Hotărârea nr. 99/2007

Hotărârea 99/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 249/2002, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 10, detinut de S.C. Arslonmga S.R.L.

Acest document nu a putut fi convertit OCR- probabil este corupt.

Adresa indicată era: https://primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/99-2007.PDF