Hotărârea nr. 145/2009

Hotărârea 145/2009 - Hotărâre privind repartizarea consilierilor locali în consiliile de administraţie ale şcolilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind repartizarea consilierilor locali în consiliile de administrație ale școlilor de pe raza

municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea consilierilor locali în consiliile de administrație ale școlilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45409 din 3 martie 2009 al Direcției Comunicare și relații publice, prin care se propune repartizarea consilierilor locali în consiliile de administrație ale școlilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 84/1995, Legea învățământului, modificată și completată, precum și ale art. 4 din Normele metodologice pentru finanțarea și administrarea unităților de învățământ preunivcrsitar de stat;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă repartizarea consilierilor locali în consiliile de administrație ale școlilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Hotărârea nr. 320/2008, astfel cum a fost modificată, își încetează aplicabilitatea începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare și relații publice - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate civilă.


Nr. 145 din 17 martie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-N APOC A

Anexă la Hotărârea nr. 145/2009


Tabel nominal cu consilierii desemnați în Consiliile de Administrație ale școlilor din

municipiului Cluj-Napoca.

Nr.

crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea școlii și adresa

Obs.

1.

Rațiu Radu Florin

1. Liceul Teoretic „Lucian Blaga” - str. Băișoarei nr. 2-4;

2. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” - B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96

2.

Cătăniciu Steluța

Gustica

1. Școala „Simion Bărnuțiu” - str. Dorobanților nr. 72;

2. Liceul de Arte Plastice „R. Ladea” - Calea Dorobanților nr. 56;

3. Școala „Ioan Bob” - str. Episcop Ioan Bob nr. 10

3.

Chiorean Brîndușa

Alina

1. Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” - str. V. Deleu nr. 2;

2. Colegiu Tehnic de Industrie Alimentară „Raluca Ripan” - str. Bistriței nr. 21

4.

Chira Manuel

1. Liceul Teoretic „Eugen Pora” - str. Mogoșoaia nr. 6;

2. Școala „Liviu Rebreanu” - str. Moldoveanu nr. 1

5.

Anastase Claudia

 • 1. Colegiul Tehnic “Napoca” - str. Taberei nr. 3;

 • 2. Liceul cu program sportiv - str. Arinilor nr. 9;

3. Școala Specială - Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată - str. București nr. 32

6.

Csoma Botond

1. Școala „Constantin Brâncuși” - str. Horticultorilor nr. 1; 2. Colegiul Tehnic de Construcții „Anghel Saligny” - B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130;

3. Școala „Nicolae Titulescu” - Aleea Herculane nr. 1

7.

Florea Ioan Horea

1. Grup Școlar Industrial Tehnofrig - str. Maramureșului nr. 165/A;

2. Școala “Nicolae Iorga” - str. Războieni nr. 67

8.

Popa Liviu

 • 1. Seminarul Teologic Liceal Ortodox - P-ța Avram Iancu

nr. 18;

 • 2. Liceul pentru Deficienți de Vedere - Calea Dorobanților

nr. 31;

3. Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” - str. Bistriței nr. 21

9.

Lâszlo Attila

1. Liceul Teoretic „Bathory Istvan” - str. M. Kogălniceanu nr. 2;

2. Școala Specială pentru Deficienți de Auz nr. 2 - str. Gruia nr. 51

10.

Lăpușan Remus

Gabriel

1. Școala „Ion Agârbiceanu” - str. Grădinarilor nr. 1; 2. Colegiul Național „Emil Racoviță” - str. M. Kogălniceanu nr. 9-11;

3. Grup Școlar Material Rulant „Unirea” - str. Paris nr. 60

11.

Marcu Valtăr

1. Școala „Ion Creangă” - str. Peana nr. 2-4;

 • 2. Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” - str.

Moților nr. 78-80;

 • 3. Școala “Traian Dârjan” (fostă nr. 12) - str. Traian Vuia

nr. 76

12.

Moisin Radu Marin

 • 1. Colegiul National „George Barițiu” - str. Emil Isac nr.

10;

 • 2. Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” - str. Al. Vlahuță nr.

12-14

13.

Molnos Lajos

1. Liceul Waldorf - str. Corneliu Coposu nr. 20;

 • 2. Liceul Teoretic „Brassai Samuel” - B-dul 21 Decembrie

1989 nr. 9;

 • 3. Liceul Teoretic Umanitar „Janos Zsigmond” - B-dul 21

Decembrie 1989 nr. 9

14.

Pântea Petru Iacob

1. Colegiul Economic „Dr. Iulian Pop” - str. Emil Iscac nr.

19

15.

Peter Teofil Claudiu

1. Școala Horea - str. Horea nr. 19A;

2. Grup Școlar de Chimie Industrială „Terapia” - str. Decebal nr. 41;

3. Școala de Muzică „Augustin Bena”- str. Horea nr. 19/B

16.

Petric Mircea Cosmin

1. Școala „Emil Isac” - str. G. Bruno nr. 46;

2. Grup Școlar Agricol „Alexandru Borza” - str. Al. Vaida-Voievod nr. 57;

3. Școala „David Prodan” - str. Meseriilor nr. 20

17.

Popa Adrian

1. Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”- str. Constanța nr. 6;

2. Colegiu Tehnic „Edmond Nicolau” - str. Câmpului nr.

II/2

18.

Pop Ioan

1. Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” - str. Al. Vaida Voievod nr. 55;

 • 2. Liceul Teologic Baptist „Emanuel” - str. 11 Octombrie

nr. 3;

 • 3. Liceul Teologic Adventist „Maranatha” - str. Câmpului

II/2

19.

Niculescu Nicoleta

1. Școala „Al. Vaida Voievod” - str. Oltului nr. 83;

2. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă (fosta Școala Specială nr. 1) - str. George Coșbuc nr. 1;

3. Colegiul Tehnic Energetic - str. Pascaly nr. 2-4

20.

Sandu Mihai

1. Grup Școlar de Protecția Mediului - str. Horea nr. 51;

2. Școala “Radu Stanca” (fostă nr. 10) - str. Zorilor nr. 27

21.

Somogyi Gyula

1. Liceul Teoretic Reformat; str. M. Kogălniceanu nr. 16;

2. Liceul Teoretic „Apaczay Csere Janos”; str. I. C.

Brătianu nr. 26;

22.

Gliga Florin Valentin

 • 1. Grup Școlar „Victor Babeș”; B-dul 21 Decembrie 1989

nr. 7;

 • 2. Școala Specială “Transilvania” - str. Principală nr. 565,

corn. Baciu, jud. Cluj

23.

Suciu Marcelus Lucian

1. Seminarul Teologic Liceal Român-Unit „I. Micu Klein” - str. Moților nr. 26;

 • 2. Școala “Iuliu Hațieganu” (fostă nr. 21) - str. Grigore

Alexandrescu nr. 16;

 • 3. Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” - str. Avram Iancu

nr. 3

24.

Irsay Miklos

 • 1. Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian

Stroia” - Calea Turzii nr. 2;

 • 2. Școala “Constatin Brâncoveanu” (fostă nr. 3) - str.

Retezat nr. 4

25.

Șurubaru Gheorghe

1. Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” - Calea Turzii nr. 140-142;

2. Școala Specială nr. 1 pentru Surzi - Calea Dorobanților nr. 40

26.

Tomoș Constantin Ioan

1. Școala „Octavian Goga” - str. Peana nr. 16;

2. Grup Școlar “Samus” (fosta Școala Profesională Specială) - str. Fabricii de Zahăr nr. 51

27.

Vușcan Gheorghe Ioan

 • 1. Colegiul Național „George Coșbuc” - str. Avram Iancu

nr. 70-72;

 • 2. Liceul Teoretic „Avram Iancu” - str. Onisifor Ghibu nr.

25;

 • 3. Grup Școlar „Aurel Vlaicu” - B-dul. Muncii nr. 199-201