Proces verbal din 27.01.2009

Ședința din 27 ianuarie 2009


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Incheiat azi, 27 ianuarie 2009, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza domnul consilier local Chira Manuel (acesta isi face prezenta dupa aprobarea punctului 28 de pe ordinea de zi).

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate. Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 414/2008 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009).

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru parking suprateran D+P+3E+terasa, str. Fabricii nr. 4 -Fabricii de Zahar nr. 5, beneficiar: municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru parking suprateran etajat, str. Baisoara nr. 1-3, beneficiar: municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru hala parter, Calea Someseni - corelare cu P.U.Z. Selgros, beneficiar: Sancraian Ioan.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru casa de vacanta P+M, str. Fagetului nr. 9, beneficiara: Tantau Maria.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru construire trei case de locuit D+P+2E cu doua apartamente, str. Cezar Baltag nr. 25,26,27, beneficiari: Chis Ioan, Palfi Cristian si Avram Adrian.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru patru case familiale cuplate cate doua D+P+E+etaj doi retras, str. Mihai Romanu fn., beneficiar: Avram Cosmin Bogdan.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru doua case de vacanta P+E, str. Fagetului fn., beneficiar: Moale Gheorghe.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru patru cladiri de locuinte cuplate P+E, str. Fagetului - Str. Haller Karoly, beneficiara: Buciuman Maria.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru locuinta colectiva mica P+2E, str. Oasului fn., beneficiara: SC DIAMOND SHINE SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru locuinte insiruite P+E+ etaj doi retras zona Tudor Arghezi Est, beneficiara: SC PROMOCIEONES ALBACASSER SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru locuinte unifamiliale P+E, str. Odobesti nr. 28-28E, beneficiar: Podina Emil.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z., pentru centru de afaceri, sedii firme, dotari si locuinte, str. Ploiesti -str. Somesului, beneficiar: SC IMO INVEST SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru locuinte familiale in regim izolat, cuplat si insiruit P+E, zona Borhanci, beneficiari: Ilea Ardelean si Popa Ioan.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru ansamblu cu functiuni mixte; locuire, servicii, birouri, comert, str. Somesului nr. 14 - str. Constanta nr. 30-34 beneficiara: SC DOOTZ DEVELOPMENT SRL.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, in vederea extinderii locuintei, a terenului in suprafata de 44 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dimitrie Cantemir nr. 13.

Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, in vederea extinderii locuintei, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor fn. rezultat in urma dezmembrarii parcelei cu nr. topo 19505/6, 19506, in vederea extinderii constructiei cu o structura tip cadre de beton armat.

Proiect de hotarare privind plata cheltuielilor de judecata, a cheltuielilor de executare si a penalitatilor de intarziere catre SC NERVIA CENTER SRL.

Proiect de hotarare privind plata cheltuielilor de judecata, a cheltuielilor de executare, a cheltuielilor de intretinere, a penalitatilor de intarziere si a fondului de rulment catre Asociatia de Proprietari Grigore Alexandrescu nr. 7.

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 407/2008 (numirea membrilor juriului si aprobarea cuantumului premiilor care urmeaza sa fie Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Hasdeu nr. 2.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de


acordate la


concursul


de solutii „Actualizarea Planului


asociere


asociere


asociere


nr.


nr.


nr.


situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 3.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de asociere situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 125.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de asociere municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 43.


nr.


235/2001,


222/2001,


336/2006,


253/2002,


pentru spatiul


pentru spatiul


pentru spatiul


pentru spatiul


cu


cu


cu


cu


alta


alta


alta


alta


destinatie,


destinatie,


destinatie,


destinatie,


pentru spatiul cu alta destinatie, situat in


Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 316/2005, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 14.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 311/2004, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17.

Proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16 subsol.

Proiect de hotarare privind atribuirea, in regim de comodat, a doua apartamente, situate in ansamblul de locuinte „Timisului, Blajului, Rodnei” gradinitei „Neghinita”.

Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cosminului nr. 59 si aprobarea sistarii starii de indiviziune asupra terenului.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 297/2008 (Regulament privind imobilizarea/blocarea rotilor autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public si privat de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Proiect de hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala de apa in anul 2009.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului suprateran Aleea Baisoara nr. 1-3, municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului suprateran str. Fabricii nr. 4 - str. Fabricii de zahar nr. 5, municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Gradinita Mica Sirena, str. Alexandru Vlahuta nr. 59, municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotarare privind

Gradinita Poienita”.

Proiect de hotarare privind Gradinita Dumbravioara”.

Proiect de hotarare privind


de investitii „Parking


de investitii „Parking


de


investitii


„Mansardare


aprobarea


aprobarea


aprobarea


indicatorilor


indicatorilor


indicatorilor


tehnico-economici


tehnico-economici


tehnico-economici


Gradinita Dumbrava Minunata”.

Proiect de hotarare privind aprobarea

Gradinita Buburuza (nr. 73) str. Cioplea fn., municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici


indicatorilor


tehnico-economici


ai


ai


ai


ai


ai


obiectivului


obiectivului


obiectivului


obiectivului


obiectivului


de


de


de


de


de


investitii


investitii


investitii


investitii


investitii


„Mansardare


„Mansardare


„Mansardare


„Mansardare


„Mansardare


Gradinita Albinuta (nr. 63) str. G. Alexandrescu nr. 27, municipiul Cluj-Napoca”.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare si amenajare Sala de sticla si Ghiseul unic la Primaria municipiului Cluj-Napoca”.

Proiect de hotarare privind acordarea „Diplomei de aur si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, din bugetul local, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta”.

Proiect de hotarare privind acordarea unei diplome si a unui premiu in suma neta de 2000 lei, de la bugetul local, persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. O. Goga nr. 12, ap. 1B, d-nei FIDEUAN ILEANA.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 296/2008 (modificarea si completarea criteriilor de punctaj in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ de stat)

Diverse.

Dl. primar - saluta prezenta membrilor Consiliului local si cere permisiunea sa transmita din partea Primariei si a Consiliului local un sincer „La multi ani!”, maestrului Florin Piersic cu ocazia implinirii varstei de 73 de ani; felicita pe domnul cons. Stamatian pentru sprijinul acordat la nasterea celor patru copii in cursul saptamanii trecute; solicita retragerea punctului 20 de pe ordinea de zi, deoarece S.C. NERVIA CENTER S.R.L. a depus la Primarie o declaratie notariala, prin care renunta la pretentiile materiale referitoare la cheltuielile stabilite prin sentinta civila nr. 429/2008; arata in continuare, ca prin aceasta sentinta Consiliul local avea obligatia sa semneze contractul de indata cu S.C. NERVIA, iar acest lucru nu a putut fi realizat deoarece Nervia avea obiectiuni referitoare la termenul de 49 de ani privind concesiunea, termen care doresc sa curga de la data incheierii contractului si nu de la data licitatiei; explica faptul ca Consiliul local a cerut S.C. NERVIA CENTER S.R.L. sa renunte la pretentiile materiale privind cheltuielile de judecata, a cheltuielilor de executare si a penalitatilor de intarziere; arata ca S.C. NERVIA CENTER S.R.L. a venit cu o declaratie notariala prin care renunta la pretentiile materiale mentionate, iar parteneriatul inceput poate sa decurga in conditii normale.

Se supune la vot ordinea de zi cu punctul 20 retras si se obtine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 414/2008 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru parking suprateran D+P+3E+terasa, str. Fabricii nr. 4 -Fabricii de Zahar nr. 5, beneficiar: municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru parking suprateran etajat, str. Baisoara nr. 1-3, beneficiar: municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru hala parter, Calea Someseni - corelare cu P.U.Z. Selgros, beneficiar: Sancraian loan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru casa de vacanta P+M, str. Fagetului nr. 9, beneficiara: Tantau Maria.

Comisia III- aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru construire trei case de locuit D+P+2E cu doua apartamente, str. Cezar Baltag nr. 25,26,27, beneficiari: Chis loan, Palfi Cristian si Avram Adrian.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 24 de voturi pentru si o abtinere.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru patru case familiale cuplate cate doua D+P+E+etaj doi retras, str. Mihai Romanu fn., beneficiar: Avram Cosmin Bogdan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru doua case de vacanta P+E, str. Fagetului fn., beneficiar: Moale Gheorghe.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru patru cladiri de locuinte cuplate P+E, str. Fagetului - Str. Haller Karoly, beneficiara: Buciuman Maria.

Comisia III - aviz negativ si cere revenirea proiectului la Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism pentru schimbarea regimului locuintelor cuplate in regim de locuinte individuale.

Se supune la vot propunerea Comisiei III si se obtin 24 de voturi pentru si o abtinere (proiectul a fost amanat).

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., pentru locuinta colectiva mica P+2E, str. Oasului fn., beneficiara: SC DIAMOND SHINE SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru locuinte insiruite P+E+ etaj doi retras zona Tudor Arghezi Est, beneficiara: SC PROMOCIEONES ALBACASSER SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru locuinte unifamiliale P+E, str. Odobesti nr. 28-28E, beneficiar: Podina Emil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z., pentru centru de afaceri, sedii firme, dotari si locuinte, str. Ploiesti -str. Somesului, beneficiar: SC IMO INVEST SRL.

Comisia III - aviz favorabil cu următoarele amendamente: „se va studia doar unitatea tehnica de referința 2, celelalte urmand a fi studiate la date ulterioare”; propune reducerea C.U.T.-ului la cel mult 9%; eliminarea mentiunii exprese a numarului maxim de etaje si propune inlocuirea cu nivelul maxim de inaltime aprobat prin avizul Autoritatii Aeronautica Civile din Romania; cedarea a 3 m domeniului public pentru carosabil si sa se retraga 2 m in interiorul parcelei.

Dna. cons. Cataniciu - „domnule presedinte, nu mi se pare normal sa aprobam un P.U.Z. aici, cel putin la proiectul acesta, la mine scrie ca se aproba P.U.Z. pentru parter plus 20 etaje, fara sa avem, cred ca in primul rand trebuia sa avem noi, Consiliul local prevazut, pentru acest P.U.Z., un aviz al Autoritatii de Aeronautica, sa stim daca puteam sa avizam in acea zona un astfel de regim de inaltime”.

Presedintele de sedinta - arata ca avizul este necesar anterior obtinerii autorizatiei de construire si nu era necesar in aceasta etapa.

Dna. cons. Cataniciu - „e adevarat, dar este o chestiune de procedura, mie mi se pare logic ca eu ca si Consiliu local, sa aprob un astfel de P.U.Z., pentru ca aici dumneavoastra sau cel putin noi am primit in proiectul de hotarare; inseamna ca este gresi acest proiect, este un proiect, noi aprobam un P.U.Z. cu un regim de P+20, P+22 de etaje fara sa stim daca se poate sau nu se poate, am inteles, stiu si eu care este procedura, ulterior se obtine autorizatia de construire, se obtine P.U.D.-ul ... ii, ma rog ... urmand dupa aceea sa obtina autorizatia de construire, dar noi aprobam un P.U.Z.; la aceasta ora, avem un proiect prin care aprobam acest P.U.Z. pentru un regim de inaltime de 20 de etaje, stim la aceasta ora, avem cunostinta daca putem sa aprobam un astfel de P.U.Z. sau nu, se poate construi in zona un astfel de regim de inaltime?”.

Presedintele de sedinta - „dna. Cataniciu, exact de aceea Comisia de urbanism a propus eliminarea paragrafului referitor la inaltimea maxima, pentru a nu se pronunta in acest moment si a astepta avizul Autoritati Aeronautice Civile Romane, deci, nu dorim sa aprobam in momentul de fata regimul maxim de inaltime”.

Dna. cons. Cataniciu - „dar n-au logica, eu nu vad nicio logica, in aceasta situatie, sa aprobam un P.U.Z. pentru 20 de etaje, la un regim de inaltime de maxim 20-22 etaje fara sa stim daca se poate construi sa nu se poate construi acolo ... si nu neaparat, ca as vrea sa-mi cer scuze fata de ceilalti colegi, ca intervin, dar cel putin noi, cei din P.N.L., as vrea sa aveti in vedere ca nu suntem nici in comisia de urbanism unde se primeste avizul acestor proiecte si nu suntem nici la discutiile la care se stabileste practic modul de votare in cadrul Consiliului local si nu cred ca eficienta unui consiliu local se traduce prin lipsa de dezbateri si prin vot pe banda, deci aceasta este eficenta unui consiliu local, prin dezbaterile pe care le avem asupra unui proiect, ... pentru ca, pentru dumneavoastra pare enervant cand noi luam, cei din opozitie, sau ma rog asa zisa opozitie, daca poate sa existe opozitie in aceasta situatie, dar este enervant, unii dintre colegii dumneavoastra vor sa mearga la meci, unii se grabesc, pentru dumneavoastra sedinta se poate incheia intr-o jumatate de ora pentru ca dumneavoastra va intalniti inainte si stiti exact cum votati, pentru noi, este important sa discutam aceste proiecte, acesta a fost motivul pentru care, am pus in discutie acest proiect, pentru ca mi se pare lipsit de logica, sa aprob un P.U.Z., eu Consiliul local, fara sa stiu daca am dreptul sau nu am dreptul sa construiesc acolo”.

Presedintele de sedinta - arata ca Comisia tehnica de urbanism este una publica participand si alti consilieri locali si reprezentanti mass-media, iar la Comisia de urbanism a Consiliului local, pot participa, de asemenea, si alti consilieri locali.

Dl. cons. Somogyi - arata ca strada Ploiesti si strada Somesului sunt in imediata apropiere a zonei protejate sau poate chiar in zona protejata, si nu vede logica regimului de inaltime de 20 de etaje; afirma ca va vota impotriva acestui proiect.

Dl. cons. Popa Adrian - sustine ca, avizul Autoritatii Aeronautice se elibereaza in urma unei documentatii, avand ca baza de referinta cotele absolute fata de Marea Neagra a cladirii in cauza.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III si se obtin 23 de voturi pentru, doua impotriva si doua abtineri (proiectul a fost adoptat).

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru locuințe familiale in regim izolat, cuplat si insiruit P+E, zona Borhanci, beneficiari: Ilea Ardelean si Popa loan.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. si P.U.D., pentru ansamblu cu functiuni mixte; locuire, servicii, birouri, comert, str. Somesului nr. 14 - str. Constanta nr. 30-34 beneficiara: SC DOOTZ DEVELOPMENT SRL.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 21 de voturi pentru, doua impotriva si doua abtineri (proiectul a fost adoptat).

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, in vederea extinderii locuinței, a terenului in suprafața de 44 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Dimitrie Cantemir nr. 13.

Comisia I - aviz favorabil si propune o taxa de concesiune de 1.660 lei/mp.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, in vederea extinderii locuintei, a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor fn. rezultat in urma dezmembrarii parcelei cu nr. topo 19505/6, 19506, in vederea extinderii constructiei cu o structura tip cadre de beton armat.

Comisia I - aviz favorabil si propune o taxa de concesiune de 330 lei/mp.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind plata cheltuielilor de judecata, a cheltuielilor de executare si a penalitatilor de intarziere catre SC NERVIA CENTER SRL.

Retras de catre initiator.

Proiect de hotarare privind plata cheltuielilor de judecata, a cheltuielilor de executare, a cheltuielilor de intretinere, a penalitatilor de intarziere si a fondului de rulment catre Asociatia de Proprietari Grigore Alexandrescu nr. 7.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Presedintele de sedinta - sustine ca are informatii de la Serviciul juridic, ca s-a demarat actiunea in regres impotriva persoanei mentionate in proiect pentru a se recupera suma.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 407/2008 (numirea membrilor juriului si aprobarea cuantumului premiilor care urmeaza sa fie acordate la concursul de solutii „Actualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).

Comisia III - aviz favorabil.

Presedintele de sedinta - sustine ca la solicitarea grupului P.S.D., a fost numit domnul consilier Lapusan, iar nu doamna Anastase, pentru a reprezenta formatiunea in aceasta comisie.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul propus si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 235/2001, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8.

Comisia I - aviz favorabil si propune o cota de asociere de 650 lei.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 222/2001, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Hasdeu nr. 2.

Comisia I - aviz favorabil si propune o cota de asociere de 250 lei.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 336/2006, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 3.

Comisia I - aviz favorabil si propune o cota de asociere de 3500 lei.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 253/2002, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 125.

Comisia I - aviz favorabil si propune o cota de asociere de 620 lei.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de asociere pentru spațiul cu alta destinație, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 43.

Comisia I - aviz favorabil si propune o cota de asociere de 2000 lei.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 316/2005, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 14.

Comisia I - aviz favorabil si propune o cota de asociere de 2000 lei.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de asociere nr. 311/2004, pentru spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17.

Comisia I - aviz favorabil si propune o cota de asociere de 230 lei.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - sustine ca veniturile de la bugetul local se constituie si din aceste cote de asociere si chirii pe care le considera modice; propune sa fie revizuite si analizate toate posibilitatile de a fi marite atat cotele de asociere cat si chiriile.

Dl. cons. Stamatian - arata ca aceste cote de asociere au fost stabilite printr-o hotarare a Consiliului local, in functie de activitati; sustine ca o mare parte din aceste spatii sunt revendicate si nu mai exista posibilitatea incheierii unui alt contract de asociere, iar pana la finalizarea situatiei e bine sa se primeasca ceva.

Presedintele de sedinta - sugereaza ca executivul sa ia in calcul o modificare a hotararii privind tarifele.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16 subsol.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind atribuirea, in regim de comodat, a doua apartamente, situate in ansamblul de locuinte „Timisului, Blajului, Rodnei” gradinitei „Neghinita

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - considera ca era necesar sa apara suprafetele inchiriate si sumele; arata ca exista si alte activitati in aceste spatii, dar sunt si spatii subinchiriate (... se termina banda).

Dl. cons. Stamatian - arata ca a existat o negociere pentru activitatile care sunt desfasurate.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Cosminului nr. 59 si aprobarea sistarii starii de indiviziune asupra terenului.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 25 de voturi pentru si o abtinere.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 297/2008 (Regulament privind imobilizarea/blocarea rotilor autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public si privat de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Chira - sustine ca ar trebui sa nu mai existe cazuri ca acelui taximetrist care si-a avariat roata incercand sa-si deblocheze singur roata.

Presedintele de sedinta - sustine ca personalul de la deblocari vine in timp scurt, in 30 de minute de la blocare si contra cost, deblocheaza rotile, nu sunt fortati sa le faca singuri.

Dl. cons. Somogyi - sugereaza sa fie lasata activitatea R.A.D.P.-ului, sa nu i se ceara nimic, deoarece la sfarsitul anului se ia 10% din toate profiturile unitatii; arata ca nu a inteles din referat cate masini au achizitionat.

Dl. primar - arata ca s-a cerut 50% in ideea ca si Primaria se implica cu personal in activitatea de blocare/deblocare prin Politia comunitara; dar, daca R.A.D.P. ar fi multumita cu 80% si 20% sa primeasca Primaria, acesti bani se vor folosi la construirea de noi parkinguri.

Dl. cons. Pantea - arata ca exista o hotarare care prevedea aceasta proportie de 50% R.A.D.P. si 50% Primaria, dar considera ca si cu 80% tot se lucreaza in pierdere.

Dl. cons. Somogyi - intreaba daca nu platesc de doua ori, o data prin aceasta hotarare si inca o data 10% din profit la sfarsitul anului.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - afirma ca au cerut 80% si intreaba de ce sa li se dea mai mult.

Dna. cons. Anastase - sustine ca nu este formulata documentatia clar, desi este prezentata a doua oara in consiliul local.

Dl. con. Popa Liviu - arata ca ei au solicitat o amortizare a utilajelor intr-un an apoi ei vor avea un profit mai mare; referitor la cota de 80%, afirma ca ei au cerut acest procent si nu crede ca ar trebui sa li se dea 100% deoarece si Primaria participa cu efective la aceasta activitate.

Presedintele de sedinta - arata ca scopul activitatii este fluidizarea circulatiei si trotuarelor blocate circulatiei pe anumite strazi din centrul municipiului.

Dl. cons. Somogyi - sustine ca si alte utilaje second-hand au fost aduse, ca de exemplu masinile Saviem, care circula de mai mult de 10 ani in tara si nu se amortizeaza intr-un an.

Se supune la vot amendamentul domnului Somogyi si se obtin trei voturi pentru si 15 impotriva (nu a trecut). Se supune la vot proiectul si se obtin 22 de voturi pentru, 3 abtineri si un vot impotriva (proiectul a fost adoptat).

Proiect de hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa speciala de apa in anul 2009.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - doreste sa stie ce suma s-a colectat anul trecut din taxa speciala de apa si ce investitii s-au realizat in 2008, sa se explice care este procedura, de asemenea, intreaba care este gradul de realizare a bugetului pe anul 2008.

Dl. primar - arata ca in legatura cu taxa de apa, licitatia se face anual pe obiective stabilite de consiliul local prin hotarare; afirma ca gradul de incasare este de aproximativ 80%, iar in legatura cu gradul de realizare a bugetului pe anul 2008, arata ca la sfarsitul sedintei va prezenta situatia acestuia.

Se supune la vot proiectul si se obtin 25 de voturi pentru si o abtinere.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Parking suprateran Aleea Baisoara nr. 1-3, municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - intreaba daca pentru aceste studii s-a platit.

Dl. primar - explica ca a fost efectuat un deviz contracost la preturile din anul 2008.

Se supune la vot proiectul si se obtin 25 de voturi pentru si o abtinere.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Parking suprateran str. Fabricii nr. 4 - str. Fabricii de zahar nr. 5, municipiul Cluj-Napoca”.

Dna. cons. Cataniciu - „as vrea sa va intreb cat ne-a costat pe noi, consiliul local aceste doua proiecte, aceste doua informari sau ma rog, pe fiecare in parte”.

Dl. primar - arata ca nu sunt informari „este o licitatie care a avut ca baza un studiu de fezabilitate care propune amplasarea, numarul de etaje, numarul de locuri de parcare, in baza careia odata aprobat de Consiliul local, conform legii, se va trece la executarea proiectarii care este cu totul altceva si in faza aceea de proiectare se poat face rectificarile legate de preturile date”.

Dna. cons. Cataniciu - „am intrebat pentru ca mi se pare cel putin ciudat ca vad ca numai firma Bogard Construct este firma care castiga licitatiile ... in asemenea situati ...”.

Dl. primar - arata ca urmeaza si alte parkinguri, a fost o licitatie la care au participat mai multe firme, iar temeiul de selectare a fost pretul cel mai mic; sustine ca astazi au fost prezentate numai doua parkinguri si mai sunt in studiu inca sase locatii, iar celelalte sunt castigate si de alte firme.

Dna. cons. Cataniciu - „as dori domnule primar, daca se poate atunci pana la sfarsitul sedintei sa fim informati, banuiesc ca nu vom merge noi sa solicitam, deci sa dispuneti dumneavoastra ca cineva de la serviciu sa ne informeze, multumim”.

Se supune la vot proiectul si se obtin 25 de voturi pentru si o abtinere.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Mansardare Gradinita Mica Sirena, str. Alexandru Vlahuta nr. 59, municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Mansardare Gradinita Poienita”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Mansardare Gradinita Dumbravioara”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - propune ca pe viitor sa se treaca firma care realizeaza studiul.

D-na. Hent Liana - sef Serviciu investitii - prezinta firmele care realizeaza studiul.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Mansardare Gradinita Dumbrava Minunata”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Mansardare Gradinita Buburuza (nr. 73) str. Cioplea fn., municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Mansardare Gradinita Albinuta (nr. 63) str. G. Alexandrescu nr. 27, municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare si amenajare Sala de sticla si Ghiseul unic la Primaria municipiului Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - sustine ca in acest an, pe care-l considera cu probleme financiare, nu se pot face astfel de lucrari si solicita sa se amane cu un an, iar suma propusa, la aprobarea bugetului sa fie alocata la reabilitarea termica a blocurilor.

Dl. primar - sustine ca pe langa sala de sticla mai este si ghiseul unic construit deja, ca este vorba de amenajarea lui si nu inseamna ca daca se aproba acesti indicatori se va da drumul la lucrari; daca vor fi bani, se va amenaja ghiseul unic; referitor la intrebarea despre buget, afirma ca s-a realizat in procent de 80,1%.

Dna. cons. Cataniciu - „domnule presedinte, nu sunt impotriva amenajarii ghiseului unic, dar eu cred ca ne putem rezuma la o instalatie de sonorizare noua si la sistem de vot electronic; eu nu cred ca este cazul sa cheltuim 200.000 EUR, n-au nimic, sau ma rog 250.000 EUR, nici covoarele, nici ... cred ca putem sa ne rezumam ...”.

Dl. primar - considera propunerea consilierilor una normala si daca se va putea, se va reveni la sistemul de vot si sonorizare, daca ordonanta de Guvern va permite acest lucru, ca pana la urma totul este blocat.

Dna. cons. Cataniciu - „domnule presedinte am facut niste amendamente, pe care nu le-ati supus la vot ... e o reducere de suma”.

Presedintele de sedinta - sugereaza sa se propuna o reducere de suma.

Dna. cons. Cataniciu - „nu cred ca este cazul sa stabilim clar, este logic ca este vorba de o reducere de suma, dar proiectul poate sa fie, sa treaca, cu acest amendament in ceea ce priveste sala, sa ne rezumam strict la un sistem de sonorizare si vot electronic pentru ca este vital, pot sa fie unele divergente intre consilieri cu privire la vot, cred ca si media va fi altfel informata cu privire la fiecare vot al consilierilor si este firesc in situatia in care suntem”.

Dl. primar - propune sa se aprobe studiul de fezabilitate la modul general si sa se spuna ca in anul acesta nu poate sa se faca decat sonorizarea si votul electronic.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul propus si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind acordarea „Diplomei de aur si a unui premiu in valoare neta de cate 500 lei, din bugetul local, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupta”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dna. cons. Cataniciu - „as dori doar ca acest proiect sa fie si din initiativa consilierilor”.

Se supune la vot amendamentul doamnei Cataniciu si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind acordarea unei diplome si a unui premiu in suma neta de 2000 lei, de la bugetul local, persoanelor care au implinit varsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dna. cons. Cataniciu - „acelasi amendament si din initiativa ...”.

Se supune la vot amendamentul doamnei Cataniciu si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat, situata in municipiul Cluj-Napoca, str. O. Goga nr. 12, ap. 1B, d-nei FIDEUAN ILEANA.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 296/2008 (modificarea si completarea criteriilor de punctaj in vederea repartizarii locuintelor din fondul locativ de stat).

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - propune sa fie trecuti ca initiatori si toti consilierii.

Comisia II - aviz favorabil cu urmatoarele trei amendamente: la art. 1 pct. b cap. IV „pentru studentii inscrisi la universitate acreditata, cu carnetul de student vizat la zi si aflati cel putin in anul II de studiu curs de zi, se acorda 5 puncte cumulate cu punctajul acordat pentru finalizarea studiilor medii; se completeaza la cap. III - dar nu mai mult de 2.000 lei; se elimina a doua facultate de la cap. IV„

Presedintele de sedinta - arata ca ratiunea a fost urmatoarea: o persoana care a absolvit liceul obtine 10 puncte si pentru a incuraja mediul universitar, studentilor cu carnetul de student vizat la zi si cel putin in anul II de studiu, se acorda 5 puncte; referitor la venit, explica faptul ca venitul mediu net este de 1.380 lei si se propune un plafon nu mai mult de 2.000 lei (... se termina banda).

Dl. cons. Chira - ... intreaba pe ce considerente a fost anulat punctajul pentru cea de-a doua facultate, dupa ce in cadrul Comisiei s-a ajuns la concluzia ca acesta trebuie pastrat.

Presedintele de sedinta - precizeaza ca se va decide in plen pe ce varianta se va merge.

Se supune la vot primul amendament propus de Comisia II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot al doilea amendament propus de Comisia II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot al treilea amendament propus de Comisia II si se obtin 15 voturi pentru, 3 voturi impotriva si 5 abtineri (amendamentul a fost aprobat).

Se supune la vot amendamentul domnului Laszlo si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele votate si se obtine uanimitate.

Dl. primar - arata ca mai exista parkingul Primaverii proiectat de Europroiect, parkingul Pasteur nr. 78 proiectat de Arhitect Design, suma pentru cele doua proiecte la care s-a facut referire fiind de 125.000 lei, respectiv 188.000 lei pentru celelalte proiecte.

D-na. cons. Anastase - solicita d-nei. Hent Liana, sa comunice numele firmei proiectante si pentru Gradinta „Dumbrava minunata”.

D-na. Hent Liana - sef Serviciu investitii - raspunde ca este vorba despre firma Europroiect 2006.

Diverse.

D-na. cons. Cataniciu - „domnule presedinte, daca imi permiteti, la diverse, as dori sa iau cuvantul; as dori sa-l informez, de altfel, l-am informat verbal pe dl. Primar, o s-o fac si in scris, dupa terminarea sedintei, si as dori sa informez chiar si pe colegi cu privire la un eveniment cel putin neplacut care s-a intamplat astazi in cadrul Primariei, si cu atat mai mult cu cat ma interb, daca dl. Primar tolereaza astfel de comportamente din partea unui functionar public, fiind vorba de seful Serviciului Relatii cu consiliul local; sigur ca, fiind femeie, mi-am asumat foarte multe riscuri intrand in politica si mi-am asumat chiar riscul de a fi jignita mult mai usor de catre colegi, si probabil majoritatea care suntem in aceasta situatie; dar sa ajung in situatia de a reprezenta opozitia in consiliul local si de a mi se spune, de a mi se striga pe coridor sa-mi dau demisia, si: „daca mai scoti un cuvant in consiliul local te termin”, daca dumneavoastra vi se pare normal un asemenea comportament, as vrea sa-mi spuneti care credeti dumneavoastra ca este situatia, pentru ca, asa cum am spus, faptul ca noi, sau poate eu personal, iau cuvantul in cadrul Consiliului local, nu iau nici sa enervez pe nimeni, nu iau nici ca sa imi fac notorietate, ca nu am nevoie de asa ceva, pur si simplu mi se pare normal sa dezbatem unele proiecte, cu atat mai mult, cu cat v-am spus, si nu cred ca nu sunteti de acord cu mine, ca impreuna cu ceilalti din consiliul local, cu ceilalti colegi, de la UDMR, dumneavoastra faceti sedinte si va puneti de comun acord, si eu nu am nimic impotriva acestui mod de a conduce consiliul local si de a obtine voturi; dar este firesc ca noi, cei care nu participam la astfel de intalniri, sa luam cuvantul si sa incercam sa provocam niste dezbateri, pentru ca, asa cum v-am spus, esenta unui consiliu local nu este votul pe banda, ci consta in dezbaterile, si numai astfel niste proiecte de consiliu local pot sa fie considerate hotarari luate in mod democratic; sau, cel putin, asa stiu ca actualul prim-ministru sustinea, chiar si in consiliul local si in calitatea sa de presedinte si fost lider al opozitiei la nivelul judetului; deci, mi se parea normal, sa se intample asemenea lucruri si imi pun intrebarea daca sunt pusi de dumneavoastra functionarii sa se comporte astfel fata de opozitie si fata de mine personal; poate ca sunt nesuferita, poate ca nu ma iubeste multa lume in consiliul asta local, nici nu am nevoie; am nevoie de un pic de respect si cred ca ar fi cazul, macar sa ne respectam, este o chestiune care tine de o minima educație; da' o sa va formulez in scris, o sa va descriu in scris acest eveniment si o sa va rog sa luati masuri; sper macar, sa nu se mai intample pe viitor astfel de lucruri”.

Presedintele de sedinta - „multumim doamna Cataniciu, domnul Bobina, daca doriti sa ... nu doriti sa dati o replica; va asigur de faptul ca respectul este reciproc intre toti colegii, indiferent de formatiunea politica din care fac parte si pornim de la aceasta premisa ca fiind fundamentala; in ceea ce priveste interventiile dumneavoastra, de multe ori acestea s-au transformat in amendamente, care si astazi au fost votate, si in sedinta de data trecuta, prin urmare, rolul dumneavoastra de interventie constructiva, de opozitie constructiva functioneaza, si chiar atunci cand aveti interventii pertinente si la obiect, ati vazut ca au trecut de votul consiliului local; daca sunt si alte interventii? da, va rog, domnul Chira”.

Dl. cons. Chira - in numele Organizatiei Medicilor de Familie, solicita sprijinul Consiliului Local si al Primariei in cazul prelungirii contractelor de inchiriere pentru cabinetele medicale, de la caz la caz, daca este nevoie.

Dl. primar - spune ca acest lucru este pe cale sa se petreaca.

Dl. cons. Peter - arata ca a solicitat Consiliului Local numirea noilor membrii in consillile de administratie chiar din sedinta precedenta

Dl. primar - arata ca nu a primit solicitarile celorlalte partide; ii roaga pe liderii de grup ai partidelor sa comunice listele cu persoanele care vor sa faca parte din consiliilie de administratie la regii.

Dl. cons. Peter - are rugamintea ca, in cazul in care pana la sedinta urmatoare celelalte partide nu o sa comunice numele persoanelor care o sa faca parte din consiliile de administratie, partidul pe care il reprezinta (PNL) sa isi poata numi oamenii in consiliile mai sus amintite.

Dl. cons. Somogyi - multumeste pentru faptul ca, dupa noua luni de functionare, a primit legitimatia de consilier; ii intreaba pe consilierii locali, dar in special pe cei de la Comisia II cand va fi gata noul Regulament de functionare.

Presedintele de sedinta - ii raspunde d-lui. cons. Somogyi ca noul Regulament de functionare este aproape finalizat; crede ca luna viitoare sau cel tarziu in luna martie, acesta va fi adoptat in concordanta cu modificarile legislative care au aparut din 2006 incoace, pana atunci, mergandu-se pe regulamentul vechi (din 2006).

Dl. cons. Popa Adrian - „doua probleme: prima, pe domnul Bobina il stiu de peste noua ani; nu stiu exact incidentul concret, nu stiu despre ce este vorba, am lucrat cu dansul, patru ani am fost consilier, dupa aceea patru ani viceprimar, nu am avut probleme cu dansul, mi se pare cumva ... deci, ce ati spus dumneavoastra, doamna consilier, un fapt care, probabil, s-a petrecut, nu s-a petrecut, eu, cum il stiu pe domnul Bobina, respectuos, si fara probleme atata timp, repet, imi rezerv totusi, ghilimelele sau cum sa zic, de a..., sa-l invinuiesc pe dansul de asemenea lucruri; nu stiu exact...”.

D-na. cons. Cataniciu - „as putea sa spun si eu ca domnul Stamatian ... ma credeti mincinoasa? au fost foarte multe persoane pe hol si au observat exact ce s-a intamplat; deci, indiferent ce s-ar fi intamplat, nu are nici o scuza sa aiba o astfel de iesire, sa-mi spuna sa-mi dau demisia, si sa-mi spuna ca „daca mai scoti un cuvant in consiliul local te termin”.; deci, imi pare foarte rau, daca dumneavoastra consi...; este aici dansul, de fata, n-are decat sa spuna daca este adevarat sau nu”.

Presedintele de sedinta - „doamna Cataniciu, ma ascultati, va rog? conduc aceasta sedinta; va rog sa-l lasati pe domnul Popa sa-si termine interventia”.

Dl. cons. Popa Adrian - „de aceea zic ca, il cunosc de atata timp, nu am avut... si cat timp am fost viceprimar, nu s-a intamplat si nu am auzit de asa ceva niciodata pana acuma”; revenind la partea cu Sala de sticla, arata ca nu este de acord cu amanarea modernizarii acesteia, propunand chiar o contributie in acest sens si din partea consilierilor, deoarece Sala de sticla este o carte de vizita a Consiliului local si a Primariei.

Dl. cons. Lapusan - il intreaba pe dl. cons. Popa Adrian de ce nu a propus modernizarea Salii de sticla cat timp a fost viceprimar, timp de patru ani.

Dl. primar - ii explica d-lui. cons. Lapusan ca in acea perioada au trebuit acoperite niste cheltuieli neprevazute, datorate lipsei alocarilor de la bugetul central, iar in 2004 au fost demarate lucrarile de asfaltare a strazilor.

D-na. cons. Cataniciu - „domnul Popa, va rog sa-mi permiteti, ca ne-a solicitat domnul coleg sa participam, financiar banuiesc, toti; cred ca, pentru proiectul Riverfront, ati putea sa participati dumneavoastra personal la modernizarea acestei sali”.

Dl. cons. Stamatian - solicita permisiunea de a se retrage, deoarece considera derizorie aducerea in discutie a unor subiecte care nu au nicio legatura cu sedinta de consiliu local.

Dl. cons. Laszlo - viceprimar - solicita sa se puna punct acestei discutii, o roaga pe d-na. cons. Cataniciu sa faca in scris acea hartie, arata ca este la curent cu problemele precedente legate de neridicarea mapei, si ii comunica d-nei. cons. Cataniciu ca poate sa-si ridice mapa oricand doreste, intre orele 8:00 si 11:30, de la cabinetul domniei sale; cere ca, pe viitor, sa se lucreze in niste termeni civilizati si sa se evite astfel de discutii, pentru ca nimeni nu are de castigat de pe urma unor astfel de situatii.

Presedintele de sedinta - este convins ca acest moment poate fi depasit.

D-na. cons. Anastase - il felicita pe dl. cons. Popa Adrian pentru parerile eminamente liberale, dar il roaga sa respecte si optiunile social-democrate; pentru a incheia intr-o nota optimista, isi manifesta bucuria ca, desi este unul dintre ultimii consilieri validati, a primit legitimatia cu numarul 001.

Mapa presedintelui de sedinta:

  • 1. Adresa nr. 407/21.01.2009 a Partidului National Liberal Cluj-Napoca, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 13.247/3, in 21 ianuarie 2009, prin care se propune desemnarea in Consiliul de Administratie al Clubului Universitatea a domnului Brie Ionel. Adresa a fost luata la cunostinta.

  • 2. Adresa domnului Toadere Rares-Iulian, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 14.029/305, in 22 ianuarie 2009, prin care se solicita adoptarea unei hotarari de Consiliu local prin care sa se interzica fumatul in locurile publice, pe strazi, in parcuri si sali de asteptare. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Serviciului Control protectia mediului si igienizare si Biroului invatamant, cultura, culte, sport, societatea civila.

  • 3. Plangerea prealabila a domnului Suciu Bogdan-Florin, inregistrata la Registratura generala a Primariei sub nr. 14.234/3, in 22 ianuarie 2009, prin care se solicita revocarea Hotararii nr. 113/2007. Adresa a fost luata la cunostinta.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta, Jr. Radu-Marin Moisin

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure