Hotărârea nr. 12/2014

Hotărârea 12/2014 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, 29/2013 şi 537/2013 (repartizarea şi numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie ale grădiniţelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012 (repartizarea și numirea reprezentanților

Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012. nr. 29/2013 și nr. 537/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013 și nr. 537/2013 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 18342/424/16.01.2014 al Direcției Comunicare, relații publice și turism, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013 și nr. 537/2013;

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013 și nr. 537/2013 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

  • - modificarea poziției 5, din lista grădinițelor de stat, prin înlocuirea doamnei consilier Mureșan Anca Angela și numirea domnului consilier Bîldea Ioan;

  • - modificarea poziției 7, din lista grădinițelor particulare, prin înlocuirea doamnei consilier Mureșan Anca Angela și numirea domnului consilier Bîldea Ioan;

Art. II. Anexa astfel modificată face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate și Biroul Relații cu consiliul și

administrație locală.


C\

Președinte de ședință.


Jr. OlăhEmeseXo


Jr. AURONr. 12 din 27 ianuarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă Ia Hotărârea nr. 12/2014


Tabel nominal cu consilierii desemnați în Consiliile de Administrație ale grădinițelor de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca

1. Grădinițe de stat

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Mihaiu Ligia

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13) str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877, Cluj-Napoca

2

Anastase Claudia

Gina

Grădinița cu Program Prelungit ”Degețica” (nr. 53) str. Tâmavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Pop loan

Grădinița cu Program Prelungit ”Universității “Babeș-Bolyai" (nr. 4) str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Chifor Lazăr Ovidiu

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza” (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027, Cluj-Napoca

5

Bîldea loan

Grădinița cu Program Prelungit ”Mica Sirenă” (nr. 64) str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița” str. Alvema nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Rațiu Radu Florin

  • 1. Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava minunată” (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca

  • 2. Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63)

str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

8

Tarcea Dan Ștefan

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2) str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

9

Olah Emese

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72) str. Tazlău nr. 1, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

10

Oniga Gabriel Mihai

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca” (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

11

Tomoș Constantin

loan

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța” (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

12

Constantea Radu

Mihai

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

13

Țăgorean Iuliu Mirel

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi” (nr. 47) str. București nr. 22, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

14

Șurubaru Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor” (nr. 71) str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca    x L 1,

15

Popa Adrian

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor” (nr. 20) * str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

■ A

16

Stoica Doru Mugurel

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor” (nr. 69) str. Oțetului nr. 3, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca       4   . '

1 N

1 /o

17

Popa Irimie Emil

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58)      / y (

’•. *

str. Sighișoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoca

18

Horvath Arma

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrăvioara" (nr. 56) str. Detunata nr. 2, tel. 0264/414453, Cluj-Napoca

20

Florian Ovidiu

Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de soare" (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541, Cluj-Napoca

21

Gered Imre

Grădinița cu Program Prelungit"Micul Prinț" (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

22

Șurubaru Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul veseliei" (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

23

Tomoș Constantin

Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris” (nr. 32) str. Oașului nr. 129, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

24

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" (nr. 52) str. Comeliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădinițe particulare

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Dreoni Giacomo

Grădinița cu Program Prelungit „Helen”

(fosta Grădința „Helen”)

str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Tarcea Dan Ștefan

Grădinița „ Țăndărică’VȘcoala Gimnazială „ELF”

(fosta Grădinița „Țăndărică”)

str. Câmpului nr. 39, tel. 0264/425121, Cluj-Napoca

3

Olah Emese

Grădinița Reformată cu Program Normal între Lacuri (fosta Grădinița Reformată nr. 3 „Bobița”) str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

4

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millennium”

(fosta Grădinița „Millennium”)

str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

5

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională „Sfânta Ana” ( fosta Grădinița

Confesională cu Program Prelungit „Sfânta Ana”) str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

6

Popa Adrian

Grădinița cu Creșă „Kinderland”

(fosta Grădinița Program Prelungit„Kinderland”)

str. A. Densușianu nr. 42, tel. 0264/442364, Cluj-Napoca

7

Bîldea Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Kids” (fosta Grădinița „Happy Kids”)

str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418990, Cluj-Napoca

8

Șurubaru Gheorghe

Grădinița Creștină cu Program Prelungit „Seventh Haven”

(fostă Grădinița Creștină „Seven Haven”)

str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

9

Gered Imre

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr, 1 „Csemete”

(fostă Grădinița Reformată nr. 1 „Csemete”) str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

10

Borza Ioana Sanda

Grădinița cu Program Prelungit „Gina” (fostă Grădinița „Gina”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Moldovan nr. 39, tel. 0264/431620,

11

Pop Ioan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 (fostă Grădinița „Samariteanul” nr. 1)

str. Șiretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

12

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Teddy Bear” (fostă

Grădinița „Teddy Bear”) - Cluj-Napoca

str. Constanța nr. 18, tel. 0364/146637, 0264/146637

13

Chifor Lazăr Ovidiu

Grădinița cu Program Prelungit „Bobocel” (fostă Grădinița „Bobocel”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr. 40/3, tel. 0264/596046

14

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit „Biobee”

(fostă Grădinița „Bethania”)

str. Alvema nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

15

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul

Prichindeilor”, Cluj-Napoca

(fosta Grădinița „Paradisul Prichindeilor”) str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889

16

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Stelian ” (fosta Grădinița „Sfântul Stelian”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004,

17

Mihaiu Ligia

Grădinița cu Program Prelungit „Panda”

(fostă Grădinița „Panda Kindergarden”)

str. Mircea Eliade nr. 30, tel. 0364/419404, Cluj-Napoca

18

Popa Irimie Emil

Școala Primară Internațională „Spectrum”

(fosta Grădinița Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351, - Cluj-Napoca

19

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Arykindergarten”

(fosta Grădinița „Ary”)

str. D. Comșa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

20

Țăgorean Iuliu Mirel

Grădinița cu Program Prelungit „Patricia” (fostă Grădinița „Patricia”), Cluj-Napoca str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663

21

Horvath Anna

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit „Szent Imre”

(fosta Grădinița Romano-Catolică „Szent Imre”)

Piața Unirii nr. 15-16, tel. 0264/596481, Cluj-Napoca

22

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Zauberland” / str. Voltaire nr. 3, 0740/232508, Cluj-Napoca     j r !

?.C’

23

Oniga Gabriel Mihai

Grădinița cu Program Prelungit „ Tainelor”    \

str. Donath nr. 150/D, 0264/585828, Cluj-Napoca

/A . 7 >.£22 X

' 53'

24

Borza Ioana Sanda

Grădinița cu Program Normal „Dischus str. S. Toduță nr. 18, 0374/969229, Cluj-Napoca

L