Hotărârea nr. 418/2016

Hotărârea 418/2016 - Acordarea unei ”diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Asociației pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj în vederea Comemorării a 23 ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Asociației pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj în vederea Comemorării a 23 ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 261848/10.X.2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Asociației pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj în vederea Comemorării a 23 ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul 2012 Asociației pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj în vederea Comemorării a 23 ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism și Direcția economică.