Hotărârea nr. 227/2009

Hotărârea 227/2009 - Prelungirea unor contracte de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu, Mircea Cosmin Petric, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr.79068 din 14.04.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata prelungirii este până la data de 01.07.2009, de la data expirării contractelor, conform anexei.

Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, respectiv la data vânzării spațiului în baza Legii nr. 550/2002, pentru spațiile aflate în această situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 227 din 28 aprilie 2009 (Hotărârea a fost adoptată 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr.227/2009


Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății

NR.

CRT.

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA EXPIRĂRII CONTRACTULUI

SUPRAFAȚA MP.

CHIRIE ,CONFORM

HCL nr. 672/2004

1.

S.C. At Marian Servcom S.R.L.

Str. Decebal nr. 12

13.03.2009

48,99

754,2

2.

Luminița Scorobete

Str. S. Micu nr.12 A

13.03.2009

71,22

18,31

3.

L.B Meteor

B-dul Eroilor nr.29

14.01.2009

553,75

1380

4.

S.C. Util Art Import Export S.R.L.

B-dul Eroilor nr.34

03.04.2004

43,56

846,47

5.

Comunitatea Elena

B-dul Eroilor nr.21-23

13.03.2009

23,19

6

6.

Borș Felicia

Str. Napoca nr.27

13.03.2009

8,62

8,62

7.

Asociația Prietenia

Str. Decebal nr. 10

03.04.2009

19,47

12,75

8.

S.C. Mura Compexit S.R.L.

Str. Fabricii nr. 13

16.02.2009

11,20

37,32

9.

S.C. Ciclop Impex S.R.L.

Str. Fabricii nr.4

13.03.2009

6,2

145,6

10.

Uniunea Creștina din Romania

Str. Dorobanților nr.70 ( str. Nasaud nr.2)

30.04.2009

249

134,15

11.

Cafe Bar

Str. Universității nr.3

12.12.2008

268,36

707,33

12.

Cabinet medical privat

Str. I. Maniu nr. 1

23.05.2008

41,7

47,10

13.

Uniunea Artiștilor Plastici -

Filiala Interjudețeană Cluj Bistrița

B-dul Eroilor nr.4

08.04.2009

12,76

12,76

14.

Uniunea Artiștilor Plastici -

Filiala Interjudețeană Cluj Bistrița

Str. Bolyai nr.4

08.04.2009

58,53

53,86

15.

. Uniunea Artiștilor Plastici -

Filiala Interjudețeană Cluj Bistrița

P-ta Unirii nr.14

08.04.2009

97,67

129,47

16.

Uniunea Artiștilor Plastici -

Filiala Interjudețeană Cluj Bistrița

Str. Brassai nr.7

08.04.2009

387

55,89

17.

Uniunea Artiștilor Plastici -

Filiala Interjudețeană Cluj Bistrița

Str.St. 0. Iosif nr.6

08.04.2009

25,12

34,95

18.

Uniunea Artiștilor Plastici -

Str.Albac nr.25

08.04.2009

26,67

41,70

Filiala Interjudețeană Cluj Bistrița

19.

Uniunea Artiștilor Plastici -

Filiala Interjudețeană Cluj Bistrița

Str. Universității nr. 1

08.04.2009

86,36

21,59

20.

As. de proprietari

Str. Republicii nr.12

03.04.2009

33,4

195,39

21.

S.C. Servcons Manager S.R.L.

Str. Dorobanților nr.17-19

27.02.2009

25,28

186,14

22.

S.C. Belmont S.R.L.

Str. Dorobanților nr.16

12.12.2008

82,65

675,91

23.

Dr. Tataru Alexandru

Str. V. Babes nr. 10

13.03.2009

16,29

109,85

24

Budai Oliver

Str. Universității nr.3

^28.12.2008

6,8

11,5

25.

Asoc. pt. Protejarea si Ajutorarea Handicapatilor Motori

Str. Dorobanților nr.17-19

08.04.2009

90,3

15,22

26.

Revista Steaua

Str. Universității nr. 1

13.03.2009

72,39

18,09

27.

As. Patronilor si Meseriașilor

Str. Zriny nr.7

27.10.2008

36,43

9,10

28.

Societate Coop.

Mestesugareasca Tehnolemn

Str. Baritiu nr.14

03.04.2009

40

415,16

29.

Societate Coop.

Mestesugareasca Tehnolemn

Str. Moților nr.39

03.04.2009

56,28

395,65

30.

S.C. Mariana Mod S.R.L.

Str. Memorandumului nr.2

13.03.2009

50,4

195,1

31.

Fundația Renașterea

Str. M. Kogalniceanu nr.7

11.01.2009

70

19,5

32.

S.C. Florina Import Export

S.R.L.

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.3

17.04.2009

87,04

745,4

33.

Unirea Romilor

Str. Traian nr. 15

13.03.2009

30,95

7,7

34.

Fundația Culturala Armonia

B-dul 21 Decembrie 1989

nr.4-6

25.02.2009

126,99

31,74

35.

As. Soldatilor din

Detasementele de Munca

Fortata

Str. Episcop I. Bob nr.4

03.04.2009

22,77

5,67

36.

S.C. Impex Deco Import Export S.R.L.

Str. Memorandumului nr.2

03.04.2009

27,33

395

37.

S.C. Agerami Imobiliar S.R.L.

Str. Memorandumului nr.2

03.04.2009

12,86

225,1

38.

Parohia Romano Catolica

Str. Maramureșului nr.189

13.03.2009

131,95

125,38

39.

Dr. Tudoran Alexandru

Str.Horea nr.16

13.03.2009

56,11

430,8

40.

S.C. Desit Import Export S.R.L.

Str. Steluței nr.5

13.03.2009

31,16

364

41.

Saracut Vasile

Str. Moților nr.38

03.04.2009

14,17

120,4

42.

Moldovan Ioan

Str. E. Isac nr.24

12.12.2008

38,63

261,5

43.

Andrei Adriana

Str. Baritiu nr.22

14.10.2005

36,57

62,16

44.

Compania de Apa Someș S.A.

Str. A. Vlaicu nr.78

13.03.2009

53,36

691,8

45.

S.C. Nelycom S.R.L.

B-dul Eroilor nr.13

13.03.2009

57,17

1.002

46.

Filiala de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Transilvania Nord S.A.

Str. S. Micu nr.2

03.04.2009

211

7.660

47.

As. Junimea Vatra

Romaneasca

B-dul Eroilor nr.2

03.04.2009

66,55

17

48.

S.C. Oxigen S.R.L.

P-ta Unirii nr.13

03.04.2009

145,29

1.505

49.

Soc. A. Iancu

Str. Dorobanților nr.70 ( str. Nasaud nr.2)

30.04.2009

195,69

111,76

50.

Asociația pt. Protejarea Handicapatilor Motori

Str.M. Kogalniceanu nr.8

05.05.2009

50,99

14,6

51.

Asociația Artiștilor Plastici

Str. R. Ferdinand nr.29

13.03.2009

17,31

4,33

52.

Aeroclubul României

Str. R. Ferdinand nr.29

19.02.2009

54,86

13,71

53.

Asociația de Studii Aromâne

Str. Universității nr.3

05.05.2009

75

18,75

54.

Partidul National Liber

P-ta Unirii nr. 1

11.03.2009

25

63

55.

Fundația de Cultura si Caritate “ Pro Christianus “

B-dul Eroilor nr.20

30.04.2009

105

55,44

56.

Uniunea Liberala Bratianu

‘B-dul Eroilor nr.43

23.11.2008

31,11

11