Hotărârea nr. 494/2009

Hotărârea 494/2009 - Plata ratelor pentru sumele eşalonate în favoarea familiilor cu venituri reduse din cadrul celor 11 asociaţii de proprietari nominalizate în programul de acţiuni pe anul 2008 a blocurilor de locuinţe condominii.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind plata ratelor pentru sumele eșalonate în favoarea familiilor cu venituri reduse din cadrul celor

11 asociații de proprietari nominalizate în programul de acțiuni pe anul 2008 a blocurilor de locuințe condominii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata ratelor pentru sumele eșalonate în favoarea familiilor cu venituri reduse din cadrul celor 11 asociații de proprietari nominalizate în programul de acțiuni pe anul 2008 a blocurilor de locuințe condominii - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 201904/12.10.2009 al Serviciului Reabilitare imobile și unități de învățământ prin care se propune plata ratelor pentru sumele eșalonate în favoarea familiilor cu venituri reduse din cadrul celor 11 asociații de proprietari nominalizate în programul de acțiuni pe anul 2008 a blocurilor de locuințe condominii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 si 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Atr. 1 Se aprobă plata ratelor pentru sumele eșalonate în favoarea familiilor cu venituri reduse din cadrul asociațiilor de proprietari nominalizate în programul de acțiuni pe anul 2008 a blocurilor de locuințe condominii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu luna noiembrie.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.
Nr. 494 din 10 noiembrie 2009 (Hotărârea a fost adoptata cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 494/2009


CLUJ-NAPOCA

Asociațiile de proprietari nominalizate în programul de acțiuni pe anul 2008 a blocurilor de locuințe condominii, pentru care se aprobă plata ratelor pentru sumele eșalonate

 • 1. str. Unirii nr. 15 (Gheorgheni)

 • 2. str. Albac nr. 9 (Gheorgheni)

 • 3. str. Bucegi nr. 3, bl. B2 (Mănăștur)

 • 4. str. Primăverii nr. 14, bl. Dl9 (Mănăștur)

 • 5. str. Cioplea nr. 10, bl. S12 (Mănăștur)

 • 6. str. Bucium nr. 17-19, bl. R 6-7 (Mănăștur)

 • 7. str. Bucium nr. 9, bl. D 40 (Mănăștur)

 • 8. str. Micus nr. 3, bl. D12 (Mănăștur)

 • 9. str. Putna nr. 4 (Mănăștur)

 • 10. str. Tarnița nr. 5, bl. A2 (Mănăștur)

 • 11. str. Firiza nr. 4, bl. A3 (Mănăștur)