Hotărârea nr. 232/2014

Hotărârea 232/2014 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013 şi nr. 12/2014 (repartizarea şi numirea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de administraţie ale grădiniţelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013 și nr. 12/2014 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013 și nr. 12/2014 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 165346/424/12.05.2014 al Direcției Generale, comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013 și nr. 12/2014;

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a. b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;


Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013 și nr. 12/2014, după cum urmează:

  • -  modificarea poziției nr. 10 din lista grădinițelor particulare, prin înlocuirea doamnei

consilier Borza Ioana Sanda și numirea domnului consilier Milășatt Flavius Lucian Valentin Gheorghe;_____

  • -  modificarea poziției nr. 24 din lista grădinițelor particulare, prin înlocuirea doamnei consilier Borza Ioana Sanda și numirea domnului consilier Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe.

Art. II. Anexa astfel modificată face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală, comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, - Serviciul învățământ, cultură, culte, sport, societate și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.


Nr. 232 din 29 mai 2014

(I lotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 232/2014


Tabel nominal cu consilierii desemnați în Consiliile de Administrație ale grădinițelor de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca


1. Grădinițe de stat

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Mihaiu Ligia

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13) str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877, Cluj-Napoca

2

Anastase Claudia

Gina

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" (nr. 53) str. Tâmavelornr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Pop Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Universității “Babeș-Bolyai" (nr. 4) str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Chifor Lazăr Ovidiu

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027, Cluj-Napoca

5

Bîldea Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" (nr. 64) str. AI. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" str. Alvema nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Rațiu Radu Florin

  • 1. Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava minunată" (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca

  • 2. Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63)

str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

8

Turcea Dan Ștefan

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2) str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

9

4--------

Olah Emese

______________________________________________i____________________________________________________________________

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72)

------------------------------1

4--------

----

str. Tazlău nr. 1, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

10

Oniga Gabricl Mihai

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

11

Tomoș Constantin

Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

12

Constantea Radu

Mihai

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

13

Țăgorean luliu Mirel

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" (nr. 47) str. București nr. 22, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

14

Șurubaru Ghcorghe

Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor" (nr. 71) str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

15

Popa Adrian

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor" (nr. 20) str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

16

Stoica Doru Mugurel

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor" (nț. (£/) str. Oțetului nr. 3, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca      /«            ,

\ \ * \

17

Popa lrimie Emil

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58j) <J str. Sighișoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoca

w




18

Horvath Anna

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara" (nr. 56) str. Detunata nr. 2, tel. 0264/414453, Cluj-Napoca

20

Florian Ovidiu

Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de soare" (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541, Cluj-Napoca

21

Gered Imre

Grădinița cu Program Prelungit"Micul Prinț" (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

22

Șurubaru Gheorghc

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul veseliei" (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

23

Tomoș Constantin

Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" (nr. 32) str. Oașului nr. 129, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

24

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Ncghiniță" (nr. 52) str. Comeliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădinițe particulare

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Dreoni Giacomo

Grădinița cu Program Prelungit „Helen”

(fosta Grădința „Helen”)

str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Torcea Dan Ștefan

Grădinița „ Țăndărică’7Școala Gimnazială „ELF”

(fosta Grădinița „Țăndărică”)

str. Câmpului nr. 39, tel. 0264/425121, Cluj-Napoca

3

Olah Emese

Grădinița Reformată cu Program Normal Intre Lacuri

(fosta Grădinița Reformată nr. 3 „Bobița”)

str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

4

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millennium”

(fosta Grădinița „Millennium”)

str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

5

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională „Sfânta Ana” ( fosta Grădinița

Confesională cu Program Prelungit „Sfânta Ana”) str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443 176, Cluj-Napoca

6

Popa Adrian

Grădinița cu Creșă „Kinderiand”

(fosta Grădinița Program Prclungit„Kinderland”) str. A. Densușianu nr. 42, tel. 0264/442364, Cluj-Napoca

7

Bîldea Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Kids” (fosta Grădinița „Happy Kids”)

str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418990, Cluj-Napoca

8

Șurubaru Gheorghe

Grădinița Creștină cu Program Prelungit „Seventh

Haven ”

(fostă Grădinița Creștină „Seven Haven”)

str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

9

Gered Imre

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr. 1 „Csemete”

(fostă Grădinița Reformată nr. 1 „Csemete”) str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

10

Milășan Flavius Lucian

Valentin Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit „ Gina ” (fostă Grădinița „Gina”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Moldovan nr. 39, tel. 0264/431620,

11

Pop Ioan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 (fostă Grădinița „Samariteanul” nr. 1) str. Șiretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

12

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „ Teddy Bear” (fostă

Grădinița „Teddy Bear”) - Cluj-Napoca

str. Constanța nr. 18, tel. 0364/146637, 0264/146637

13

Chifor Lazăr Ovidiu

Grădinița cu Program Prelungit „Bobocel” (fostă Grădinița „Bobocel”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr. 40/3, tel. 0264/596046

14

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit „Biobcc”

(fostă Grădinița „Bethania”)

str. Alvema nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

15

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul

Prich iudeilor ”, C1 uj -Napoca

(fosta Grădinița „Paradisul Prichindeilor”) str. C. Brâncovcanu nr. 22, tel. 0264/441889

16

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Stelian ” (fosta Grădinița „Sfântul Stelian”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004,

17

Mihaiu Ligia

Grădinița cu Program Prelungit „Panda”

(fostă Grădinița „Panda Kindergarden”)

str. Mircea Eliade nr. 30, tel. 0364/419404, Cluj-Napoca

18

;------------------

Popa Irimie Emil

Școala Primară Internațională „Spectrum”

(fosta Grădinița Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351, - Cluj-Napoca

r - ■      ■ ■ ■■

19

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Arykindergarten” (fosta Grădinița „Ary”)

str. D. Comșa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

20

Țăgorean Iuliu Mirel

Grădinița cu Program Prelungit „Patricia” (fostă Grădinița „Patricia”), Cluj-Napoca str. Franz Liszt nr. 18. tel. 0264/533663

21

Horvath Anna

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit „Szent Imre”

(fosta Grădinița Romano-Catolică „Szent Imre”)

Piața Unirii nr. 15-16, tel. 0264/596481, Cluj-Napoca

22

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Zauberland” str. Voltaire nr. 3, 0740/232508, Cluj-Napoca

23

Oniga Gabriel Mihai

Grădinița cu Program Prelungit „ Tainelor”

str. Donath nr. 150/D, 0264/585828, Cluj-N^^^

24

Milășan Flavius Lucian

Valentin Gheorghe

Grădinița   cu   Program Normal „Dischus

* \

Kindcrgurtcn

str. S. Toduță nr. 18, 0374/969229, C1 uj -p ap^>c