Hotărârea nr. 476/2014

Hotărârea 476/2014 - Alocarea sumei de 32.000 lei, de la bugetul local pe anul 2014, pentru achiziţionarea de cadouri pentru copiii salariaţilor Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi pentru copiii salariaţilor serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 32.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, pentru achiziționarea de cadouri pentru copiii salariaților Primăriei municipiului Cluj-Napoca și pentru copiii salariaților serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 32.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, pentru achiziționarea de cadouri pentru copiii salariaților Primăriei municipiului Cluj-Napoca și pentru copiii salariaților serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 385772 din 28.10.2014 al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 32.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, pentru achiziționarea de cadouri pentru copiii salariaților Primăriei municipiului Cluj-Napoca și pentru copiii salariaților serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 32.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, pentru organizarea „Serbării Pomului de Crăciun” în colaborare cu Sindicatul„CIVITAS”, pentru copiii salariaților Primăriei municipiului Cluj-Napoca și pentru copiii salariaților serviciilor publice înființate în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică,

Serviciul Resurse umane și Sindicatul „Civitas”.PREȘEDINTE D Jr. Ovidi


ȘEDINȚĂ,Nr. 476 din 3 decembrie 2014

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi )