Hotărârea nr. 196/2009

Hotărârea 196/2009 - Alocarea sumei de 31.500 lei de la bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru acoperirea contravalorii cazării a patru membri ai unei delegaţii din oraşul Rotherham – Anglia şi a unei mese festive în seara zilei de 25 mai 2009, pentru un număr de 200 de participanţi la lucrările Conferinţei naţionale cu participare internaţională „Doar împreună putem asigura servicii sociale de calitate”, ce urmează a fi organizată în perioada 25-26 mai 2009.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 31.500 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru acoperirea contravalorii cazării a 4 membri ai unei delegații din orașul Rotherham - Anglia și a unei mese festive în seara zilei de 25 mai 2009, pentru un număr de 200 de participanți la lucrările Conferinței naționale cu participare internațională „Doar împreună putem asigura servicii sociale de calitate”, ce urmează a fi organizată în perioada 25-26 mai 2009

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea suinei de 34.400 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru acoperirea contravalorii cazării a 4 membri ai unei delegații din orașul Rotherham - Anglia și a unei mese festive în seara zilei de 25 mai 2009, pentru un număr de 200 de participanți la lucrările Conferinței naționale cu participare internațională „Doar împreună putem asigura servicii sociale de calitate”, ce urmează a fi organizată în perioada 25-26 mai 2009 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65.820 al Serviciului Prestații sociale, privind alocarea sumei de 34.400 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru acoperirea contravalorii cazării a 4 membri ai unei delegații din orașul Rotherham - Anglia și a unei mese festive în seara zilei de 25 mai 2009, pentru un număr de 200 de participanți la lucrările Conferinței naționale cu participare internațională „Doar împreună putem asigura servicii sociale de calitate”, ce urmează a fi organizată în perioada 25-26 mai 2009;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 31.500 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pentru acoperirea contravalorii cazării a patru membri ai unei delegații din orașul Rotherham - Anglia și a unei mese festive în seara zilei de 25 mai 2009, pentru un număr de 200 de participanți la lucrările Conferinței naționale cu participare internațională „Doar împreună putem asigura servicii sociale de calitate”, ce urmează a fi organizată în perioada 25-26 mai 2009.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială, organizată ca serviciu public, în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Președinte de ședință, Jr. Radu-Marin MOISINNr. 196 din 7 aprilie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)