoca, Str.Pata Rat Modul Bl, ap.l

73

140

201

SABAUIOAN

Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahar, nr. 8, ap. 2

73

141

251

BOLDIJAR VALENTIN

Cluj-Napoca, Str. Rarau, nr. 1, ap. 3

73

142

52

RUS CĂTĂLINĂ

Cluj-Napoca, Str. Cemei, nr. 9, ap. 45

73

143

17

OROSZ FERENCZ ARPAD

Cluj-Napoca, Str. Arany Janos, nr. 15, ap. 7

72

144

129

BACI SANDA

Cluj-Napoca, Aleea Baisoara, nr. 9, ap. 118

72

145

260

BARBU LUMINIȚA

Cluj-Napoca, Str. Câmpeni, nr. 13, ap. 2

72

146

6

RUSU ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. Barbu Lautaru, nr. 15

72

147

198

STANCU FLORIN

Cluj-Napoca, Str. Platanilor, Modul B5, ap. 3

71

148

113

ROATIS ANGELA MELANIA

Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu, nr. 13, ap. 36

71

149

8

DUMITRACHE ADRIANA

Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu, nr.58, ap. 11

71

150

151

ELEKES RUDOLF

Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 24

71

151

227

CALANYOS MARGARETA

Cluj-Napoca, Str.Livezii nr.43, ap.2

71

152

256

HARKO OSCAR

Cluj-Napoca, Str. Maresesti, nr. 14-16, ap. 6

70

153

46

SEBESIELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Coastei, nr. 18, ap.4

70

154

141

SABAU EMILIA

Cluj-Napoca, Str. Horea, nr. 5, ap. 10

70

155

262

CONSTANT1NESCU GABRIEL MHAI

Cluj-Napoca, P-ta. Baba Novac, nr. 8, ap. 21

69

156

299

SIMON TUNDE EVA

Cluj-Napoca, Str. G-ral Ion Dragalina, nr 79, ap. 1

69

157

39

SIPOS VASILICA

Cluj-Napoca, Str. Ialomița, nr.5, ap. 40

68

158

236

CHITA GHEORGHE JR

Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes, nr. 7, ap. 1

67

159

228

CALANYOS ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str.Livezii nr.43,ap.2

67

160

206

EMRE ARPAD

Cluj-Napoca,Str. Cloșca nr. l,ap.5

67

161

51

ROSTAS LUIZA

Cluj-Napoca, Str. Cosașilor, nr. 42, ap. 3

67

162

78

POP ANDREEA-ROXANA

Cluj-Napoca, Bld. Eroilor nr. 34, ap. 13

67

163

112

ROZSA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor, ap. 1

67

164

203

HOCA ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Porumbeilor, nr. 4, ap. 1

66

165

296

NAGY MELINDA JULIA

Cluj-Napoca,Str.Somesului nr.26

65

166

249

MINCU ANDREEA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Fabricii, nr. 12, ap. 17

65

167

76

SOOS IOSEF

Cluj-Napoca, Str. Observatorului, nr. 9, ap. 4

65

168

31

FULOP IOAN CIPRIAN

Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahar, nr. 65-69, ap. 37

65

169

155

BECHIANU DAN SEBASTIAN

Cluj-Napoca, Str. Oașului, nr. 86-90, ap. 10B

64

170

266

HANC OVIDIU

Cluj-Napoca, Aleea Bucura, nr. 1, ap. 88

64

171

221

NEGREA LAURA

Cluj-Napoca, Str. Oașului, nr. 293, ap. 11

64

172

132

KOVACS CSABA ZSOLT

Cluj-Napoca, Str. Castanilor, nr. 2, ap 22

64

173

71

NITA ELENA CĂTĂLINĂ

Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr. 47 N, ap. 3

63

174

192

MILAC MARIA-STANCA

Cluj-Napoca,Str.Cojocnei nr. 11-13, ap.88

63

175

213

POP ANDA MEHAELA

Cluj-Napoca, Str. Teleorman, nr. 26, ap. 8

63

176

128

BOGDAN BEATA

Cluj-Napoca, Str. Prof Tudor Ciortea, nr. 24

63

177

271

SFAIT ELENA

Cluj-Napoca, Str. Cojocnei, nr. 11-13, ap. 10

63

178

268

RAD .ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Ion Meșter, nr. 5, ap. 9

62

179

12

VIDRIGHIN-BRATU IOAN'

Cluj-Napoca, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 28, ap. 13

61

180

68

ASCHILEAN BIANCA ADRIANA

Cluj-Napoca, Str. Burebista, nr. 1, ap. 2

61

181

288

SABAU GLIGORE

Cluj-Napoca, Str. Sitarilor, nr. 4

61

182

150

BOTEZAN DANIELA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Nasaud, nr. 10, ap. 5

60

183

298

MUNTEAN ALIN NICOLAE

Cluj-Napoca, Str. Primăverii, nr. 2, ap. 334

59

184

59

CRISTOF NORBERT

Cluj-Napoca, Str. Traian nr. 39, ap. 10

58

185

275

BURZ VIOLETA STELUTA

Cluj-Napoca, Str.Constantin Brancusi, nr. 194, ap. 4

57

186

176

CISMAS MARIANA

Cluj-Napoca

57

187

74

KALO LETITIA

Cluj-Napoca, Str. Marasesti, nr. 14-16, ap. 6

56

188

169

NOJE COSMINA SIMONA

Cluj-Napoca, Str. Tulcea, nr.16, ap. 12

56

189

126

SZABO IULIANA

Cluj-Napoca

55

190

204

PETEAN DANIELA

Cluj-Napoca,Pata Rat, Modul A5,ap.3

55

191

130

URSAN VERON1CA

Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 1, ap. 6

54

192

284

FOGARASI ELENA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor, Modul A. 2, ap. 2

53

193

261

PLESA PA VEL TEODOR

Cluj-Napoca, Str. Oltului, nr. 36, ap, 1

53

194

139

IOJA MARJA

Cluj-Napoca, Str. Pata Rit, Modul Al, ap. 4

52

195

22

GOIA ADRIAN

Cluj-Napoca

52

196

1

DEJAN FLOAREA

Cluj-Napoca

52

197

57

MIHESAN IOAN

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 20-22, ap. 6

52

198

247

SCARLAT ELIE MARIN

Cluj-Napoca, Str. Marasesti, nr. 14-16, ap. 6

51

199

240

DANCIU ANA

Cluj -Napoca, Str. George Gordon Byron nr. 15,et. 1,ap. 19

50

200

101

CHITA FELICIAN IOAN

Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes, nr. 7, ap. 1-2

49

201

69

BERCHIEMIL-CRJSTIAN

Cluj-Napoca

48

202

85

NAGY ANDREI

Cluj-Napoca, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 20, ap. 11

48

203

302

OROSZ PETRU

Cluj-Napoca

48

204

88

DEAK KINGA RENATA

Cluj-Napoca

47

205

67

ROSTAS FELICIA

Cluj-Napoca

46

206

70

FLORESCU ADRIAN IONUT

Cluj-Napoca, Str. Nichita Stanescu, nr. 3

44

207

65

BERKI VALENTIN

Cluj-Napoca, Str. Pata Rit, Modul A3, ap. 3

42

208

231

RUSU IANCA ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str.Coastei nr 18,ap.3

42

209

177

SZILAGYINICOLETA LACRAMIOARA

Cluj-Napoca, Str. Pata Tit, Modul A 3, Ap. 1

40

210

145

FERENTIANGELA

Cluj-Napoca, Str. Pata Rit, Modul A5, ap 4

40

211

136

GRETA LIVIA

Cluj-Napoca, Str. Coastei, nr. 18, ap. 1

37

212

200

GRETA ANTONTU REMUS

Cluj-Napoca, Str.PataRat modul A5, ap.4

37

213

166

GHEORGHE FLORIN

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 50-52, ap. 44

35

214

175

MJHALI ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 39, ap. 9

32

215

265

ZSIGA ION

Cluj-Napoca, Pata Rjt, Modul A2, ap. 4

31

216

243

KOLBASZ ILEANA SOMNA

Cluj-Napoca

29

217

220

HORCU REMUS

Cluj-Napoca

28

218

24

ADAM ARPAD

Cluj-Napoca

25

219

3

LACATUS VOICHITA

Cluj-Napoca, Str Fagului,nr. l,ap,16

22

220

174

BALINT ENKOIBOLYA

Cluj-Napoca, Str. Unirii, nr. 9, ap. 48

NEELIGIBIL

221

184

CORABIAN IOAN

Cluj-Napoca, Str. Clinicilor, nr. 34

NEELIGIBIL

222

183

BOLDI MIRCEA

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

223

131

VERNIS CORINA-CRISTINA

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

224

160

KOSZORUS GABRIELA

Cluj-Napoca, Aleea Baita, nr. 4, ap. 2

NEELIGIBIL

225

167

MARCUS LIANA LUCIA

Cluj-Napoca, Ale. Clabucet, nr. 4, ap. 119

NEELIGIBIL

226

114

RAD VERONICA-MARIANA

Cluj-Napoca, Str. Ion Meșter, nr. 5, ap 9

NEELIGIBIL

227

209

ROZMARIN ZOLTAN

Cluj-Napoca, Str. Paris, nr. 26, ap. 3

NEELIGIBIL

228

280

FERCO LIVIA

Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 47, ap. 5

NEELIGIBIL

229

10

BOZSAK PETRE-ZOLTAN

Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 39, ap. 5

NEELIGIBIL

230

181

ROTARIU ANA

Cluj-Napoca,Bdul 21 dec.1989. nr.131.ap.59

NEELIGIBIL

231

194

HOSU VASILE-DANIEL

Cluj-Napoca, Str. Parang, nr. 15, ap. 38

NEELIGIBIL

232

211

MATEIASU EUGEN ANDREI

Cluj-Napoca, Str. George GordonByron, nr. 15, ap. 18

NEELIGIBIL

233

305

FOGARASI ANA

Cluj-Napoca, Str. Coastei, nr. 18, ap. 8

NEELIGIBIL

234

79

KONTI MEL1NDA MAGDALENA

Cluj-Napoca, Str. Horea, nr. 68-70, ap. 2

NEELIGIBIL

235

267

ZSIGA CRINA

Cluj-Napoca, Str. Sobarilor, nr. 38, ap. 20

NEELIGIBIL

236

245

V1DICAN ANDREEA-FLAVIA

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

237

82

ROSTAS FELICIAN

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

238

83

FECHETE PETRU

Cluj-Napoca, P-ta Unirii, nr. 27, ap. 11

NEELIGEBIL

239

307

ANDRAS ANICA

Cluj-Napoca, Str.Izei nr.8,ap.3

NEELIGIBIL

240

225

POP MIHAELA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 19, ap. 2

NEELIGIBIL

241

291

SZEL ERNO

Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 19, ap. 10

NEELIGIBIL

242

300

VARGA JUDIT

Cluj-Napoca, Str. Brutarilor, nr. 24

NEELIGIBIL

243

304

ROZSA IOAN

Cluj-Napoca, Str. Platanilor, Modul B2, ap. 1

NEELIGIBIL

244

94

PUSCAU MIHAELA

Cluj-Napoca, Str Parang, nr. 23, ap. 2

NEELIGIBIL

245

171

DANCIU DARIUS

Cluj-Napoca, Str. Donath, bl. XIII, ap. 76

NEELIGIBIL

246

58

LACO VIOLETA-ANGELICA

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

247

293

ROZSA MARIA ELISABETA

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 50. ap. 4

NEELIGIBIL

248

303

PRJPON RUBEN SAMUEL

Cluj-Napoca, Str. Dejului, nr. 1, ap. 49

NEELIGIBIL

249

75

HORVATH LIVIA MARCELA

Cluj-Napoca, Str. George GordonByron, nr. 6A, ap.75

NEELIGIBIL

250

61

MOCANU IONUT

Cluj-Napoca, Str. Câmpului, nr. 42, ap. 9

NEELIGIBIL

251

239

KISS ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand, nr. 21, ap. 5

NEELIGIBIL

252

125

UJVARI ATTILA

Cluj-Napoca, Str. Lunii, nr. 5, ap. 27

NEELIGIBIL

253

107

CZANKA ANA MARIA

Cluj-Napoca

NEELIGEBIL

254

170

MATHE LESZAY STELA VIORICA

Cluj-Napoca, Str. Lucemei, nr. 9, ap. 3

NEELIGIBIL

255

188

COROIAN ANDREA MIHAELA

Cluj-Napoca, Str. A. Vlahuta, Bl Lama F, ap. 24

NEELIGIBIL

256

207

ROȘU FINA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 64, ap. 3

NEELIGIBIL

257

97

SROTIS ATILA

Cluj-Napoca, Str. Decebal, nr. 8, ap. 7

NEELIGIBIL

258

161

CIACA VASELE MARIUS

Cluj-Napoca, Str. Partizanilor, nr. 92

NEELIGIBIL

259

276

DANI MAGDOLNA

Cluj-Napoca, Str. Universității, nr. 6, ap. 4

NEELIGIBIL

260

190

SURDUCAN JANETA MARIANA

Cluj-Napoca, Str. Clinicilor, nr. 28, ap. 6

NEELIGIBIL

261

187

BORZA AURELIA

Cluj-Napoca, Moților, nr. 30

NEELIGIBIL

262

250

CORDAIOAN

Cluj-Napoca, Str. Ploiești, nr. 37, ap. 8

NEELIGIBIL

263

195

DUDUTA VASILE ALIN

Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr.3, ap.3

NEELIGIBIL

264

63

DAMLAN RAZVAN ANDREI

Cluj-Napoca, Str. Sobarilor, nr. 29

NEELIGIBIL

265

264

BUICA VERGINIA

Cluj-Napoca, Str. G-ral Traian Mosoiu, nr. 43, ap. 5

NEELIGIBIL

266

246

STAN GAVRJLA

Cluj-Napoca, Str. Buzău, nr. 9, ap. 20

NEELIGIBIL

267

2

VLAS FELICA

Cluj-Napoca, Str. Aurel Suciu, nr. 32, ap. 27

NEELIGIBIL

268

157

MOLDOVAN EUGENIA

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

269

138

HERTEGIOAN

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

270

274

CORCHIS DAN AUGUSTIN

Cluj-Napoca, Str. Jiului, nr. 24, ap. 26

NEELIGIBIL

271

18

ZAGORIOSIF

Cluj-Napoca, P-ta Unirii, nr. 14, ap. 23

NEELIGIBIL

272

254

MOISE EN1KO

Cluj-Napoca, Str. Sobarilor, nr. 38, ap. 1

NEELIGIBIL

273

106

RADAR ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Constantin Brancoveanu, nr. 58, ap. 36

NEELIGIBIL

274

237

SALAGEAN DUMITRU

Cluj-Napoca, Primăverii, nr. 6, ap. 372

NEELIGIBIL

275

20

DIRVARIU ANISOARA

Cluj-Napoca, Str. Donath, nr. 192, ap. 24

NEELIGIBIL

276

118

SERGENTU OCTAVIAN

Cluj-Napoca, Str. Calimanesti, nr. 5, ap. 2

NEELIGIBIL

277

23

LAKATOS RODICA

Cluj-Napoca, Str. Decebal, nr. 3, ap. 3

NEELIGIBIL

278

286

RATIU ANDREI

Cluj-Napoca, Calea Manastur, nr. 93, ap. 52

NEELIGIBIL

279

37

MOCANU ELENA VIORICA

Cluj-Napoca, Str. Nicolae Teclu, nr. 37

NEELIGIBIL

280

185

LUDOSAN VIORICA

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron, nr. 3A, ap. 46

NEELIGIBIL

281

281

LUGOJAN ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Pata Rit, Modul A 2, ap. 3

NEELIGIBIL

282

34

CIOBAN SIDONIA MARIA

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

283

117

HOZAN COSMIN ADRIAN

Cluj-Napoca, Str. București, nr. 55, ap. 31

NEELIGIBIL

284

14

PIHODIRAVEICA

Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes, nr. 7

NEELIGIBIL

285

30

FARKAS ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Stephenson George, nr. 15, ap. 3

NEELIGIBIL

286

297

DOBOȘ MIRCEA MARIUS

Cluj-Napoca, Str. Dambovitei, nr 81, ap. 64

NEELIGIBIL

287

189

VARGA GHEORGHE MIHAI

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

288

62

RICZIADALBERT

Cluj-Napoca, George Gordon Byron, nr. 15, ap. 19

NEELIGIBIL

289

104

LINGURAR FLORENTINA IOANA

Cluj-Napoca, Str. Miklos Zrinyi, nr. 7

NEELIGIBIL

290

28

CSURKULY MARGTT

Cluj-Napoca,Str.Stephenson George nr. 15,ap. 1

NEELIGIBIL

291

80

FERENCZI ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Marasesti, nr. 42-44, ap. 19

NEELIGIBIL

292

226

GABOR MINDRA

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

293

277

COLOJIIMRE

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

294

135

SEBESI CAROL

Cluj-Napoca, Str. Coastei, nr. 18, ap. 4

NEELIGIBIL

295

29

FARKAS JANOS

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

296

224

KOVACS TIBERIU ANDREI

Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 1, ap. 4

NEELIGIBIL

297

25

GAROR ȘTEFAN

Sat Magherani, nr. 28, Jud. Mureș

NEELIGIBIL

298

5

VADANRUSANDA

Sat Elciu, lud. Cluj

NEELIGIBIL

299

43

BUD DOREL ȘTEFAN

Baia Mare, Str. Cărăușilor, nr. 18

NEELIGIBIL

300

278

ARGHELUS FLORENTINA

Cluj-Napoca, Str. Tulcea, nr. 13, ap. 12

NEELIGIBIL

301

163

SASTRAS ADELA ANA

Cluj-Napoca,Str.Fantanele nr.53,bI.B5,sc.2,et.3,ap.57

NEELIGIBIL

302

202

MURESAN GHEORGHE

Cluj-Napoca, Str.Traian Mosoiu nr.43, ap.12

NEELIGIBIL

303

182

OROSZ IULIANA

Cluj-Napoca, Pata Rit, Modul B 3, ap. 1

NEELIGIBIL

304

27

GRAJDAN GHEORGHE IULIAN

Cluj-Napoca, P-ta. Mihai Viteazu, nr. 1, ap. 15

NEELIGIBIL

305

219

SZABO ERZSEBET MERCEDES

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

306

127

MUSZKA ATTJLA

Cluj-Napoca, Str. Tulcea, nr. 20, ap. 19

NEELIGIBIL

307

308

SANDRI VALENTINA

Cluj-Napoca,Str.Dambovitei nr.4I,ap.38

NEELIGIBIL

308

316

MAROSAN ALEXANDRU VIRGIL

Cluj-Napoca,Str.Poet Gr.Alexandrescu nr. 20, ap.24

NEELIGIBIL

309

238

SPIELMAN SANDA

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

310

314

ZIMA VASILE

Cluj-Napoca,Str.Teodor Mihali nr.2, ap. 109

NEELIGIBIL

311

315

NEAGOS IOANA

Cluj-Napoca, Str.Ploiești nr.21,ap. 10

NEELIGIBIL

312

310

CRISTUREAN EMILIA IOANA

Cluj-Napoca, Str. Nasaud, nr. 14, ap. 3

NEELIGIBIL

313

312

DONDOS ANA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 19, ap. 5

NEELIGIBIL

314

311

UDVARI ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. Elicei, nr. 12

NEELIGIBIL

315

313

SASU EMIL NORBERT

Cluj-Napoca,Str.Tunisului nr.75,ap.9

NEELIGIBIL

316

309

LORINCZ CASIAN

Cluj-Napoca, Str. Octavian Petrovici, nr. 17, ap. 1

NEELIGIBIL

317

317

MACULA IOANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. George Stephenson, nr. 15, ap. 1

NEELIGIBIL

318

318

HALBAC LIANA

Cluj-Napoca, Str. Sportului, nr. 10

NEELIGEBIL

319

319

GIURGIU EMILIA

Cluj-Napoca, Str. I C Bratianu, nr. 43

NEELIGIBIL

320

320

SZABO ZOLTAN

Cluj-Napoca, Str. Timișului, nr. 81               1 î''^

NEELIGIBIL

321

321

BOITE SIMONA

Cluj-Napoca, Str. Stephenson George. nX'lS^. 1  *

^JEELIGIBIL