Hotărârea nr. 124/2014

Hotărârea 124/2014 - Finanţarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2014, pentru proiecte regionale, majore, acordată în baza Legii 350/2005 şi a Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2014, pentru proiecte regionale, majore, acordată în baza Legii nr. 350/2005 și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2 535 000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru activități nonprofit de interes general ale instituțiilor de cultură, învățământ și ONG-urilor locale - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anna Horvâth, Ligia Mihaiu, Ioan Pop, Irimie Popa și Ioan Bîldea;

Analizând Referatul nr. 84977 din 10.03.2013 al Direcției Comunicare, relații publice și turism, prin care se propune alocarea sumei de 2 535 000 lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru activități nonprofit de interes general ale instituțiilor de cultură, învățământ și ONG-urilor locale, pentru proiecte regionale, majore, conform Anexei;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 603/2013;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 2 535 000 lei de Ia bugetul local pe anul 2014 pentru activități nonprofit de interes general ale instituțiilor dc cultură, învățământ și ONG-urilor locale, pentru proiecte de interes regional, majore, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Comunicare, relații publice și turism.

Nr. 124 din 20 martie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Comunicare, relații publice și turism


Anexă la Hotărârea nr. 124/2014

PROIECTE DE INTERES REGIONAL, MAJOR

Nr. crt.

Numele organizației

Titlul proiectului

Suma alocată 2014

1.

Federația Fabrica de Pensule

Federația Fabrica de Pensule - centru de artă și cultură contemporană (2014)

100 000

2.

Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc

Festivalul Internațional de Film Transilvania - ediția a xin-a

550 000

3.

Teatrul Național „Lucian

Blaga”

întâlnirile Internaționale de la Cluj, ediția a IV-a - Căile libertății

100 000

4.

Asociația Film și Cultură Urbană

Colours of Cluj Festival, ediția a II- a

75 000

5.

Fundația Europeană pentru Cultură Urbană

Festivalul Internațional de Film „Comedy Cluj”, ediția a IV-a

120 000

6.

Asociația Cluj-Napoca 2020 -Capitală Culturală Europeană

Pregătirea candidaturii Cluj-Napoca 2021 - Capitală Europeană a Culturii - O noua etapă

240 000

7.

Federația SHARE Cluj-Napoca

Tineret@Cluj- Napoca 2015: anul de pregătire 2014 pentru Capitală Europeană a Tineretului

300 000

8.

Asociația Ansamblul Folcloric „Mărțișorul”

Festivalul național concurs Dumitru Fărcaș „Taragotul de Aur”

50 000

9.

Asociația Student Plus

TiMAF - Transylvania International Music and Arts Festival, ediția a IV- a, 2014

100 000

10.

Asociația Culturală „Cetatea Alba”

Transilvania Jazz Festival 2014, ediția a VIII- a

55 000

11.

Teatrul Maghiar de Stat Cluj

Festivalul Internațional de Teatru „Interferențe”, ediția a IV- a - Povestiri despre corp

280 000

12.

Asociația Clujul Comoară -Kincses Kolozsvâr Egyesulet

Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a     M Â;

/ /---•< <

/*       -X

\130 000 T \
13.

Filarmonica de Stat „Transilvania”

Toamna Muzicală Clujeană, ediția a 48 -a

110 000

14.

ASC Cluj Raving Society

Festivalul Delahoya 2014 - anul 18

30 000

15.

Opera Maghiară de Stat din

Cluj-Napoca

Zilele „Bânffy Miklos”

50 000

16.

Opera Națională Română

Cluj- Napoca

Opera pentru Cetate - concert liric extraordinar și spectacol AIDA de Giuseppe Verdi (în aer liber)

70 000

17.

Asociația Dialogus

The Big Picnic

50 000

18.

Consorțiul Studenților din România

Transilvania Music Events

75 000

19.

Asociația Fapte

Jazz in the park, ediția a II - a

50 000

TOTAL:

2 535 000