Hotărârea nr. 148/2009

Hotărârea 148/2009 - Acordarea „diplomei de aur” şi a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei, din bugetul local, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


t ONSIi Ii i 1 OC \1 \I Ml XICIPI!I I I C 1 1 .l-X A P ( • ( A

privind acordarea “diplomei de aur” $i a unui premiu in valoare netă de câte 500 lei, din bugetul

local, cuplurilor clujene c are au implir.it 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei "diplome de aur” și a câte unui premiu in sumă netă de 500 lei. de ia bugetul local, cuplurilor clujene, care au împlinii 50 ani de cusătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali- Anaslase Claudia. Câtăniciu Steluța-Gustica. Chiorean Brîndușa-Alina. Chita Manuel. Csoma Botond. I’lorea loan-llorea. Gliga 1 lorin-Valentin. Irsay Miklos, Eâs/.ld Attila. Lâpușan Rcmus-Gabriel. Mărcu Valtâr. Moisin Radu-Marin. Molnos Lajos. Niculescu Xicolela. Pântea Petru-lacob. Peter Teofil-Claudiu. Petric Mircea-Cosmin. Pop loan. Popa Adrian. Popa Eiviu. Rațiu Radu-Florin. Sandu Mihai. Somogyi Gyula. Stamatian Vasile-1-lorin. Suciu Marcelus-Eucian. Șurubaru Gheorghe. 1 omoș Constantin loan și Vușcan Gheorghe-loan:

Analizând Referatul nr. 12.365/313 din 21.01.2009 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea "diplomei de aur" și a unui premiu în valoare netă de câte 500 lei. din bugetul local, celor 197 de cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă: Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 și 45 din l.egea nr. 215 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

11 O I Ă R Ă Ș I E :

Art. 1. Se aprobă acordarea "diplomei de aur" și a unui premiu în sumă netă de câte 500 lei de la bugetul local, celor 197 de cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 ani dc căsătorie neîntreruptă, la dala depunerii cererii.

Art. 2. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Direcția

relații comunitare și turism și Serviciul stare civilă.Nr. I4S din 17.03.2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

( ONSILIl I I.OCAL AL MIMCIPII LI I ( I I .l-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 148 / 2009


TABEL NOMINAL

cuprinzând cuplurile clujene care au împlinit 50 tic ani de căsătorie neîntreruptă și care au depus cereri în perioada 30.07.2008       - 31.12.2008


Nr. Numele de familie al soților


Prenumele soțului și al soției


cit


 • 1  ADALINEAN

 • 2 AI.EXA

.3 ANCA

4 ANCA

arciudean

 • 6  BACII'

 • 7  BACII

 • 8  BAC IU

 • 9  BAI A/.S

 • 10 BARSAN


GA VRII

ANA

I0AN

 • I I ON UNA

 • 10 AN

ILEANA

 • II  II

A NIC A

 • 11 IE

I UCRET1A

SI M ION

EUGENIA

ION

CLEI YA

IANASIE

I UGENIA

ERNES7

ELENA

NICOLAE

ANA


Data încheierii căsătoriei

Domiciliul comun actual al soților

15.08.1958

str.l’asleur. nr 78 23 tel. 0264525064

16.1 1.1958

str. l’utna. nr.7. ap.28

tel. 0364800146

31.10.1958

str. Ahema. nt. 19

tel. 0264441230

02.12.1958

str. Azuga. nr.2. ap. 35

tel. 0264555465

13.12.1958

str. David l’rodan. nr. 16. ap. 5

tel. 530144

16.10.1958

str. Horea, nr.59-63. ap 41

tel. 0264534432

15.08.1958

str.Vasile Lueaeiu. nr.37 tel.0264454718

14.10.1958

str. Donații, nr. 105. ap.6

lei 0264587537

20.11.1958

str. Buzău, nr.4. ap. 19

tel. 0364405695

10.1 1.1958

Aleea Peana, nr. 18. ap. 1 2

tel. 0264480913


Nr. Numele de familie al soților crt

I’rcn ele soțului și al soției

ii Jbârta

IOAN

_ i!          .

ECATERINA

12 BERCEA

IOAN

j!

ANA

13 BIRJS

h

EMIL

ANA

14 BOB

ȘTEFAN

?1

ANA

15 BOCANICIU

GHEORGI IE

ANICA

16 BOGDAN

OCTAV1AN-LUC1AN

ZOE-DOINA

17 BONTIDEAN

IOAN

VALENTINA

18 BUCȘA

GHEZA

ILEANA

19 BURDU11OS

ILIE

ROZAL1A

20 BURSAS1U

EUGEN-VAS1LE

DOINA

21 BUTYKA

IOSIF

KATALIN

22 GALCAIANU

VASILE

■ ANA

23 CĂLI 'GAR

M IRC EA

OLIMPIA

24 iCAMPEAN

VASILE

VERONA

24.09.1958


06.09.1958


27.09.1958

16.10.1958

21 10.1958

05.08.1958

29.08.1958

20.09.1958STR. Floresti. tn.62.

ap.87

Al bac. iii. 9/6

tel. 0264550485

Gr.Alexandrescu.nr. I-

6/79

str. Detunata, nr.l 3.

ap. 3 .3

Padin. nr. 9-13/60

tel.0264561784

Aleea Muscel, nr. 2/6

tel.0264441878.

str. Bucegi. nr.10. ap.50

tel. 0264567886

str. Brancusi, nr. I 84.

ap.25

str. 1. Antonescu. nr.24.

ap. 4

Borsec, nr. 3/46

tel.0264444647

Str. Blajului, nr. 19 tel.0264/416347

str. Caragiale. nr.5-7.

ap. 12

str. Doinei, nr. 32. ap. 1

tel. 0264435518

str. Bare II. nr.'5

tel. 0743218541 '


Nr. crt

Numele de familie al soților

Prer. ele soțului și al soției

25

CAMPEAN

IACOB

MAR IA

26

CHIOREAN

VASILE

LUCIA EMILIA

27

CHIRILA

IOAN

ANA

28

CHIS

VASILE

MARI A

29

CHIS

S1MION

ANA

30

CIMPOI!j

DUMITRU

SALONICA

31

CIOARA

IOAN

MARIA

32

CIONCA

VIOREL

VICTORIA

■> .5 1

CIPCRiAN

EMU

MILINTIE

34

CIUFUDEAN

PETRU

MARIA

35

COLCER1U

IOAN

DOINA

36

CORCI 11S

SIMION

STANICA ANA

37

CORI AN

MARIAN

EVA

38

CORPODEANU

VASILE

ANA

17.05.1958

str. Oașului, nr.31-34

tel. 0264439542

12.09.1958

Calea Turzii. nr.58

tel. 0264598414

16.08.1958

'Padis nr. 2/31

tel. 0264546020

10.09.1958

str. Islazului, nr.8. ap.87

tel. 0264421455

20 10.1958

str. E.Grigorescu. bl.l.

ap.26

27.10.1958

str. C. Brancusi, nr. 198.

ap. 19 tel. 0264554641

18.08.1958

str. Baisoara. nr. 13. ap.2

tel. 0264540077

05.08 1958

rraian Vuia. nr. 238/2

tel: 0747892389

04.1 1.1958

str. Codru 1 tragusan. 25 tel. 0264454700

12.08.1958

N. 1 itulescu. nr. 32/13 tel .0745658846,

29.07.1958

str. G.Alexandrescu, nr.29. ap.5 tel.

16.10.1958

str. Bizusa. nr.6. ap.l

tel. 0264544679

19.12.1958

str. Croitorilor, nr.25.

ap.2

13.10.1958

SIR.Donații. Bl. VII 40

I tel. 0264580662

Ni. cri

Numele de familie al soților

l’ren ele soțului și al soției

39

COSMA

NICOLAE

ANA

40

COUTIU

ROMUL

MAR IA

41

COZMA

AUGUSTIN

I-LORICA

42

‘CRĂCIUN

VASILE

ANA

43

CUBLESANU

LIVIU

MARIA

44

CU1BUS

IOAN

| MARI A

45

DAMO

IZOLTAN

ANA

46

DA VID

SABIN

VERONICA

47

DI UD LA

IO AN

ANA

48

FARCAS

VASILE

VALER1A

49

FARK.AS

GR1GORE

MARIA

50

FELECAN

GIIEORGIIE

LIII Dl;

51

FENESI

ALEXANDRU

VIORICA ELENA

52

FETEI

M IRC EA

CONSTANTA

CNP


11.10 1958

18.08.1958

08.09.1958str. Azuga, nr.4, ap. 13

tel. 0744436910

i'STR. Ady Endre. nr. 16.

'ap.7

str. Mehedinți, nr.40.

ap.7

str. Piersicului, nr. 11

tel. 0264435555

str. Mehedinți, nr.5.

ap.99

Oașului, nr. 198

tel. 0264455371

str. < iirbau. nr. 10. ap.49 tel. 0745224318

str.Caracal, nr. 17

tcl.0264/484183

C-tin Brincusi. nr. 163/5 tel. 12645443 18

str. l’adin. nr.20. ap.93

tel. 0745677785.

str. Postăvarului, nr.23

tel. 0264455082

str. lozsef Attila. nr 45.

ap. 1

str. Horea. nr.4l. ap.2

tel. 0264538503

Dorobanților, tir 105/129

tei.0264410707


N r. cit

Numele de familie al soților

Prer ele soțului și ai soției

53

FRAȚII. A

j

NECLJLAE

EUDOCHIA

54

GABOR

DIONISIE

MARIA

55

GADALEAN

PE I Rl I

VICTORIA

56

GAGYI

ALEXANDRII

EMA

57

GAL

STEE AN

EDI 111

58

GARDA

LIVIU

MARGARETA

59

GAVRILIU

MULAI

VIORICA

60

GERGEL.Y

STEI-AN

1 IDIA

61

GLIGAN

ARON

MAREA

—-----——------- -----

—.-------—— ------—.---———------------

62

GOCAN

PAVEI.

CRIST1NA

— -..... — - ----- —

---------——— ---—————— ——"

63

GOCAN

CORNEL

ANA

64

GYULAI

1OS1I

SARA

65

I IOD REA

ALEXANDRU

MARIA

;.......-

— . ............... — — ---

.. .. ... ...............————....... —

66

HORVAT

AUREL

MARIA


str


nr.


Stanescu Popa,

OA
07.06.1958

16.02.1956

 • 28.10.1958

 • 21.10.1958


str. Plopilor, nr.2. ap.l 1

tel. 0264428782 str. Stanescu Popa. nr. 1 lei. 0264481172.


str. Viilor, nr.31, ap 3

tel. 0745072562

Crisan. nr.36, ap.7

0264484887

Fabricii, nr.5. ap.32

0264445974


S I R. Parang. nr. 1. ap. 35


02.12.1958

 • 23.12.1958

 • 27.11.1958

21.05.1958

22.09.1958

05.08.1958

25.09.1958


I0264562228 str. Aurel Vlaicu. nr.3.

ap. 167

str. 13.P. I lasdeu. nr.80 tel. 0740620881

str. Lacul Roșu. nr.8.

ap. 1 7

str. Govora. nr.28

tel. 0264564934 str. Slanic. nr.7. ap.29

tel. 0264550186 str. Muscel, nr.9. ap. 10 tel. 0264440788

Str.Petru Maior, nr 6-

8/16


Nr. crt

Numele de familie al soților

Pren ele soțului și al soției

CNP

ta încheierii căsătoriei

Domiciliul comun actual al soții

67

HORVATI1

ADALBERT

EI 1SARETA

-

05.11.1958

str. Parang. nr.4. ap. 18 tel. 074801 1183 fiica

1 o

HORVATH

AI EXANDRU

ILEANA

15.12.1958

str. Donath. nr.107. ap.59

tel. 0264581247

69

HOSU

ȘTEFAN

L? - ^4

08.10.1958

Istr. N.Teclu. nr.27

tel. 026428X312

MARI A

18.12.1958


70 HUDREA

71

HUI

72

1ANC

73

11. EA

74

ILEA

75

IL1ES

76

1OAN1TESCU

77

ION

78

IRIMIES

79

1USAN

80

IVAN

j


1AUREN TIUAUREL

A1.1 X AN URINA 1 .UDO VICA


ALEXANDRE!

II E.ANA


ION


str. Clabucet. nr. 1. ap.34

0264573093


str.Horea, iir.6/15 tel. 0264487159.


Bisericii Ortodoxe. Nr.

26/A


str. Horea, nr.82-84. ap. 1

tel. 0264534024


str. l eilor, nr..3O tel. 0264415918


Al.V.Voievod. nr 39-

41/3


str. Mioriței, nr.7

tel. 0264599218


str. Bradului, nr. I tel. 0745516439


str. Teleorman.

nr.72.ap.85


str.Petuniei, nr.9. ap.29

tel. 0264585684


str. Constanta, iu .33

tel. 0264487235


Nr. crt

Numele de familie al soților

Piei    ele soțului și al soției

81

iÎJAKAB

ANDREI

ANA

82

J1CH1SAN

ALEXANDRU

EUGENIA

83

JUDE

IO AN

ROZ. ALIA

84

JURJU

IOAN

SUSANA

85

KAPITANY

IOSIF

GHIZI LA

86

KOVACS

IO AN

MARGARETA

~87

KUTASI

BENJAMIN

MARIA

88

I.UNGU

PETRU

VICTORIA

89

MAN

1 EOI II

IU LI AN A

90

MANESES

ARCADIE

ROZALIA

91

MARC

GAVRILA

SILVIA

92

MARCU

1( )AN

ANA

93

MARCU

PETRU

LUCRETIA

i 94

MARES

SAMSON

ANA


23.04.1958

31.10. 1958


29.10.1958


24.10.1958


16.06.1958

 • 20.11.1958

 • 24.12.1958

 • 22.12.1958

05.12.1958

 • 15.11.1958

15.11.1958


09.11.1958
str.Mendeleev. nr. 9

htel.0264588392

-4...........-.....—

> str.Mos Ion Roata, nr.6.

ap. I

str. Bucium, nr. 13. ap.3

tel. 0264265473

str. A. Odobescu. nr. 17

tel. 0264435829

i str. Donath. nr.4. ap. 31

tel. 0264580513.

str. (3h. Dima. nr.22.

ap. 16

str.Al.Vlalnita. nr.7 23

tel. 0264’586755

str. Plopilor, nr.20. ap.25

0264428766

str. Razboieni. nr. 21

tel. 0264436039

str 1 )etunaia. nr. 17,

ap.24

str. Micus. nr.6. ap. 1

tel. 0264562086

Aleea Vidiaiu. nr.9-1 1.

ap. 76

i str. Actorului, nr. 1. ap.4

tel. 0264556769.

str. Unirii, nr.7. ap.9

tel. 0364800456.

Nr. Numele de familie al soților

cit

 • 95 -MARES            VIRGIL

AURELIA

 • 96 MARIAN

  • 97 MAR1CEAN

  • 98 MARDII


  AUREL

  ANA__

  MIRCEA

  MARIA

  l( )AN ALEXANI )RU

  MAGDALENA


  99 MASALAR

  î 100 'MATEI

  • 101 MATEIAS1

  • 102 JjMlCLE

  • 103 MII I Al.CA

  .......;L

  • 104 MOCAN

  • 105 MOI DOVANU

  • 106 MOI.NAR

  • 107 MURESAN

  • 108 MURESAN


IO AN

STEFAN1A ELENA__

IO AN

XNA _____

\ \MI E

1 IVIA-SILVIA__

lîvTu

MAR1A_

i( )AN

VICTORIA___

VASII E

MAR1A________

LIVIl.J M1RCEA

M E LA NI .A MARI A__

DANILA

LUKRECLA_ LÂZAR

VERONICA__

DUMITRI

ANA

17.10.1953

str. Zrinyi, nr.2. ap. 1

tel. 0264441512

31.10.1958

str.Colonia Becas. 10

tel: 0264/480023

04.10.1958

istr. Mehedinți, nr 1 -3.

ap. 114

13.12.1958

str. Ttilcea. nr.28. ap.71

tel. 0264553633

10.08.1958

str lașilor, nr.2-6. ap.43 tel. 0364113284.

05.06.1958

str. Traian Vuia, nr 29.

tel. 0264416163

27.10.1958

l’ta Stelan Cel Mare, nr 2-8

15.10.1958

Aicea Padin. nr.9-1 3.

ap. 2 5

30.09.1958

Meteor, nr. 63 tel. 0264452956

22.11.1958

str. Iugoslaviei, nr.73.

ap.2

13.10.1958

str. Petunie, nr. 7. ap.49 tel 0264588035.

12X18.1958

str. Gheorgheni. nr. 171.

ap.29. tel. 0788501223

07.08.1958

str. Parang. nr.39. ap 13 tel.

07.08.1958

str. Spicului, nr. 17

tel. 0264454094

crt

1091NÂGY

 • 110 'nagy

 • 111 [NEMEȘ

1 12 ‘NEMEȘ

I 13 NICOI ESC’U

 • 114 NOGY

 • 115 ODIN1E

1 16 ONU IU

 • 117 GROS

 • 118 OS AN

 • 119 PASC

 • 120 PASZ1OR

 • 121 PINII A

 • 122 'jPOGACEAN


LUDOVIC

C ARO1 -IN A________

MIHĂiiT”

,ANA____

iLUDOVIC

jANA__________

MARINEI. ~

II I II IA MARI OARA

jRADU LU( IAN

IRINA____

J1GMOND

IU LIANA

PETRU

1 I (JARJ A

IO AN CORNELI U

I IA RODICA

IO AN

ELISABETA

VASILE

STEEANIA_____

CORNEL

ANA_____

IO AN

G1II/EI \

VASILE

ILEANA___

GAVRIL

LEONTINA05.11.1958

 • 10.12.1958

 • 13.11.1958

17.08.1958

02.08.1958

21.08.1958

 • 22.11.1958

07.07.1958

03.09.1958

 • 25.11.1958

04.11.1958

06.09.1958
str. Detunata, nr.9. ap.78 tel. 0264550757

str. Margaului. nr. 1 I

tel. 0264483708

str. Migdalului, nr. 1-3, ap. I 1

str. Gruia, nr.58. ap. 12

tel. 0264535768

str. Prof. (. iortea. nr. I.

ap. 64

Maxim Gorki. nr. 47

tel.0740499574

str. Padin. nr.32. ap.45 tel.026456.3957

str. A.Nluresanu. nr.41 tel. 0264443244.

str. Brancusi. nr. 180. ap. I 7

str. Gr. Alexandrescu. nr.24. ap.48 tel.

str. B<'hainei. nr. 15B tel. 0745930588. lin

str. Lunii, nr.9. ap. 14 tel. 0364407970

str. Republicii, nr.61

tel. 0744557823

str. Aron Dcnsusianu.

nr.47

ANA

124 jiPOJAR

EL1SIE

IUL IAN A

125 POJAR

S IM ION

EUGENIA

126 POP

L1VIU

MARJA

127 POP

IUI.IU

AGNETA

128 POP

LAZAR

SUSANA

129 POP

ALEXANDRU

,MARI I IE

130 POP

DUMITRU

IULIAN A

131 POP

IO AN

ILEANA

132 POP

DUMITRU

VALERIA

133 POP

AUGUSIIN

EUGENIA

134 POPA

IO AN

[ANA MARIA

135 POPA

V1RGIL

ILEANA

136 POPA

VICTOR

CONSTANTA

Nr. Numele de familie al soților

cit

123 POJAR             VASILE

l---------......-------•_


< NI’

ita încheiem „    . ... ,             ,   , .   ...

.     . .        Domiciliul comun actual al soții

căsătoriei

29.08.1958

aleea Bizusa. nr.2. ap.82 tel. 0264540072

, -

16.09.1958

str. Petuniei, nr.3. ap.48

tel. 0744339412

!

j            * '                             '■ -         :

10.12.1958

Ip-ta. Ștefan cel Mare.

jrs —     iu

inr.5. an.29str. Caragiale nr.5-7.

ap.49

str. Oașului, nr.293. ap.5

tel. 0742316806. nora


str.Acad. Daniel Protlan. nr. 10. ap.2 tel.


str. Rernetea. nr.6 tel 0264510100


str. Cili. Dima. nr.27.

ap. IO


Nr. cri

Numele <le familie al soților

l’re aele soțului și al soției

137

POPOVIC1

iGAVRIL

LENKE

138

PUI AN

PETRU

ROZALIA

r

139

PURECA

NICOLAE

ANA

|

140

RADO

(ludovic

ROSALIA

-

141

RA1LEANU

VALERIAN

SARLOTA

■ 4

142

RA I IU

DUMITRU

VERONICA

143

RE TI

CAROL

DEN1SA

144

ROMAN

1OAN

CAROL IN A

145

ROSCA

IO AN

VALER1A

146

ROSCULET

VICTOR

VIORICA

147

RUS

ALEXANDRU

MARIA

148

RUS

|LUCA jTODOSIA

149

SABAU

IO AN

ANA

150

SALAGEAN

GHEORGHE

SUSANA

Domiciliul comun actinii al soții01.12.1958

26.08.1958

21.12.1958

14.08.1958


P-ta M. Viteazul, nr.36. ap 6

istr. Arinilor. nr.3A. ap.3 tel. 0264562162

str. Unirii, nr. 1. ap.31

tel. 0264542400

str. Brancusi, nr. 192.

ap. 12

str. Rahovei. nr. I. ap.3 tel. 0264536302

str.l intinele. nr.7 | 18 tel.0264584893


29.08.1958

str.Republicii, nr.61 -

63/10

12.01.1957

str. Donații. nr 107, ap.8

tel 0264580075

01.11.1958

str. Parartg. nr. 19. ap. 1.3 tel. 0747391923. nepot

30.09.1958

Padin. nr. 24 9 tel. 0264571723


13.09.1958

21.08.1956

07.10.1958


str. Baisoara. nr. I 3. ap. 16

tel. 0264554821

str. Cosașilor, nr. 10

tel. 0745773345 nepot

str. Bucium, nr.25. ap.6 tel. 0264561724.


17.10.1958


B-dul

21 Deeembrie.nr.65.ap4


Nr. Numele de familie al soților crt

Pre. .iele soțului și al soției


 • 151 SALAJAN

 • 152 SALAJANU

 • 153 SALANTll J

 • 154 SA!.VAN

 • 155 SÂNTAMARIAN

 • 156 SERBAN

 • 157 SER DEAN

 • 158 S1MIONESCU

 • 159 SOC ACI U

 • 160 STANCA

 • 161 STANUTA

 • 162 STOR \

 • 163 STUPJAR

 • 164 SUARASAN

 • 10 AN

ANA _______

I( )SIF

MAR IA __

TIBER1U IUSTIN

MARJA_______

1(')AN

 • 11 EN \

AI EXANDRU 1RMA___

AUREL

RAVECA__

IACOB

II I ANA

EMIL I OR AND

MAR IA

M IRC EA

1)1 I I A S I EFANIA ALEXANDRU

MARJA_____

IOAN

ELISABETA

va sile

ANA

PA VEL

ANA____

VASII.E

CNI'


 • 18.10.1958

 • 10.10.1958

 • 29.11.1958

16.08.1958

16.08.1958

: i

17.09.1958

09.08.1958

|l

 • 20.10.1958

02.08.1958

■ I

23.09.1958

06.10.1958

01.07.1958

19.1 1.1958

15.09.1958


str. Baita. nr.3. ap.59

tel. 0724933987 fiica


str. l’adin. nr.20, ap.49

tel. 0264486923


str. Iezer, nr. 1. ap 13

tel. 0264426801


str. S.Albini. nr 9

tel. 02644.31486


B-dul 21 Decembrie. nr.28. ap.4. tel.

str. Detunata, nr.9. ap. 75 tel. 0264556142.

str. Partizanilor. nr.85A tel. 0264435726.

str. Dîmboviței, nr.87, ap.57

str. Buclai Deleanti. nr.24 tel. 0264447358.


Dragalina. nr. 8 1 I

tel. 1264593660 1729028


str.Bega. nr. 10

tel.0264418528

str.B. Deleanti. nr.l 5.

ap I

str. Horea, nr.47-49.

ap 10

str. Sitarilor, nr.46

tel. 0264436089


Nr. cit

Numele de familie al soților

I’re nele soțului și al soției

165

SUCIU

I0AN

ÎANA

166

SULER

[sabin

CLARA

167

SULUCZ

GHEORGHE

[luîza

168

SZAB( >

IOSIF

IBOICA

166

SZABO

M11IA1

ANA

170

SZEP

IGNATYE

ELISABETA

171

SZ1LAGYI

(alexandru

ANA

172

SZ1LAGYI

ANDREI

ROZAI .IA

173

SZILAGY1

IO AN

DORA

174

TAMAS

SIMION

FLOAREA

175

teius

VASILE

SABINA

176

TEOC

1OAN

VALERIA

177

11BRE

VASILE

VICTORIA

178

TIMIȘ

PETRU

ILEANA

ata încheierii căsătoriei

Domiciliul comun actual al soții

15.10.1958

str. Unirii, nr.l 5. ap.33

tel. 0264547555

06.09.1958

str. Observatorului. nr.7. ap. 13. tel. 0364100388.

18.07.1958

str. Horea, nr.83-87. ap. 30

25.08.1958

str. Bistriței, nr.23

tel. 0264554839

14.11.1958

str. Mărgări tari lor., nr.l

tel. 0264483731

30.08.1958

I I .Caragiale5/7

tel.0264434486

18.12.1958

Aleea Detunata, nr.3. apl 19

27.1 1.1958

str Piatra Craiului, nr.37 tel. 0264532996

25.11.1958

str. Unirii, nr.l 1. ap.5

tel. 0264545458

08.10.1958

NI itulescu. nr. 14/37

lei.0264555625

09.08.1958

str. 1 lateg. nr 4 2

tel.0364114329

20.06.1958

str. Castanilor, nr.3.

ap. 15

02.11.1958

str. Busuiocului. nr. 18.

ie!. 0264436657

16.09.1958

str. Arinilor, nr 17. ap. 1 tel. 0264427405.

Nr. crt

Numele de familie al soților

Pr    mele soțului și al soției

179

TINTEA

CONSTANTIN

Iluicia

ISO

IHA

VAS1LE

MARIA

1SI

TODITA

VIOREL

GH1ZEI A

182

TODOR

[ACHIM

LUCICA

183

TOROK

ARPAD renata

184

TRU IA

VIOREE

MARIA

1X5

tufa

VAS11.E

MARIA

| 186

TUPA

TRA1AN

VERONICA

1X7

UNGUR

AUGUSTIN

MARIA

1XX

VASARHELYI

FRANCISC

OLGA

189

VERI SEZAN

ALEXANDRU

R A VI.CA

190

VIDRUT1U

SIMION

VICTORIA

191

V1MAN

VASILE

IOANA

192

vî R VAS

VIOREL

MARIA

CM’


11.09.1958

16.08.1958


02.11.1958


03.11.1958

31.07.1958

_____i j

05.11.1958

I 1.10.1958

01.12.1958

16.08.1958

 • 12.12.1958

20.08.1958

 • 24.10.1958

15.02.1958

24.09.1958


N.Titulescu. nr. 34/50 tel.0264551406

Gr. Alexandrescu. nr.

32/33 str. Horea, nr.37-39.

l.ap.23

(str. Balta, nr.7. ap.29

tel. 0264232979

str. Baita. nr.5. ap.38

tel. 0264554569

str.Unirii. rir.27/11

tel: 0264542244

str. Grădinarilor, nr. 10.

ap. 6

str. Rasinari. nr. I. ap.7 tel 0264542606

str. Unirii, nr.9. ap.29

tel. 0264541742

str. Alexandru Sabia.

nr.12

str. G.

Ale.xandrescu.nr.9. ap.8.

str. Înfrățirii, tir.8

tel. 0264416458

str. Madach. nr.29

tel. 0264440214

al.Vaiva Voievod. 68 8

tel.1260647617

Nr. Numele de familie al soților crt

 • 193 VI.AS

 • 194 VOIOS

AMONIU

MARI A

MARTIN CĂTĂLINĂ

195 ZA II

VASILE

ANA

196 /.Al IAN

ROMAN

RAVECA

197 ZUBASCU

AI.EXA

MARI A

FOTAL: 197

FAMILII

Prenumele soțului și al soției


SI CRI I AR aurora țărmuri:

CM


 • 28.10.1958      slr. Paris, nr.64. ap. I

lei. 0264531585

 • 26.11.1958    i slr. C-lin Brancoveann. nr.9

lei. 0264440332

27.09.1958 Rasinari. Nr. 2/68

161:0264414194

02.08.1958 Aleea Peana, nr. 17. ap.34 tel. 0264570967

03.1 1.1958 Calea Horești, nr.83. ap.5 tel.0264574995

DIRECTOR EXECUTIV TRAIAN RUM AN