Proces verbal din 28.04.2009

Ședința din 28 aprilie 2009


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J N A P O C A

P R O C E S V E R B A L

Incheiat azi, 28 aprilie 2009, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza domnul consilier local Irsay Miklos (Lapusan Remus Gabriel vine in sala de la punctul nr. 27).

Secretarul municipiului supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta supune atentiei consilierilor locali urmatorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru biserica penticostala, D+P+1E, str. Henri Barbusse nr. 63-67; beneficiara: Biserica Penticostala nr. 13.

 • 2. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru locuinte colective, S+D+P+3E, Calea Turzii nr. 133-str. Bradutului; beneficiar: Zah Florin.

 • 3. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru hala prestari servicii, Calea Baciului f.nr.; beneficiar: Mesesan Cornel.

 • 4. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru doua cladiri P+E, sedii firme, str. Taietura Turcului nr. 47-parc industrial Tetarom 1; beneficiare: S.C. Plus S.R.L. si S.C. Data S.R.L.

 • 5. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru parking, D+P+2E+terasa, str. Gheorghe Dima-str. Pasteur; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

 • 6. Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru doua locuinte unifamiliale cuplate, D+P+E, str. Cezar Petrescu f.nr.; beneficiar: Vacaras Vitale.

 • 7. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 8. Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

 • 9. Proiect de hotarare privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitatia deschisa privind delegarea, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de salubrizare.

 • 10. Proiect de hotarare privind incetarea concesiunii, prin renuntare, asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Piezisa nr. 28.

 • 11. Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent ap. nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ciresilor nr. 53, inscris in C.F. nr. 140320, cu nr. Topo 1027/ 1/ 9.

 • 12. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, a terenului in suprafata de 1925 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 87, in favoarea Parohiei Nasterea Maicii Domnului Someseni, Cluj-Napoca.

 • 13. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, in vederea extinderii locuintei, a terenului in suprafata de 65 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Petrovici nr. 13.

 • 14. Proiect de hotarare privind sistarea starii de indiviziune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Hateg nr. 26.

 • 15. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand solicitantii declarati eligibili pentru acordarea subventiei prevazute in Programul national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personala.

 • 16. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 618/2004 (atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat).

 • 17. Proiect de hotarare privind extinderea ap. 22, din str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 32, cu suprafata de 13,05 mp., reprezentand camera de locuit si suprafetele aferente din dependinte, in favoarea d-lui Rapolti Laszlo.

 • 18. Proiect de hotarare privind extinderea ap. nr. 5 din str. Tipografiei nr. 21, cu suprafata de 32,14 m.p., in favoarea d-nei Berki Ileana.

 • 19. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 322/ 25.04.2005, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15.

 • 20. Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

 • 21. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 315/ 24.03.2005, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8.

 • 22. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 254/ 18.02.2002, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Hasdeu nr. 4.

 • 23. Proiect de hotarare privind transcrierea Contractului de inchiriere nr. 1769/ 1999, de pe Dr. Morea Ioana si Dr. Decean Liana, pe Dr. Robotin Adriana si Dr. Decean Liana.

 • 24. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii la infiintarea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj, a insusirii actului constitutiv si a statutului acestei asociatii.

 • 25. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii minime ce poate fi ofertata in cadrul procedurilor de selectie de oferte pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie de terasa alimentatie publica amplasate in zonele pietonale nou edificate de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 26. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 74/ 2009 (aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2009).

 • 27. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 799.933 lei, de la bugetul pe anul 2009 al Directiei de Asistenta Sociala, pentru acordarea de subventii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/ 1998.

 • 28. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Imbunatatirea livrarii serviciilor publice in Centrul de Informare pentru Cetateni, pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, axa prioritara 2. Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciului public, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.

 • 29. Proiect de hotarare privind vanzarea unor spatii cu alta destinatie in baza Legii nr. 550/ 2002.

 • 30. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 407/ 2005 (vanzarea unor spatii cu alta destinatie, in baza Legii nr. 550/ 2002).

 • 31. Proiect de hotarare privind aprobarea etapelor si termenelor ce se impun in scopul derularii proiectelor de realizare de locuinte in zona Borhanci Cluj-Napoca.

 • 32. Proiect de hotarare privind stabilirea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta proprietatea municipiului.

 • 33. Proiect de hotarare privind aprobarea programului local multianual aferent obiectivelor de investitii in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca.

 • 34. Proiect de hotarare privind aprobarea semnarii Actului aditional nr. 2 la contractul incheiat in baza Hotararii nr. 35/2003, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 345/2007.

 • 35. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.020.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 in vederea sustinerii activitatilor institutiilor culturale si ONG -urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 36. Diverse.

Dl. primar retrage punctului 24 si propune discutarea lui in sedinta ordinara din 12 mai 2009.

Dl. cons. Florea anunta ca la punctul 20 de pe ordinea de zi nu va participa la vot.

Se supune la vot ordinea de zi cu modificarile aferente si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru biserica penticostala, D+P+1E, str. Henri Barbusse nr. 63-67; beneficiara: Biserica Penticostala nr. 13.

Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru locuinte colective, S+D+P+3E, Calea Turzii nr. 133-str. Bradutului; beneficiar: Zah Florin.

Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru hala prestari servicii, Calea Baciului f.nr.; beneficiar: Mesesan Cornel.

Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru doua cladiri P+E, sedii firme, str. Taietura Turcului nr. 47-parc industrial Tetarom 1; beneficiare: S.C. Plus S.R.L. si S.C. Data S.R.L.

Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru parking, D+P+2E+terasa, str. Gheorghe Dima-str. Pasteur; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru doua locuinte unifamiliale cuplate, D+P+E, str. Cezar Petrescu f.nr.; beneficiar: Vacaras Vitale.

Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III aviz favorabil cu urmatorul amendament: la ultimul subpunct, la SC SOCLU SRL, se va tine cont de aliniamentul cladirilor existente pe strada Observator.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism. Comisia III aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitatia deschisa privind delegarea, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de salubrizare.

Dl. primar subliniaza faptul ca ar fi dorit ca in sala sa fie prezent si domnul consilier Lapusan pentru a spune care este situatia legata de plangerea prealabila; arata ca s-au trimis informarile dupa ce s-a ascultat banda si este vorba de pretul cu TVA, acest lucru fiind votat; isi exprima regretul pentru eroarea produsa; legat de proiectul prezentat, s-a dat posibilitatea fiecarui partid sa-si numeasca un reprezentant in Comisia principala si un membru de rezerva.

Comisia II aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan arata ca a fost informat de acest lucru, regreta faptul ca domnul Lapusan intarzie, dar este convins ca va accepta explicatiile daca e vorba de eroarea materiala care s-a strecurat.

Dl. primar cere scuze pentru eroarea materiala care s-a produs.

Se fac propunerile pentru desemnarea membrilor Comisiei: PD-L propune ca membru pe domnul Petru Pantea si pe domnul Constantin Tomos ca membru de rezerva, PSD propune ca membru pe domnul Remus Lapusan si pe doamna Claudia Anastase ca membru de rezerva, UDMR propune ca membru pe domnul Somogyi Gyula si pe domnul Csoma Botond ca membru de rezerva, iar PNL propune ca membru pe domnul Chira Manuel si pe domnul Peter Teofil Claudiu ca membru de rezerva.

Se supune la vot proiectul astfel completat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind incetarea concesiunii, prin renuntare, asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Piezisa nr. 28.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent ap. nr. 2, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Ciresilor nr. 53, inscris in C.F. nr. 140320, cu nr. Topo 1027/ 1/ 9.

Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil, cu o taxa de concesiune de 1400 lei/mp. pe toata perioada de concesiune. Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, a terenului in suprafata de 1925 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 87, in favoarea Parohiei Nasterea Maicii Domnului Someseni, Cluj-Napoca.

Dl. primar arata ca este vorba de o locatie in apropierea Parohiei Nasterea Maicii Domnului din Someseni si, printr-o adresa a Mitropoliei, solicita acest teren pentru a construi, din fonduri proprii, un Centru de Diagnostic si Asistenta Medicala Ambulatorie, Centru de Primire-Cazare pentru bolnavi.

Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil cu o taxa de concesiune de 330 lei/mp. pe o perioada de 49 ani.

Dl. cons. Pantea afirma ca e suma minima prevazuta.

Dl. cons. Pop sugereaza sa se gaseasca o forma legala de a se acorda in folosinta gratuita, avand in vedere obiectivul mentionat.

Dl. primar sa se mentioneze, numai pentru Centrul de Diagnostic si Asistenta Medicala Ambulatorie.

Se supune la vot amendamentul domnului Pop Ioan si se obtin 18 voturi pentru, doua voturi impotriva si cinci abtineri.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, in vederea extinderii locuintei, a terenului in suprafata de 65 m.p., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Petrovici nr. 13.

Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil, si propune o taxa de concesiune de 2500 lei/mp.

Se supune la vot propunerea Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind sistarea starii de indiviziune asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Hateg nr. 26.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand solicitantii declarati eligibili pentru acordarea subventiei prevazute in Programul national de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personala.

Comisia I aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 618/2004 (atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat). Comisia V aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind extinderea ap. 22, din str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 32, cu suprafata de 13,05 mp., reprezentand camera de locuit si suprafetele aferente din dependinte, in favoarea d-lui Rapolti Laszlo.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind extinderea ap. nr. 5 din str. Tipografiei nr. 21, cu suprafata de 32,14 m.p., in favoarea d-nei Berki Ileana.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 322/ 25.04.2005, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15.

Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Comisia II aviz favorabil. Presedintele de sedinta arata ca la pozitia 3 lipseste suma.

Dl. Daniel Campean sef Birou spatii cu alta destinatie precizeaza ca suma este de 1380 lei.

Se supune la vot proiectul si se obtin 25 de voturi pentru (domnii consilieri Horea Florea si Adrian Popa nu au participat la vot).

Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 315/ 24.03.2005, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8.

Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 254/ 18.02.2002, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Hasdeu nr. 4.

Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi solicita sa fie trecuta in hotarare si suprafata de 170 mp.

Se supune la vot amendamentul domnului Somogyi si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind transcrierea Contractului de inchiriere nr. 1769/ 1999, de pe Dr. Morea Ioana si Dr. Decean Liana, pe Dr. Robotin Adriana si Dr. Decean Liana.

Comisia II aviz favorabil.

Dna. cons. Anastase solicita sa se preia din referat suprafata spatiului si sa se treaca in hotarare.

Dl. cons. Laszlo viceprimar arata ca in data de 7 mai la ora 14 va fi o intalnire cu toti medicii care-si desfasoara activitatea in spatiile din proprietatea consiliului local, pentru a se discuta problema vanzarii acestor cabinete si cand se vor fi prezentate noile evaluari.

Se supune la vot amendamentul doamnei Anastase si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea participarii la infiintarea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj, a insusirii actului constitutiv si a statutului acestei asociatii.

Retras.

Proiect de hotarare privind aprobarea valorii minime ce poate fi ofertata in cadrul procedurilor de selectie de oferte pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie de terasa alimentatie publica amplasate in zonele pietonale nou edificate de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 74/ 2009 (aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2009).

Comisia I aviz favorabil.

Dl. cons. Pantea considera ca nu trebuia specificata suma in anexa, pentru ca cele patru strazi care fac obiectul acestui proiect se integreaza in suma de 1.800.000 lei pentru care Consiliul local a luat hotararea corespunzatoare in 27 ianuarie 2009.

Dna. cons. Anastase propune ca in spatiul liber propuneri 2009 taxa speciala, sa fie mentionat un element de referinta ne incadram in suma stabilita initial prin hotararea de Consiliu.

Se supune la vot amendamentul doamnei Anastase si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 799.933 lei, de la bugetul pe anul 2009 al Directiei de Asistenta Sociala, pentru acordarea de subventii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/ 1998.

Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi sustine ca in municipiul Cluj-Napoca mai sunt fundatii care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 34, pe motiv ca nu au acreditare, au licenta, dar au uitat sa faca demersurile pentru acreditarea care se da pe termen de 3 ani; mentioneaza ca la una dintre fundatii, desi n-a primit sprijin, a primit un telefon prin care i se solicita sa primeasca trei persoane care provin de la Casa de Copii.

Dl. cons. Sandu sugereaza sa dea detalii, deoarece dl. cons. Somogyi nu a participat la sedinta comisiei.

Dl. cons. Somogyi a dorit sa arate ca desi nu a primit niciun leu, li se cere sa primeasca persoane de la Casa de Copii; arata ca au licenta, au avut acreditare, dar nu au mai primit-o in timpul necesar si nu le-a fost primit dosarul.

Dl. cons. Laszlo arata ca era un termen limita pentru primirea dosarului si se intreaba daca nu sunt acreditati, cum sa li se primeasca dosarul.

Dl. cons. Molnos sustine ca Legea nr. 34 prevede termenul de 30 octombrie termenul de predare a dosarului, iar principala cerinta este acreditarea; arata ca sunt trei sau patru fundatii care nu au rezolvat inca acreditarea.

Dl. cons. Lapusan a facut parte din Comisie si marturiseste ca membrii acesteia au colaborat in buna intelegere, au fost invitati cei care au avut probleme, li s-au prelungit termenele pentru obtinerea acreditarii; solicita sa fie trecuti ca initiatori si consilierii locali.

Se supune la vot amendamentul domnului Lapusan si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Imbunatatirea livrarii serviciilor publice in Centrul de Informare pentru Cetateni, pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, axa prioritara 2. Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciului public, cu accentul pus pe procesul de descentralizare.

Comisia VI aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind vanzarea unor spatii cu alta destinatie in baza Legii nr. 550/ 2002.

Comisia II aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 407/ 2005 (vanzarea unor spatii cu alta destinatie, in baza Legii nr. 550/ 2002).

Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea etapelor si termenelor ce se impun in scopul derularii proiectelor de realizare de locuinte in zona Borhanci Cluj-Napoca.

Comisia II aviz favorabil.

Presedintele de sedinta cu mentiunea ca aici este o plangere prealabila pe care o vom discuta la punctul Diverse.

Dl. cons. Lapusan cunoaste problema si intreaba daca cei de la CASAROM au venit la discutii.

Presedintele de sedinta arata ca au avut termen de o luna pentru a obtine autorizatia de construire, lucru pe care nu l-au facut si in proiectul prezentat se aplica masurile dispuse prin hotararea Consiliului local anterioara, respectiv, reducerea din suprafata concesionata cu 11 hectare si impunerea unor termene clare pentru faza II. Dna. cons. Anastase arata ca au depus astazi o adresa la primarie.

Presedintele de sedinta precizeaza ca a anuntat ca se va discuta la diverse plangerea prealabila depusa de CASAROM.

Dna. cons. Anastase considera corect sa se discute plangerea prealabila la acest punct, pentru a se clarifica situatia.

Presedintele de sedinta da citire adresei de la punctul nr. 7 din mapa presedintelui.

Dl. primar arata ca la vremea respectiva, CASAROM a cerut si a obtinut de la Consiliul local termene pentru introducerea P.U.Z. si obtinerea autorizatiei pentru suprafata de 11 hectare.

Dna. cons. Anastase intreaba daca exista un temei juridic pentru acea solicitare.

Presedintele de sedinta arata ca s-a analizat in Comisia juridica solicitarea cu mentiunea ca P.U.D.-ul aprobat in 2007 este pentru suprafata de 11 hectare si considera ca este normal ca acolo unde se construieste, sa existe drumuri, parcuri si spatii verzi.

Dl. cons. Vuscan considera necesar sa se voteze proiectul, fiind o situatie veche din 1997 si este identic si pentru cealalta parte de teren.

Presedintele de sedinta arata ca la discutii au fost intrebati daca pentru partea ramasa au surse de finantare, dar raspunsul nu a fost unul clar.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind stabilirea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta proprietatea municipiului.

Comisia II aviz favorabil. Comisia I aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi propune urmatoarele amendamente: la pozitia 16 sa se imparta in doua categorii, sa ramana la pretul de 27,83 lei/mp. pentru cofetarie, ceainarie si patiserie si sa se faca o rubrica noua cu un pret de 45 lei/mp., pentru covrigarie, gogoserie si placintarie, deoarece considera ca rentabilitatea acestora este mult mai mare.

Se supune la vot amendamentul domnului Somogyi si se obtin doua voturi pentru, 22 de voturi impotriva si doua abtineri (amendamentul nu a trecut).

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea programului local multianual aferent obiectivelor de investitii in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca.

Dl. primar arata ca ceea ce se va aproba astazi punctul 1 va fi citit 88, pana la nr. 87 a fost aprobat in sedinta anterioara.

Comisia I aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea semnarii Actului aditional nr. 2 la contractul incheiat in baza Hotararii nr. 35/2003, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 345/2007.

Comisia II aviz favorabil.

Comisia I aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 1.020.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 in vederea sustinerii activitatilor institutiilor culturale si ONG -urilor locale, conform anexei, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. primar multumeste comisiei pentru activitatea depusa la elaborarea acestui proiect.

Domnii consilieri Csoma Botond si Laszlo Attila anunta ca nu vor participa la vot.

Dl. cons. Vuscan domnilor colegi, incepand din acest mandat fac parte din aceasta comisie si particip pentru prima data la alocarile de suma de care discutam astazi, dupa aceste intalniri repetate am o mare dezamagire, marea mea dezamagire vine poate si din faptul ca foarte multe, foarte multe ONG -uri, foarte multe actiuni culturale, foarte multe demersuri artistice raman nesustinute intr-un Cluj universitar si intr-un Cluj cultural cum ne place noua sa spunem, deci alocarea pe care au dat-o in acest an, suma pe care am prevazut-o in acest an pentru aceasta destinatie mi se pare cel putin ridicola; si nemultumirea si dezamagirea mea vine din pozitia unor colegi care nu stiu, privesc oarecum, zic eu, cu superficialitate faptul ca unele organizatii si actiuni primesc sume de bani, iar altele nu; eu n-am fost obisnuit ca la intalnirile noastre, indiferent de ce s-ar fi impartit, sa vin cu liste si cu pretentii absolut obiective; cred ca pentru a depasi acest moment care nu cred ca ne onoreaza, ar trebui sa luam niste masuri in perioada urmatoare; in primul rand asa cum alti colegi de-ai mei, profesori de la Arte Plastice si de la universitati, m-au sunat si si-au manifestat dezamagirea fata de hotararea care am luat-o la Cluj, un profesor de la Arte de sculptura, imi spunea ca in judetele limitrofe Primariile dau pentru actiunile culturale, pe care le desfasoara semenii lor, sume de ordinul miliardelor, in bani vechi, asa noi n-am fost instare sa le dam nimic in acest moment, sigur 10 miliarde cati avem, din care patru miliarde dam la TIF, mi se pare o suma absolut derizorie si de aceea s-a creat si aceasta stare de tensiune, ba mai mult, exista niste reglementari, si aici ii dau dreptate lui Lay care, sigur, el isi sustine punctul de vedere si de data asta el a venit cu 18% pentru actiunile colegilor maghiari; sigur, partial am fost de acord, dar nu putem fi de acord cu celelalte solicitari sa nu fie sustinute inclusiv de la colegii nostri de etnie maghiara, pentru ca TIF-ul nu face selectii la intrare intre romani si unguri, Uniunea Scriitorilor, la fel sunt si scriitori, si romani, unde am acordat sume, ori a aplica 18% asa, matematic, nu mi se pare foarte colegial; si revenind, cred ca si trebuie sa-i dau dreptate lui Lay, trebuie sa revenim la regula si ordine in depunerea proiectelor; in executiv, in departamentul sau directia care se ocupa cu aceste proiecte trebuie sa nu mai primeasca niciun proiect incomplet, niciun proiect nu mai trebuie sa apara spre aprobarea noastra care nu are o fundamentare conform unui proiect de hotarare si Regulamentului pe care l-am aprobat, si de aceea trebuie sa ne gandim la aceste aspecte, inclusiv la marirea sumei, la rectificarea bugetara, sa acordam si altor societati macar o suma infima ce n-am reusit sa o acordam alta data.

Dl. cons. Lapusan cunoaste faptul ca in anii trecuti s-au alocat sume pentru diferite activitati destul de consistente; sugereaza sa se aloce o suma si pentru SMURD, care are o aniversare in acest an si asteapta oaspeti din strainatate, sa se gaseasca o solutie de a ajuta; solicita sa se sustina alternativ unele fundatii in anul viitor.

Dl. primar arata ca bugetul este identic cu cel din anul trecut, incepand cu anul 2004 el a crescut gradual; precizeaza ca intr-o viitoare sedinta vor fi alocate sume pentru Clinica de Pediatrie si SMURD.

Dna. cons. Cataniciu stimati colegi, daca tot discutam de o lipsa destul de mare de bani pentru a ajuta astfel de fundatii, nu stiu daca putem vota un amendament, la ce m-am gandit eu sau putem da un vot de principiu pentru un viitor proiect, probabil din partea tuturor consilierilor locali, eu v-as propune sa renuntam la jumatate din indemnizatia pe care fiecare o primeste, nu este o suma foarte mare si nu cred ca noi traim; ma uit la majoritatea persoanelor, si cel putin le cunosc sau asa-mi imaginez ca ma rog, cunosc sau asa imi imaginez ca ma rog; cunosc situatia financiara a fiecaruia si 50% din indemnizatia pe care o luam ar reprezenta aproximativ 100 milioane lei pe luna, milioane de lei vechi, ori pana la sfarsitul mandatului fiecarui consilier, daca vom vota ca astfel de suma sa intre intr-un fond al nostru al consilierilor locali de care sa dispunem de cate ori, o parte in nevoia comunitatii noastre ar fi un lucru extraordinar, mai ales ca suntem in situatie de criza si daca tot cerem tuturor sa stangem cureaua, de ce nu incepem cu noi si sa incercam sa-i ajutam pe cei care au efectiv nevoie, pentru ca nu cred, repet nu cred, ca cineva de la aceasta masa se afla in Consiliul local pentru banii pe care-i primim ca indemnizatie.

Dl. cons. Molnos sustine ca nicaieri in tara nu s-au dat la asociatii si fundatii atatia bani cat s-au dat la Cluj-Napoca; arata ca in acest an cultura, invatamantul si institutiile culturale au primit mult mai putini bani, dar au incercat sa imparta echitabil; face referire la unele proiecte care le-au primit si nu are nicio legatura cu Legea 350 (... se termina banda) ...; arata ca nimeni nu stie cum functioneaza Comisia mixta care se ocupa cu alocarea sumelor nerambursabile; spera ca, la urmatoarea rectificare de buget, cultura si invatamantul sa mai primeasca fonduri; isi manifesta regretul ca, in acest an, nu au putut fi alocate fonduri pentru evenimentele, serbarile organizate de catre scoli la sfarsitul anului scolar, spre deosebire de ceilalti ani; mentioneaza ca, anul acesta, sau distribuit scolilor aproximativ 2.200-2.300 de bilete la cele doua teatre din oras si la opera; aminteste si de proiectul Cartea elevului; isi manifesta dorinta ca bugetul de anul viitor sa tina cont si de nevoile copiilor, ale invatamantului si ale culturii, fara de care nu putem ajunge nicaieri.

Dl. cons. Pop nu este de acord cu propunerea doamnei consilier Cataniciu; considera ca o masura administrativa nu il poate obliga sa ajute, sa faca acte de binefacere; in schimb, arata ca este dispus sa renunte la intreaga indemnizatie pentru o luna, in favoarea unui proiect anume; eu nu am castiguri liberale, ca dumneavoastra si ca altii.

D-na cons. Cataniciu as dori sa-mi permiteti sa intervin; daca eu am castiguri liberale, este problema mea, pentru ca am o profesie liberala si lucrez; banuiesc ca dumneavoastra nu traiti din acesti bani; eu am facut o propunere, deci, nu este... s-ar putea ca propunerea sa fie si probabil ca va fi urmata de un proiect; am cerut un vot de principiu; deja, vad ca va manifestati, nu este nicio problema; probabil ca vom fi mai multi consilieri care vom incerca sa initiem un astfel de proiect si se va vota, nu este o obligatie, doamne fereste; probabil va deveni obligatie daca va deveni hotarare de consiliu local; deci, daca tot ne batem pe niste fonduri, ca sa dam la niste fundatii, care sunt ale unora sau altora, de ce sa nu contribuim si cu banii nostri si daca tot e situatie de criza; deci, nu este nicio problema, nu este o obligatie si nu cred ca trebuie sa polemizam pe aceasta situatie, mai mult decat ati facut-o.

Dl. cons. Pop doreste sa stie daca, legal, poate fi luata o astfel de masura administrativa.

Presedintele de sedinta arata ca a fost retinuta propunerea doamnei consilier Cataniciu, urmand a fi discutata in urmatoarea sedinta de consiliu local.

Dl. cons. Peter subliniaza nivelul scazut de finantare a proiectelor culturale; de asemenea, crede ca solutia propusa de doamna consilier Cataniciu nu este una fiabila; considera ca, incepand cu anul viitor, ar trebui alocate mai multe fonduri pentru proiectele culturale, fonduri cel putin egale cu cele alocate pentru sport. D-na cons. Cataniciu as dori sa-mi permiteti sa intevin, cred ca s-a interpretat gresit intentia mea; vad ce inseamna sa fii nevoit sa scoti niste bani din buzunar si ce reactii pot sa vina din partea unor oameni care pot sa-si permita sa scoata acesti bani; banii n-ar fi nesemnificativi, pentru ca ne luptam aici pentru sume de 30 de milioane si de 50 de milioane, pe care sa le dam la o scoala sau pe care sa le dam la o fundatie sau la un

O.N.G., pentru ca acestia sunt banii pe care ii impartim la majoritatea fundatiilor si O.N.G.-urilor, 50 de milioane, 30 de milioane, am ajuns sa ne batem pe asfel de sume; deci, nu mi s-a parut exagerat sa scoatem doua-trei milioane din buzunar; daca doriti, putem sa... puteti sa veniti fiecare cu proiectul dumneavoastra, sa spuneti ca este prea mult, sa dam 10%, sa dam 20%, dar, ca sa vedeti ce reactii pot sa nasca astfel de propuneri, cand suntem nevoiti sa scoatem un milion, doua din buzunar, pentru cei din jurul nostru.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate (domnii consilieri Csoma Botond si Laszlo Attila nu participa la vot).

Dl. cons. Lapusan precizeaza ca domnul Eugen Pop, fost consilier local, doreste sa ia cuvantul.

Se supune la vot acordarea cuvantului domnului Eugen Pop si se obtine unanimitate.

Dl. Eugen Pop contesta modalitatea de alocare a sumelor pentru fundatii, unele dintre acestea fiind avantajate in detrimentul celorlalte; deplange faptul ca mai multe festivaluri de renume national si international nu mai pot fi organizate; ar fi dorit organizarea unei dezbateri publice in legatura cu acest proiect.

Diverse.

Dl. cons. Chira in ceea ce priveste problema Liceului de Muzica Sigismund Toduta, considera ca solutia propusa nu este buna pentru liceu; este de parere ca mutarea liceului si, implicit, a sute de elevi, este cauzata de catre Inspectoratul Scolar, care ar fi promis niste posturi anumitor persoane.

Dl. primar promite ca va solicita noului inpector scolar sa verifice activitatea fostului inspector scolar; precizeaza ca, din punctul de vedere al consiliului local, nu a existat alta solutie, alt amplasament.

Dl. cons. Chira este de parere ca primaria si consiliul local nu au nicio vina si considera ca nu ar trebui sa se amestece in aceasta problema, care apartine Inspectoratului Scolar.

Mapa presedintelui de sedinta:

 • 1. Informarea nr. 71.817/305/3.04.2009 a Serviciului relatii cu consiliul, privind modul de indeplinire a hotararilor consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate in perioada 1 iulie 31 decembrie 2008. Informarea a fost luata la cunostinta.

 • 2. Informarea Biroului solicitari locuinte, Plangerea prealabila inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 29.199/10.02.2009 prin care solicita revocarea Hotararii nr. 41/2009 si analizarea acesteia de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, Cererea de staruinta in solutionarea Plangerii Prealabile a doamnei Mitu Angela prin Cabinet avocat Ionel Marc, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 67.748/3, in 30 martie 2009. Informarea si toate actele mai sus mentionate (anexate acesteia) a fost luata la cunostinta. Se supune la vot propunerea Comisiei II, de a se mentine hotararile adoptate, pentru care a fost solicitata revocarea si se obtine unanimitate.

 • 3. Adresa parintilor elevilor Scolii David Prodan, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 76.954/3, in 9 aprilie 2009, prin care acestia protesteaza impotriva deciziei de comasare prin absorbtie a Scolii David Prodan de catre Grupul Scolar de Material Rulant Unirea. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei IV si Directiei patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii.

Dl. primar arata ca, atat Inspectoratul Scolar, cat si Liceul de Muzica Sigismund Toduta si primaria au negociat cu Biserica Franciscana; spatiile fiind inadecvate, nu s-a mai putut ramane acolo; informeaza ca cei de la Liceul de Muzica nu au fost multumiti de faptul ca noua locatie nu se afla in zona centrala, precizand ca aceasta este o solutie temporara, pana la construirea, in urmatorii ani, a acelui Campus Muzical.

 • 4. Adresa nr. 28/10.04.2009 a Cabinetului avocatului Iancu Laurentiu Florin, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 81.131/2, in 16 aprilie 2009, prin care se considera ca nelegala si netemeinica Hotararea nr. 38/2007 privind aprobarea noului Regulament de functionare a cimitirelor administrative de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei II.

 • 5. Adresa nr. 029980/15.04.2009 a Clubului de Cicloturism Napoca, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 80.324/3, in 15 aprilie 2009, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 124/2009 privind aprobarea P.U.Z., str. George Cosbuc Splaiul Independentei str. Uzinei Electrice; beneficiari: Consiliul Judetean Cluj si Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei III.

 • 6. Plangerea prealabila a domnilor Lapusan Remus Gabriel si Vuscan Gheorghe, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 84.409/44, in 23 aprilie 2009, prin care se solicita modificarea partiala a Hotararii nr. 152/2009 privind aprobarea Caietului de Sarcini, Fisei de rate a achizitiei si a Contractului de concesiune, in vederea delegarii, prin concesiune, a gestiunii serviciului public de salubrizare menajera din municipiul Cluj-Napoca. Plangerea prealabila a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei II.

Presedintele de sedinta solicita verificarea numarului hotararii, deoarece acesta nu este trecut corect in plangerea prealabila.

Dl. primar arata ca domnul consilier Vuscan a prezentat pozitia celor doi consilieri, consiliul local luand act de aceasta; inca o data, repet, e cu tot cu T.V.A.

Presedintele de sedinta intreaba pe semnatari daca isi vor mai mentine plangerea prealabila, in urma discutiilor si clarificarilor; este imputernicit executivul sa raspunda acestei solicitari.

 • 7. Adresa nr. 28/23.04.2009 a Societatii pentru Dezvoltarea Constructiei de locuinte CASAROM Cluj-Napoca S.A., inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 88.151/45, in 28 aprilie 2009, prin care se fac propuneri de modificare a proiectului nr. 31 de pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din 28.04.2009. Adresa a fost luata la cunostinta.

 • 8. Adresa Comitetului de parinti al Scolii David Prodan din Cluj-Napoca. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei IV.

 • 9. Adresa nr. 1001/17.04.2009 a S.C. INTELLISERV S.R.L., inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 82.848/2, in 21 aprilie 2009, prin care se solicita revocarea Hotararii nr. 130/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizarea si desfasurarea activitatii de publicitate in municipiul Cluj-Napoca. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei IV.

 • 10. Adresa nr. 468/23.04.2009 a Colegiului Tehnic Napoca, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 84.865/3, in 23 aprilie 2009, prin care se solicita revocarea Hotararii nr. 181/2009 privind transmiterea unor imobile constructii si teren din administrarea Colegiului Scolar Napoca in administrarea Liceului cu program Sportiv. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei IV.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta,

Jr. Radu-Marin Moisin

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure

Biroul mass-media