Hotărârea nr. 434/2014

Hotărârea 434/2014 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 187/2014 (alocarea sumei de 3.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu sprijinul Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 187/2014 (alocarea sumei de 3.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 187/2014 -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Chifor Lazăr Ovidiu, Gered Imre, Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe, Pop loan și Turdean Ovidiu Laurean;

Analizând Referatul nr. 384934/424/2014 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 187/2014;

Având în vedere prevederile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma in domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare',

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 95/2006 și ale Legii nr. 350/2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii nr. 187/2014, în sensul realocării sumei de 200.000 Iei alocați inițial (de la Clinica de Obstetrică-Ginecologie) și repartizării acesteia către următoarele clinici și compartimente ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca: Clinica Maxilo-Facială II -30.000 Ici pentru achiziție și montaj grup electrogen; Unitatea de Primire Urgențe (UPU) - 45.000 lei pentru lucrări de reparații; Bucătăria Centrală - 100.000 Ici pentru lucrări de igienizare și reparații și Clinica Psihiatrie, Pavilion V - 25.000 lei pentru lucrări de reparații curente, reabilitare și mansardare și alocării sumei de 400.000 lei Institutul de Urologie și Transplant Renal pentru cheltuieli de administrare și funcționare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.Nr.434 din 3 noiembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte


Anexă la Hotărârea nr. 434/2014NR CR.

INSTITUȚIA MEDICALĂ/DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

DESTINAȚIA ALOCĂRII

SUMA ALOCATĂ (LEI)

1.

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA -AMBULATORIUL INTEGRAT

- asigurarea unei structuri funcționale.

150.000

2.

SPITALUL CLINIC DF, URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA

  • - reparații curente pentru secția Pediatrie III, str. Câmpeni nr. 2-4;

  • - achiziție aparatură medicală:

1 procesor țesuturi pentru Laboratorul de anatomie patologică;

  • 2. skin grafi mesher pentru Compartimentul de chirurgie plastică și reparatorie;

  • 3. aparat încălzit sânge pentru terapie transfuzională; dispozitiv pentru decongelarea plasmei pentru terapia transfuzională;

  • 4. telescop optic pentru ORL (2 buc).

325.000

3.

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA

  • - reabilitare sistem comandă ascensoare transport persoane;

  • - reparații capitale și construcții centrală termică, corp 1.

150.000

4.

INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ”

CLUJ-NAPOCA

  • - sistem arhivare și vizualizare imagistică medicală;

  • - ecograf multidisciplinar cu accesorii.

500.000

5.

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOCrlE-HEPATOLOGIE „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR” CLUJ -NAPOCA

- reparații capitale fațadă imobil Chirurgie III.

100.000

6.

INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „N.

STĂNCIOIU”

- achiziție aparatură medicală.

200.000

7.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA -SMURD

- asigurarea necesarului de combustibil, piese auto, reparații și întreținere pentru autospecialele Smurd Cluj.

170.000

8.

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CLUJ-NAPOCA

- achiziție aparatură - ecograf.

100.000

9.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA

1.Clinica Psihiatrie, Pavilion V- lucrări de reparații curente, reabilitare și mansardare;

125.000

2. Clinica Ginecologie “Dominic Stanca " - lucrări de procurare și montaj stație compresoare, aer medical;

25.000

3. Clinica Maxilo-Facială l, Ambulatoriii Stomatologic -lucrări de reparații, execuție și montaj lift, refațadizare;

500.000

4.Clinica Dermatologie'. - lucrări de reparații ambulațor:

75.000

5. Clinica Ortopedie - lucrări de execut iZ^ț^Wți $Q^ahe și bloc operator;                   /

50.0006. Clinica Medicală 1. Secția Gastroenterologie - lucrări de reparații;

50.000

7. Clinica Medicală /. Secția Endoscopie - lucrări de reparații;

100.000

S.Clinica Chirurgie //-lucrări de reabilitare bloc operator și terapie intensivă;

100.000

9. Clinica Maxilo Facială //-achizițieși montaj grup electrogen

80.000

10. Clinica Neurochirurgie - achiziție și montaj grup electrogen;

50.000

/ /. Unitatea de primire urgențe (UPU) - lucrări de reparații;

100.000

12. Clinica ORL - achiziție de aparat anestezie (narcoză), bloc operator și ATI;

50.000

13. Clinica Ortopedie - modernizarea mobilierului și a materialelor necesare secției 2;

100.000

14. Anatomie Patologică - lucrări de reparații;

50.000

15. Clinica Neurochirurgie - achiziție de aparat de anestezie (narcoză), bloc operator și A.T.L

50.000

16. Bucătărie Centrală - pentru lucrări de reparații și igienizări.

100.000

10.

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ Șl FARMACIE „IULIU HAȚIEGANU”

„Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologie " (SANODENTAPRIM).

200.000

II.

INSTITUTUL CLINIC DE UROLOGIE ȘI TRANSPLANT RENAL

- cheltuieli de administrare și funcționare

400.000

TOTAL

3.900.000