Hotărârea nr. 270/2009

Hotărârea 270/2009 - Stabilirea unor măsuri pentru circulaţia animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru circulația animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru circulația animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa pimarului;

Analizând Referatul nr. 109412 din 19.05.2009 al Direcției Poliția Comunitară, privind stabilirea unor măsuri pentru circulația animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se interzice staționarea și circulația animalelor domestice, cu excepția animalelor de companie, precum și a vehiculelor cu tracțiune animală, pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu excepția următoarelor trasee ocolitoare:

I. Dinspre Turda înspre Florești și spre Baciu:

Calea Turzii str. Făget (Drumul Făget) sf. Ion drum de pământ deasupra Metro comuna Florești baraj Florești drum de pământ drum pădurea Hoia (drum de pământ) str. Cheile Baciului str. Calea Baciului (ieșire Napolact);

II. Dinspre Baciu înspre Apahida:

Calea Baciului str. Iancu Jianu drum de pământ ieșire str. Lombului str. Sitarilor str. Viile Dâmbu Rotund str. Viile Nădășel str. Odobești str. Oașului-str. Valea Fânațelor B-dul Muncii drum pământ stație epurare localitatea Sânnicoara;

III. Dinspre Apahida (Dezmir) înspre Turda:

Trecere cale ferată spre Dezmir - str. Calea Someșeni Colonia Sopor Colonia Borhanci str. Romul Ladea str. Macieșului str. Mihai Romanul Calea Turzii.

Art. 2 Se interzice accesul animalelor pe pășunile publice de pe raza municipiului Cluj-Napoca, farâ plata taxei legale de pâșunat.

Art. 3 Nerespectarea prevederilor art. 1 și 2 se sancționează cu amendă cuprinsă între 200-400 lei, precum și cu sancțiunea complementară a sechestrării animalelor și a ridicării atelajelor de către R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Art. 4 Animalele și atelajele vor fi transportate în locuri special amenajate. R.A.D.P. Cluj-Napoca va achiziționa pentru aceasta activitate containere și autovehicule speciale pentru transportul animalelor cu finanțare de la bugetul local. în acest sens, R.A.D.P. Cluj-Napoca va avea asigurat în permanență un adăpost și furaje corespunzătoare pentru minim cinci animale, pentru o perioada de cinci zile și personal special pregătit pentru transportul, îngrijirea și asistența medicală a animalelor sechestrate.

Art. 5 Pentru desfășurarea acestei activități, Primăria municipiului Cluj-Napoca va încheia un protocol de colaborare cu R.A.D.P. Cluj-Napoca. Contravaloarea operațiunilor de ridicare și transport a animalelor și atelajelor este de 500 lei fără TVA. Costurile pentru îngrijirea animalelor în adăpostul R.A.D.P. Cluj-Napoca, în funcție de perioadă, se stabilesc de către R.A.D.P. Cluj-Napoca, conform tarifelor legale.

Art. 6 Animalele sechestrate pot fi recuperate de către proprietari în termen de maxim cinci zile de la data sechestrării, după ce se face dovada proprietății lor, precum și a achitării taxelor stabilite pentru transportul, cazarea, hrana, asistența medicală și îngrijirea zilnică a acestora.

Art. 7 Dacă proprietarul animalelor, respectiv al atelajelor, nu se prezintă în termenul și în condițiile stabilite la art. 5, în vederea ridicării lor, acestea vor trece de drept în proprietatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin dispoziție a primarului. Animalele vor fi valorificate prin vânzare, în condițiile legii, iar atelajele vor fi predate în vederea valorificării lor de către Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Cluj, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 8 Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 9 De la data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârile nr. 57/2005 și nr. 647/2006, precum și alte dispoziții contrare din acte administrative.

Art. 10 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează R.A.D.P. Cluj-Napoca, Poliția municipiului Cluj-Napoca, Jandarmeria, Direcția tehnică și Direcția Poliția comunitară.
NR. 270 din 26 mai 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)