Hotărârea nr. 136/2016

Hotărârea 136/2016 - Acordarea unei „diplome de aur” şi a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 11.196,26 lei. reprezentând despăgubiri și a sumei de 1.100 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către BĂC1LÂ RADU CĂLIN și BĂCILĂ CARMEN GABRIELA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 11.196,26 lei, reprezentând despăgubiri și a sumei de 1.100 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către BĂCILĂ RADU CĂLIN și BĂCILĂ CARMEN GABRIELA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 70090/411/04.03.2013 al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 11.196,26 lei, reprezentând despăgubiri și a sumei de 1.100 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către BĂCILĂ RADU CĂLIN și BĂCILĂ CARMEN GABRIELA, în baza Sentinței civile nr. 12554/2009, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 3873/211/2007, a Deciziei civile nr. 36l/A/2010, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 3873/211/2007 și a Deciziei civile nr. 5264/R/2010, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 3873/211/2007, irevocabilă;

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 12554/2009, a Deciziei civile nr. 36l/A/2010 și a Deciziei civile nr. 5264/R/2010;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 11.196,26 lei, reprezentând despăgubiri și a sumei de 1.100 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către BĂCILĂ RADU CĂLIN și BĂCILĂ CARMEN GABRIELA, în baza Sentinței civile nr. 12554/2009, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 3873/211/2007, a Deciziei civile nr. 361/A/2010, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 3873/211/2007 și a Deciziei civile nr. 5264/R/2010, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 3873/211/2007, irevocabilă.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic contencios.

Nr. 136 din 15 martie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)